ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Физическа география и ландшафтознание, Иконо...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
География на туризма в Испания
Учебното помагало е тема по география - "География на туризма в Испания"q=, състои се от три страници и разглежда: 1.Географско положение. 2.Природни условия и ресурси. 3.Население. 4.Държавно устройство и административно деление....
Тема по География добавен на 12.10.2012
География на животновъдството в България
Тема по география - "География на животновъдството в България", състои се от две страници и реглежда: 1.Значение и особености. 2.Условия и фактори за развитие. 3. Отраслова и териториална структура. 3.1Говедарство. С най-голямо зн...
Тема по География добавен на 12.10.2012
География на населението и трудовите ресурси на България
Метериалът е тема по гегография - "География на населението и трудовите ресурси на България", състои се от пет страници и резглежда: 1. Същност и значение на населението. 2. Формиране на българската нация. 3. Брой на населението. ...
Тема по География добавен на 12.10.2012
Състав, строеж и топлинен режим на Атмосферата
Учебният материал се състои от три страници и е на тема "Състав, строеж и топлинен режим на Атмосферата", разглежда: І. Състав на атмосферния въздух.II. Строеж на Атмосферата. 1.ТРОПОСФЕРАТА – обхваща приземния слой на атмосферата...
Тема по География добавен на 12.10.2012
Строеж и състав на Земята и земната кора.
Учебен материал, на тема "Строеж и състав на Земята и земната кора", състои се от три страници и разглежда: І. Форма и размери на земята. ІІ. Строеж на Земята. ІІІ. Състав на земната кора. ІV. Строеж и състав на Земната кора... По...
Тема по География добавен на 11.10.2012
Почви и неблагоприятни свойства.Мелиориране на СППП и засолени почви.
Учебният материал се състои от две страници и е тема по география "Почви и неблагоприятни свойства .Мелиориране на СППП и засолени почви.", разглежда: I.Сезонни повърхностно-преовлажнени почви. а) Неблагоприятни последици. б) Мели...
Тема по География добавен на 11.10.2012
Пустините
Учебният материал се състои от шест страници и е тема по география - "Пустините", разглежда: 1.Най-големите пустини в света. 2.Пустините. 3.Вода в пустинята. 4.Пясъчни дюни. 5.Движи ли се Сахара? 5.Студени Пустини... Не всички пу...
Тема по География добавен на 11.10.2012
Магма и видове вулкани
Учебният материал се състои от седемнадесет страници и представлява три теми по география. 1.Магма и видове вулкани. 2.Атмосфера и промени в климата. 3.Злато и митология.... 3.1.Митология на различни народи.  Славянска митология...
Тема по География добавен на 11.10.2012
Североизточният Придунавски район
Документът представлява тема по география "Североизточният Придунавски район", състои се от девет страници и разглежда: 1. Географско положение, граници големина. 2. Стопанско географска преценка на природните условия и ресурси. 3...
Тема по География добавен на 11.10.2012
Силистра
Учебният материал се състои от девет страници и е на тема "Силистра", разглежда: 1.Географско положение на Силистра. 2.Възникване и развитие на града. 3.Релеф,климат,води,почви, растителност. 4.Население на Община Силистра...
Тема по География добавен на 11.10.2012
Образуване на почвата
Документът се състои от пет страници и представлява пищови на тема "Образуване на почвата", разглежда: Основни процеси в почвата, свързани с почвообразуването... 1.Биологично-акумулативни процеси. 2.Хидроморфно-акумулативни проце...
Пищов по География добавен на 11.10.2012
Държавно устройство и административно-териториално деление на България
Учебният материал се състои от две страници и е тема по география - "Държавно устройство и административно-териториално деление на България", разглежда: 1.Политическо устройство и управление – Регламентира се от Конституцията на Б...
Тема по География добавен на 11.10.2012
Италия - стопанска характеристика
Учебният материал се състои от четири страници и е на тема "Италия - стопанска характеристика", разглежда: 1. Географско положение на Италия. 2. Природни ресурси. 3. Население на Италия. 4. Стопанство. 5. Първичен сектор. Земедели...
Тема по География добавен на 11.10.2012
Област Габрово
Учебният материал се състои от седем страници и е на тема "Област Габрово", разглежда: 1.Местоположение на област Габрово. 2. Климат, природа. 3.Води. 4.Почви. 5.Растения и Животни. 6.Природни паркове и защитени зони. 7.Население...
Тема по География добавен на 11.10.2012
Демографска ситуация и демографски проблеми на световното развитие
Учебният материал се състои от двадесет и пет страници и представлява 8 теми по география 1. "Демографска ситуация и демографски проблеми на световното развитие". 2."Природно – ресурсен потенциал и проблеми на развитието" 3."Поли...
Тема по География добавен на 11.10.2012
Приоритети на стратегията за развитие на община
Учебното помагало се състои от шест страници и е на тема "Приоритети на стратегията за развитие на община Гоце Делчев", разглежда: 1.Стратегия за развитие на община Гоце Делчев. 2.Обща информация за община Гоце Делчев. 1.1.Геогр...
Тема по География добавен на 11.10.2012
Родопознание
Документът съдържа седем страници и е тема по география - "Родопознание", разглежда: 1. Същност и задачи на родопознанието. 2. Глобализация и развитие на Родопите. 3. Родопите и сътрудничеството м/у България, Гърция и Турция. 4. М...
Тема по География добавен на 11.10.2012
Казахстан
Учебният материал се състои от десет страници и е тема по география - "Казахстан".... Погребалната могила Бес Шатър или в превод от казаски Петте шатри представлява местност за поклонение на древни племена живели на територията на...
Тема по География добавен на 11.10.2012
Лекции по ландшафтознание - пищови
Учебният материал се състои от 13 страници и представлява пищови на тема "Лекции по ландшафтознание".... От тук следва, че в ПТК трябва да различаваме както вертикална, така и хоризонтлна структура. (по Беручашвили) Структурата е...
Тема по География добавен на 10.10.2012
Разградска област
Учебен помагало на тема "Разградска област", състои се от пет страници.... Проблемите в посочените групи се проявяват, както по отношение на по-висок риск от загубване на работното място, така и в по-малък шанс за повторно осигуря...
Тема по География добавен на 10.10.2012
Страници: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg