ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финанси
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Същност и функции на съвременните пари
Същност и функции на съвременните пари Преди да стигнем до съвремените пари има нужда от едно малко въведение , малка и кратка история на парите, за да стигнем до съвремените пари. Парите са неоценим елемент на развитото пазар...
Лекция по Финанси добавен на 06.04.2010
Регламентация и систематизиране на банковите сделки
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА БАНКОВИТЕ СДЕЛКИ 1. Банкови сделки по Търговския закон. Банковите сделки и тяхната правна регламентация се разглеждат в глава 29 от Търговския закон. Те са разпределени в няколко групи: ...
Документ по Финанси добавен на 06.04.2010
Същност, състав и структура на капитала
Същност, състав и структура на капитала За осъществяване на дейността си всяка фирма се нуждае от капитал. Нещо повече неговият размер в голяма степен определя размерът на фирмата и отрасловата й принадлежност. Адам Смит опреде...
Лекция по Финанси добавен на 06.04.2010
Капиталово бюджетиране
Капиталово Бюджетиране Процес на анализ, оценка и избор на инвестиционен проект. Този инвестиционен проект е в реални, а не финансови активи. Ключови понятия в капиталовото бюджетиране • Алтернативни инвестиции o конкурент...
Лекция по Финанси добавен на 06.04.2010
Лекциите по международни финанси 2009/2010
Международни финанси Лекция 1 Валутен курс и валутно-курсови режими Разглеждат се следните въпроси: 1. Какъв е обхвата на международните финанси? 2. Коя е институционалната рамка на международните финанси? Какво р...
Лекция по Финанси добавен на 02.04.2010
Финансовата криза
Обща характеристика на финансовата криза и нейното отражение в дейността на “Христрой”ЕООД Световната криза се пренесе върху реалната икономика в България. През октомври промишленото производство в страната е намаляло с 1.9% спр...
Курсова работа по Финанси добавен на 21.03.2010
Генезис, обхват и последици от глобалната финансова криза
Сривът на Американския пазар бележи началото на първата световна финансовa криза, след тази от 1929-1933 г. Надеждите, че тя ще засегне единствено американските банки и американския фондов пазар, се оказват напразни. Рецесията в С...
Доклад по Финанси добавен на 21.03.2010
Публични финанси - пищови
Публични финанси – за да се определят правилно правата на регулиране на ФП трябва преди всичко публични финанси. В западната теория това понятие е общо прието да се определя както предмета на финансовата наука така и спец. сфера н...
Пищов по Финанси добавен на 21.03.2010
Теми по финанси
Финансите са парични отношения свързани с управлението на приходите и разходите на отделните лица или институции Различават се следните видове финанси като научни дисциплини: Публични(Държавни) финанси - управление на приходит...
Тема по Финанси добавен на 21.03.2010
Финанси на предприятието
2. Финансите на предприятието-основно звено на финансовата с-ма.Същност,цели,ф-ции и значение на финансите на предприятието.Финансов мениджмънт. Финансите на предприятието са едно от важните звена на фин. с-ма.Тази им важност п...
Лекция по Финанси добавен на 21.03.2010
Финансов анализ на фирмата
В съвременните условия на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът на всяка фирма зависи преди всичко от ефективността на нейната стопанска дейност. Актуалността на финансово - счето...
Реферат по Финанси добавен на 21.03.2010
Анализ на финансовия резултат
Едно от условията за преуспяване на всяка фирма е анализът на финансовото й състояние. Информацията получена от периодичните оценки интересува не само главния счетоводител и финансовия мениджър, но и читателя, който може да бъде а...
Курсова работа по Финанси добавен на 21.03.2010
Лекции по основи на управлението
Честър Бернард определи организацията като “с-ма от съзнателно координирани дейности на двама или повече души”. Организацията е соц.с-ма. Тя трябва да отговаря на следните изисквания: 1)да има н.-малко есна цел (т.е.желано крайно...
Лекция по Финанси добавен на 20.03.2010
Корпоративни финанси
Тема 1. Стойност на парите във времето 1.Определение. Върху тази концепция почиват всички модели и подходи за управление на паричните потоци на частните стопански субекти (предметът на корп. Финанси по същество се изразява в изу...
Лекция по Финанси добавен на 15.03.2010
Пищови по финанси
1.Същност, функции и роля на финансите Същността, функциите и ролята на финансите в значителна степен се определят от функциите и задачите на държавата. Държавата и нейната социално-икономическа политика направляват и развитие...
Пищов по Финанси добавен на 15.03.2010
Същност на инвестиционния процес
Инвестиционният процес е процес на натурално производство предимно на дълготрайни активи. Изразява се в изграждане на нови или усъвършенстване на съществуващите такива. Чрез него се затваря цикъла на възпроизводството на основния ...
Курсова работа по Финанси добавен на 15.03.2010
Същност на Банкирането
Съгласно Закона за Българската народна банка, централната банка отговаря за организирането, поддържането и развитието на платежните системи в страната. През последните години са направени няколко значими стъпки за усъвършенств...
Документ по Финанси добавен на 10.03.2010
Парите - инструмент за Макроикономически контрол
Една от главните съставки на богатсвтото в едно съвремнно общество са парите. Те са такъв актив, който съдържа преимуществото на ликвидността, т.е. лесно и бързо се превръщат в блага и услуги без загуба на стойност. Обикновенно па...
Доклад по Финанси добавен на 10.03.2010
Диагностика на мотивационната среда във фирма
Мотивацията представлява вътрешната енергия, която включва активността на човека в живота и работата. Мотивираният служител е този, на когото му “ горят очите ”, който отива на работа “ като на празник ”, вътрешно се нуждае от ...
Реферат по Финанси добавен на 10.03.2010
Теория на парите и кредита
Възникване на парите-Първата им форма е стокови пари(протопари)-парите възникват първоначално като стока из недрата на натурално-стковата размяна.Стоковото производство и натуралната размяна имат недостатъци които се преодолява...
Лекция по Финанси добавен на 10.03.2010
Страници: 6 7 8 9 10 11 12 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg