ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Физическа география и ландшафтознание, Иконо...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Демографските показатели в област Враца
Учебен материал на тема "Демографските показатели в област Враца", състои се от двадесет страници и разглежда: 1.Население на област Враца. 2.Остаряване на населението. 3.Таблица. Население на Северозападен район към 31.12.2004 г....
Тема по География добавен на 10.10.2012
Вятърен потенциал в България
Тема по география - "Вятърен потенциал в България", състои от пет страници и разглежда: I. Увод. II. Разпределение на преобладаващият вятър. III. Разпределение на скоростта на вятъра. IV. Продължителност на задържане на скоростта...
Тема по География добавен на 10.10.2012
Община Варна
Учебният материал се състои от една страници и е тема по география "Община Варна", разглежда: 1. Оценка на географското положение на община Варна. 2.Проблеми на община Варна...Развитието на общината е свързано и с редица проблеми....
Тема по География добавен на 10.10.2012
Основни типове почви
Учебният материал разглежда основният тип почви, състои се от две страници. 1.Латеритни. 2.Червенокафяви. 3.Сивоземни. 4.Кафявоземни. 5.Кестеняви. 6.Канелени горски. 7.Черноземни. 8.Кафяви горски. 9.Сиви горски. 10.Подзолисти. 1...
Тема по География добавен на 10.10.2012
Kултурно-историческо наследство в област Габрово
Документът се състои от две страници и е тема по география "Културно-историческо наследство в област Габрово".... Непосредствената близост на региона до Стара планина, планинският въздух, природните и историко-етнографски забележи...
Тема по География добавен на 10.10.2012
География
Учебният материал се състои от седем страници и разглежда : 1.Предмет и обект 2.Развитие на географията в България след Освобождението. 3.Развитие на географията след Втората световна война.... Главните научни проблеми в отделнит...
Тема по География добавен на 10.10.2012
Главни скалообразуващи минерали и основни типове скали
Учeбният материал се състои от седем страници и е тема по география "Главни скалообразуващи минерали и основни типове скали", разглежда: 1.Минерали. 1.1 Морфологични особености. 1.2 Химичен състав. 1.3 Физични свойства. •Цвят-важе...
Тема по География добавен на 10.10.2012
Стопански облик на България
Документът се състои от пет страници и тема по география "Стопански облик на България", разглежда: 1.Първият етап обхваща периода до Освобождението на българските земи от турско робство. 2.Вторият етап обхваща периода между Освобо...
Тема по География добавен на 10.10.2012
Горно-тракийската низина
Документът се състои от две страници и е тeма по география "Горно-тракийската низина", разглежда :1.Географско положение, граници и големина. 2.Характер на релефа – произход, скали, форми на релефа. 3.Характеристика на полезните и...
Тема по География добавен на 10.10.2012
Средиземноморски регион - Турция
Материалът се състои от пет страници и разглежда "Средиземноморски регион" по специално Турция.. 1.Фетхие и мъртво море. 2. Патара 3.Античният град Аспендос в древната област Памфилия. 4.Анталия - перлата но турското средиземномор...
Тема по География добавен на 10.10.2012
Азия
Учебният материал разглежда най-големият континент "Азия", състои се от седем страници и разглежда: I. Природата на Азия. Релеф. 1.Формиране на релефа. 2.Главни черти на релефа. 3.Подялба според релефа. II. Полезни изкопаеми. 1.Об...
Тема по География добавен на 10.10.2012
Науката-роля и място в дейността на човека и обществото. Вътрешна същност.Философски основи.Науката като сложна мисловна дейност и система.Развитие на знанието.Видови науки.
Учебният материал се състои от осем страници и раглежда систематизирано няколко теми по гегорафия - "Науката-роля и място в дейността на човека и обществото. Вътрешна същност.Философски основи.Науката като сложна мисловна дейност ...
Тема по География добавен на 10.10.2012
Антропогенни фактори на средата. Демографски взрив. Урбанизация
Тема по география "Антропогенни фактори на средата. Демографски взрив. Урбанизация", състои се от четири страници и разглежда: 1.Демографски взрив...Този процес на нарастване на населението на Земята, особено характерен за XX век ...
Тема по География добавен на 10.10.2012
Туристически ресурси
Документът се състои от десет страници и е тема по география - "Туристически ресурси", разглежда: І. Особености на туристическите ресурси. 1.Атрактивност. 2.Обхващат както природни обекти и явления, така и социално-антропогенни ре...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Картографията като научна и приложна област
Учебно помагало на тема "Картографията като научна и приложна област", състои се от две страници.... Преходът от скални рисунки – планове, към карти изобразяващи по-обширни територии, вероятно е направен в Месопотамия. Запазената ...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Замърсяване на водите
Документът се състои от пет страници и е на тема "Замърсяване на водите", разглежда: 1.Нормиране на замърсяването на водите. 2.Опазване на водите от замърсяване. 3.Замърсяване на почвите. 4.Нормирането на замърсяването на почвите....
Тест по География добавен на 09.10.2012
Познавателно значение на картографския метод
Учебният материал се състои от две страници и е на тема "Познавателно значение на картографския метод", разглежда: 1. Понятието картографски метод. 2. Похват за анализ на картите. 3.Техниката на описанието. 4.Графичните способи на...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Земеползване. Поземлени ресурси
Учебният материал се състои от три страници и е на тема "Земеползване. Поземлени ресурси".... Съотношението между основните категории земи по континенти и страни е твърде различно и е един от факторите за стопанската им специфика...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Природните рекреациоини ресурси
Документът се състои от шест страници и е на тема "Природните рекреациоини ресурси"... Вторият вид антропогенни ресурси на туризма е свързан със съвременни атрактивности. Бизнес-туристите са главните клиенти на висококатегорийните...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Гърция
Материалът е тема по география - "Гърция", състои се от седем страници....Като сравнително нов отрасъл е цветната металургия. В Лаврион, край Атина, е най-старато предприятие за произвдство на олово и цинк, което е собственост на ...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Страници: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg