ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Физическа география и ландшафтознание, Иконо...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Представяне на пространствени данни
Документът е тема по география - "Представяне на пространствени данни", състои се от тринадесет страници и разглежда: 1. Предсавяне на точкови данни. 1.1 Точкови условни знаци за представяне на качество. 1.2 Точкови условни знаци ...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Фордизъм и северноамериканска индустриализация
Учебен материал на тема "Фордизъм и северноамериканска индустриализация", състои се от три страници... Появата на Северна Америка като доминираща сила и част от сърцевинните региони на света, се дължи на: 1. Наличие на огромни ко...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Стопанство и градове - Южен централен район
Документът се състои от тринадесет страници и е на тема "Стопанство и градове - Южен централен район"....Пловдив (345,2 хил.ж.) е разположен по долината на р. Марица, на важния трансевропейски коридор от Западна и Средна Европа за...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Република Франция
Материалът е на тема "Република Франция", състои се от две страници.... Разположена е в Западна Европа.Заема 543.97 хил. кв. км., като 8.75 хил. кв. км.- о-в Корсика.На юг граничи с Испания, Монако и Андора, на югоизток с Италия, ...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Континентът Австралия
Материалът се състои от дванадесет страници и е на тема "Континентът Австралия", разглежда: 1.Географско положение,граници и големина. 2.Релеф и полезни изкопаеми(таблица) 3.Климат. 1)Географско положение на континента. 2)Влияниет...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Речник по демография
Тема по география - "Речник по демография", състои се от седем страници... 15.Граун-английски учен, на базата на статистически данни публикува... 22.Демографски анализ-процеси и процедури свързани с извеждане на закономерности и ...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Културни забележителности на България
Учебният материал се състои от четири страници....Първото българско училище по европейски образец, по-късно станало Първата българска гимназия “Васил Априлов” в град Габрово.В близост до града са манастирите :Соколовски, Дряновск...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Великите географски открития
Документът е тема по география - "Ролята на Великите географски открития за развитието на географската наука", състои се от десет страници...Основавайки се на този договор, санкциониран от римския папа, Испания и Португалия смятат...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Културни забележителности на България
Материалът се състои от четири страници и е на тема "Културни забележителности на България".... .Близо до Асеновград са Бачковският манастир и Асеновата крепост.На път за град Пловдив ще се отбием в историческите градчета Бата...
Тема по География добавен на 09.10.2012
Селища в България
Материалът е тема по география "Селища в България", състои се от шест страници и разглежда: 1.Същност. 2.Фактори за възникване и развитие на селищата. 3.Класификация на селищата. 4.Тип на селищата. а/Селата са основния тип населе...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Почви на България
Документът се състои от 18 страници и е тема "Почви на България", разглежда: 1. Увод - същност и значение на почвите. 2. Почвообразуващи фактори-абиотични и биотични фактори. Антропогенен фактор. З. Класификация и закономернос...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Фактори, които влияят върху киселинността на почвата
Учебният материал се състои от осем страници и е тема по география "Фактори, които влияят върху киселинността на почвата", разлежда: 1.Въглеродна киселина. 2.Цикъл на азота. 3.Цикъл на сярата. 4.Разтваряне на йони. 5.Буферни сист...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Стара планина
Учебният материал се състои от дванадесет страници и е на тема "Стара планина"..... Старопланинска верига има планински климат, който се характеризира с по-високи валежи, по-ниски температури, по-плодължителна зема с по-дебела сн...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Водни ресурси - геоикономика
Документът се състои от две страници и е на тема "Водни ресурси - геоикономика", разглежда: 1.Водни ресурси. 2.Водни ресурси на сушата. 3.Ресурси на световния океан.... Световният океан е източник на жизнено важни за човечеството ...
Тема по География добавен на 08.10.2012
География на енергетиката в България
Материалът се състои от две страници и е на тема "География на енергетиката в България", разглежда: I.Същност и значение. II.Фактори и условия за развитие. III.Структура на енергетиката. 1.Отраслова структура. a)производство на е...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Транспорт на България
Учебният материал се състои от три страници и е на тема "Транспорт на България", разглежда: I. Същност, особености на транспорта. 1.Същност. 2. Особености. 3.Значение. II. Фактори за развитие и териториална организация на транспор...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Демографска характеристика на Франция
Учебният материал се състои от четири страници.... Трудовите ресурси във Франция се формират главно от населението в трудоспособна възраст (между 20 г. и 64 г.). Всички заети в общественото производство, без оглед на възрастта, об...
Тема по География добавен на 08.10.2012
География на транспорта в България
Материалът представлява тема по география "География на транспорта в България", разглежда: I.Същност, особености и значение. II.Фактори за развитие. III.Структура на транспортната система. 1.Отраслова структура. а)Железопътен тран...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Социална йерархия, власт, институции
Учебният материал се състои от единадесет страници и тема по Икономическа и социална география - "Социална йерархия, власт, институции", разглежда: 1.Власт. 2.Авторитет. 3.Легетимност. 4.Йерархия, социална. 5.Патернализъм. 6. Авто...
Тема по География добавен на 08.10.2012
Природен парк "Гран Парадизо" в Италия
Документът представлява реферат на тема "Природен парк "Гран Парадизо" в Италия", състои се от десет страници....Паркът е лесно достъпен за високоскоростни магистрали, свързани с Франция и Швейцария. Има хотели и ресторанти в бли...
Реферат по География добавен на 08.10.2012
Страници: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg