ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Физическа география и ландшафтознание, Иконо...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Средногорие
Учебният материал се състои от четири страници и е на тема "Средногорие", разглежда: 1.Географско положение, морфография и граници. 2.Геоложки строеж и резвитие на релефа. 3.Полезни изкопаеми. 4.Климат на района. 5.Води. 6.Почви. ...
Тема по География добавен на 15.10.2012
Земята - нашата планета
Документът е тема по география - "Земята - нашата планета", състои се от четири страници и резглежда: I. Географска обвивка. II.Географска зоналност. III. Свойства на океанската и морската вода. IV. Води на сушата. V. Биосфера.......
Тема по География добавен на 15.10.2012
Характеристика и географско разположение на Родопите
Документът се състои от осем страници и е на тема "Характеристика и географско разположение на Родопите".....Намалява сърдечната им честота и честотата на дишане, забавят се метаболитните процеси. Това силно снижава разхода им на ...
Тема по География добавен на 15.10.2012
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България
Учебният материал се състои от две страници и е на тема "География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България".... Зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството са от голямо значение за нашата страна. ...
Тема по География добавен на 15.10.2012
Модели, дефиниращи фигурата на Земята
Документът се състои от четири страници и е на тема "Модели, дефиниращи фигурата на Земята", разглежда: 1. Геоид. 2. Сферата и елипсоидът като модел на Земята. 3.Геометрия на елипсоида. Величини свързани със земния елипсоид. 4.Ре...
Тема по География добавен на 15.10.2012
Основи на картните проекции
Учебен материал на тема "Основи на картните проекции", състои се от седем страници и разглежда: 1.Проекционни методи. А.Централна (перспективна) проекция. Б.Успоредна проекция. С.Ортогоналната (правоъгълна) проекция. 2.Въведение в...
Тема по География добавен на 15.10.2012
Профил на Северозападен регион
Учебния материал се състои от три страници и е на тема - "Профил на Северозападен регион", разглежда: 1. Площ и географско разположение. 2.Климат: Климатът е умерен с изключение на южните части на региона, които са с планински р...
Тема по География добавен на 15.10.2012
Измерване на снежната покривка
Учебният материал се състои от четири страници и представлява две теми по география - 1.Измерване на валежите. 2.Измерване на снежната покривка... Пръстенът 5, към който е закрепена халката зе окачване 6, се мести свободно по дълж...
Тема по География добавен на 15.10.2012
Икономическа география на света
Тема по география - "Икономическа география на света", съдържа шест страници и разглежда: I. Развитие, отраслова и териториална структура на селското стопанство в света. 1.Условия и фактори за развитие и териториално разпространен...
Тема по География добавен на 15.10.2012
География на селищата в България
Учебният материал е на тема "География на селищата в България", състои се от три страници и разглежда: I. Значение и особености. II. Формиране и развитие. 1. Развитие на българската народност. III. Брой и динамика на българското н...
Тема по География добавен на 14.10.2012
Състоянието на транспорта в България
Учебният материал е на тема "Какво е състоянието на транспорта в България? Каква част заема той от крайното енергийно потребление?", съдържа четири страници и разглежда следните въпроси. 1.Какви мерки трябва да се вземат според в...
Тема по География добавен на 14.10.2012
Използване на топогравски карти
Документът се състои от четиринадесет страници и представлява три теми по география. I.Основни направления при използване на топогравски карти. II.Ориентиране на местността по топогравски карта. III. Изучаване на местност по топог...
Тема по География добавен на 14.10.2012
Африка в съвременния свят
Учебен материал на тема "Африка в съвременния свят", състои се от три страници и разглежда: 1.Географско положение, граници и площ. 2.Природни ресурси на Африка. 3. Население. 4.Стопанство. 5.Първичен сектор - земеделие. 6.Вториче...
Тема по География добавен на 14.10.2012
Природни ресурси
Учебният материал е 32 страници и представлява 23 теми по география. 1.Същност и класификация на природните ресурси. 2.Роля на природните ресурси за икономическото развитие. 3.Същност и класификация на материалните ресурси. 4.Суро...
Тема по География добавен на 14.10.2012
Атмосфера
Документът е тема по география - "Атмосфера", състои се от три страници и разглежда: I. Строеж на атмосферата.  Тропосферата. Стратосферата.  Мезосферата. Термосферата.  Екзосферата. II. Процеси в атмосферата.  Нагряване и и...
Тема по География добавен на 14.10.2012
Горнотракийската низина
Учебният материал се състои от три страници и е на тема "Горнотракийската низина", разглежда: I. Географско положение и граници. II. Природна среда.  Релеф. • Морфографска подялба.  Пазарджишко-Пловдивското поле.  Старозагорско...
Тема по География добавен на 14.10.2012
Развитие и съвременна структура на географската наука
Документът се състои от пет страници и е на тема "Развитие и съвременна структура на географската наука", разглежда: I.Развитие на географията. 1.Периодизация, предмет и структура на географската наука. A) Периодизация и развитие ...
Тема по География добавен на 12.10.2012
Устройство на територийте и поземлените имоти
Учебен материал на тема "Устройство на територийте и поземлените имоти", състои се от единадесет страници и резглежда: 1.Нормативна уредба на устройството на териториите. 2.Понятията “територия” и “поземлен имот” и тяхното предназ...
Тема по География добавен на 12.10.2012
Световна туристическа организация: Световни региони и статистика.
Учебният материал се състои от две страници и е тема по география - "Световна туристическа организация: Световни региони и статистика", разглежда: 1. Туристически пътувания в света. 2. Туристически пътувания в Европа. 3. Туристиче...
Тема по География добавен на 12.10.2012
Същност и значение на релефа в България
Документът се състои от пет страници и е тема по география - "Същност и значение на релефа в България", разглежда: 1.Същност на релефа. 2.Значение на релефа. 3.Особености на съвременния релеф на България. 4.Основни релефообразуващ...
Тема по География добавен на 12.10.2012
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg