ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Физическа география и ландшафтознание, Иконо...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Географско положение на България
Учебен материал на тема "Географско положение на България", състои се от дванадесет страници и разглежда: 1. Същност и особености на географското положение. 2. Оценка на географското положение на България. 2.1.Астрономическото (ма...
Тема по География добавен на 17.10.2012
География на почвите в България
Учебният материал се състои от тринадесет страници и е на тема "География на почвите в България", съдържа: 1. Същност и значение на почвите като природен компонент и ресурс. 2. Фактори за образуването на почвите. 2.1. Абиотични фа...
Тема по География добавен на 17.10.2012
Стопанство на България. Първичен сектор.
Документът се състои от четиринадесет страници и разглежда: 1.Същност и структура на националното стопанство. 2.Фактори за териториалното развитие на стопанството на България. 3.Анализ на факторите за териториално развитие на стоп...
Тема по География добавен на 17.10.2012
Географско положение
Учебен материал на тема - "Географско положение", състои се от осем страници и разглежда: 1.Географското положение А/ Астрономическото положение. Б/ Физико-геогрфаско положение. В/ България членува в НАТО. Г/ Стопанско географско ...
Тема по География добавен на 16.10.2012
Почвите като условие и ресурс
Учебен материал по география на тема "Почвите като условие и ресурс", състои се от осем страници.... Поради различия на почвообработвателния процес у нас и в условията на типичната лесостепна област нашите сивокафяви гор¬ски почв...
Тема по География добавен на 16.10.2012
География на хранително-вкусовата промишленост в България
Документът се състои от двадесет и две страници и е тема по география - "География на хранително-вкусовата промишленост в България", разглежда: І. Значение и особености на хранително-вкусовата промишленост. ІІ. Място на хранително...
Тема по География добавен на 16.10.2012
Северозападен икономически регион
Тема по география, състои се от 18 страници и съдържа: I.Северозападен район. II. Природни условия и ресурси в района. 1) Релефът района е разнообразен.. 2) Районът разполага с находища на железни руди.. 3. Климат на района.. 4) В...
Тема по География добавен на 16.10.2012
Област на дунавската равнина.
Учебният материал се състои от пет страници и е тема по география - "Област на дунавската равнина", разглежда: 1.Географско положение и граници. 2.Геоложки строеж и развитие на релефа. 3.Полезни изкопаеми. 4.Климат. 5.Води. 6.Почв...
Тема по География добавен на 16.10.2012
Старопланинска област - тема
Тема по география - "Старопланинска област", състои се от осем страници и разглежда: 1.Предбалкан. 1.1. Географско положение и граници. 1.2. Геоложки строеж и развитие на релефа. 1.3. Полезни изкопаеми. 1.4. Климат. 1.5. Води. 1.6...
Тема по География добавен на 16.10.2012
Черноморска област.
Документът е на тема "Черноморска област.", състои се от десет страници и съдържа: 1.Черно море. 1.1. Географско положение и граници. 1.2. Геоложки строеж и развитие на релефа в Черноморската котловина. 1.3 Полезни изкопаеми. 1.4....
Тема по География добавен на 16.10.2012
Население на България - тема
Документът се състои от шест страници и е тема по география - "География на населението на България", разглежда: 1.Произход и развитие на Българският етнос. 1.1. Етнически процеси на територията на България ¬ основни етапи. 1.2. С...
Тема по География добавен на 16.10.2012
География на растениевъдството в България
Учебният материал се състои от девет страници е тема по география - "География на растениевъдството в България", съдържа: 1.Същност и значение на растениевъдството. 2. Фактори за развитие на растениевъдството. 2.1. Природни фактор...
Тема по География добавен на 15.10.2012
Енергетика
Тема по география - "География на енергетиката в България", състои се от шест страници и разглежда: 1.Същност, особености и значение на енергетиката. 2.Фактори за развитието и териториалната организация на енергетиката. 2.1. Приро...
Тема по География добавен на 15.10.2012
Химическа промишленост - тема
Учебният материал е на тема - "География на химическата промишленост в България", състои се от шест страници и разглежда: 1.Същност особености и значение на химическата промишленост. 2.Фактори за развитието и териториалната органи...
Тема по География добавен на 15.10.2012
Древна Индия
Документът се състои от две страници и е на тема "Древна Индия", разглежда: I.Кастовата структура на общността. 1.1-то съсловие това е групата на ЖРЕЦИТЕ. 2.2-то съсловие – са така наречените КШАТРИЙ. 3.3-то съсловие са така нареч...
Тема по География добавен на 15.10.2012
Туризъм в България
Учебен материал на тема "Туризъм в България", състои се от четири страници и разглежда: 1. Същност, особености и значение на туризма. Видове туризъм. 2. Фактори и ресурси за развитие на туризма. 2.1. Фактори за развитието на туриз...
Тема по География добавен на 15.10.2012
Географска характеристика на София
Учебният материал се състои от шест страници и е на тема "Географска характеристика на София", разглежда: 1.Географска характеристика. 2.Историческа справка. 3.Демографска характеристика. 4.Aдминистративно-териториално устройство....
Тема по География добавен на 15.10.2012
Растителност
Документът се състои от две страници и е на тема "Растителност", разглежда: 1.Същност, значение и особености. 2.Фактори за развитие. а) природни б)социално - икономически в)научно – технични г)екологични 3.Особености на растен...
Тема по География добавен на 15.10.2012
Северен централен регион
Учебният материал се състои от пет страници и е на тема "Северен централен регион", разглежда: 1.Географско положение, граници и големина. 2.Природна среда. 3.Население. 4.Стопанство. 5.Селища и селищна мрежа... Общините на Северн...
Тема по География добавен на 15.10.2012
Тематично разпределение на учебното съдържание по география и икономика - 8 клас
Материалът се състои от пет страници... В курса по география и икономика за ЗИП в осми клас се набляга на формирането на умения, компетенции, модели на поведение и ценности, както следва: 1. Да се разширят усвоените геогра...
Тема по География добавен на 15.10.2012
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg