ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Физическа география и ландшафтознание, Иконо...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Представяне на пространствени данни
Документът е тема по география - "Представяне на пространствени данни", състои се от тринадесет страници и разглежда: 1. Предсавяне на точкови данни. 1.1 Точкови условни знаци за представяне на качество. 1.2 Точкови условни знаци ...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Фордизъм и северноамериканска индустриализация
Учебен материал на тема "Фордизъм и северноамериканска индустриализация", състои се от три страници... Появата на Северна Америка като доминираща сила и част от сърцевинните региони на света, се дължи на: 1. Наличие на огромни ко...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Стопанство и градове - Южен централен район
Документът се състои от тринадесет страници и е на тема "Стопанство и градове - Южен централен район"....Пловдив (345,2 хил.ж.) е разположен по долината на р. Марица, на важния трансевропейски коридор от Западна и Средна Европа за...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Република Франция
Материалът е на тема "Република Франция", състои се от две страници.... Разположена е в Западна Европа.Заема 543.97 хил. кв. км., като 8.75 хил. кв. км.- о-в Корсика.На юг граничи с Испания, Монако и Андора, на югоизток с Италия, ...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Континентът Австралия
Материалът се състои от дванадесет страници и е на тема "Континентът Австралия", разглежда: 1.Географско положение,граници и големина. 2.Релеф и полезни изкопаеми(таблица) 3.Климат. 1)Географско положение на континента. 2)Влияниет...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Речник по демография
Тема по география - "Речник по демография", състои се от седем страници... 15.Граун-английски учен, на базата на статистически данни публикува... 22.Демографски анализ-процеси и процедури свързани с извеждане на закономерности и ...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Културни забележителности на България
Учебният материал се състои от четири страници....Първото българско училище по европейски образец, по-късно станало Първата българска гимназия “Васил Априлов” в град Габрово.В близост до града са манастирите :Соколовски, Дряновск...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Великите географски открития
Документът е тема по география - "Ролята на Великите географски открития за развитието на географската наука", състои се от десет страници...Основавайки се на този договор, санкциониран от римския папа, Испания и Португалия смятат...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Културни забележителности на България
Материалът се състои от четири страници и е на тема "Културни забележителности на България".... .Близо до Асеновград са Бачковският манастир и Асеновата крепост.На път за град Пловдив ще се отбием в историческите градчета Бата...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Селища в България
Материалът е тема по география "Селища в България", състои се от шест страници и разглежда: 1.Същност. 2.Фактори за възникване и развитие на селищата. 3.Класификация на селищата. 4.Тип на селищата. а/Селата са основния тип населе...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Почви на България
Документът се състои от 18 страници и е тема "Почви на България", разглежда: 1. Увод - същност и значение на почвите. 2. Почвообразуващи фактори-абиотични и биотични фактори. Антропогенен фактор. З. Класификация и закономернос...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Фактори, които влияят върху киселинността на почвата
Учебният материал се състои от осем страници и е тема по география "Фактори, които влияят върху киселинността на почвата", разлежда: 1.Въглеродна киселина. 2.Цикъл на азота. 3.Цикъл на сярата. 4.Разтваряне на йони. 5.Буферни сист...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Стара планина
Учебният материал се състои от дванадесет страници и е на тема "Стара планина"..... Старопланинска верига има планински климат, който се характеризира с по-високи валежи, по-ниски температури, по-плодължителна зема с по-дебела сн...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Водни ресурси - геоикономика
Документът се състои от две страници и е на тема "Водни ресурси - геоикономика", разглежда: 1.Водни ресурси. 2.Водни ресурси на сушата. 3.Ресурси на световния океан.... Световният океан е източник на жизнено важни за човечеството ...
Тема по География добавен на 08.10.2012
География на енергетиката в България
Материалът се състои от две страници и е на тема "География на енергетиката в България", разглежда: I.Същност и значение. II.Фактори и условия за развитие. III.Структура на енергетиката. 1.Отраслова структура. a)производство на е...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Транспорт на България
Учебният материал се състои от три страници и е на тема "Транспорт на България", разглежда: I. Същност, особености на транспорта. 1.Същност. 2. Особености. 3.Значение. II. Фактори за развитие и териториална организация на транспор...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Демографска характеристика на Франция
Учебният материал се състои от четири страници.... Трудовите ресурси във Франция се формират главно от населението в трудоспособна възраст (между 20 г. и 64 г.). Всички заети в общественото производство, без оглед на възрастта, об...
Тема по География добавен на 08.10.2012
География на транспорта в България
Материалът представлява тема по география "География на транспорта в България", разглежда: I.Същност, особености и значение. II.Фактори за развитие. III.Структура на транспортната система. 1.Отраслова структура. а)Железопътен тран...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Социална йерархия, власт, институции
Учебният материал се състои от единадесет страници и тема по Икономическа и социална география - "Социална йерархия, власт, институции", разглежда: 1.Власт. 2.Авторитет. 3.Легетимност. 4.Йерархия, социална. 5.Патернализъм. 6. Авто...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Природен парк "Гран Парадизо" в Италия
Документът представлява реферат на тема "Природен парк "Гран Парадизо" в Италия", състои се от десет страници....Паркът е лесно достъпен за високоскоростни магистрали, свързани с Франция и Швейцария. Има хотели и ресторанти в бли...
Реферат по География добавен на 08.10.2012
Страници: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
Библията - книга на книгите
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Лекции по Геометрия
 Теми по Култура и изкуство
 Конспекти по Електротехника
 Пищови по Горско стопанство
 Теми по Икономически теории
 Анализи по Публична администрация
 Доклади по Туризъм
 Лекции по Математически анализ
 Реферати по Химия
 Анализи по Екология
 Протоколи по Изобр. изкуство
 Реферати по Биология
 Теми по Български език
 Анализи по Лингвистика
 Проекти по Реклама и PR
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg