ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финанси
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Насоки за изготвяне на правилник за документооборота в предприятието
Курсов проект по: Организация на финансовата отчетност на тема "Насоки за изготвяне на правилник за документооборота в предприятието", материалът се състои от единадесет страници.... Съставят се на много места и в различни свързан...
Курсова работа по Финанси добавен на 17.07.2014
Фючърси - курсова работа
Курсова работа по: Капиталови пазари на тема "Фючърси", материалът се състои от шестнадесет страници.... Характерно за фючърсните пазари е това, че голяма част от търговците предпочитат не извършването на доставки, а сключването ...
Курсова работа по Финанси добавен на 19.06.2014
Платежен баланс
Курсова работа по: Финансово програмиране на тема "Платежен баланс", материалът се състои от 25 страници.... За това е нужно купувач и продавач да се срещнат на територията на една от двете страни, както например при транзакциите,...
Курсова работа по Финанси добавен на 11.06.2014
Особености на данъците върху доходите на физическите лица
Доклад на тема "Особености на данъците върху доходите на физическите лица", материалът се състои от 24 страници....Доходи от търговия с ценни книжа, дялови участия, други инвестиции, както следва: - доходи от сделки с акции на пу...
Доклад по Финанси добавен на 25.05.2014
Финансиране на бизнеса чрез лизинг
Реферат на тема "Финансиране на бизнеса чрез лизинг", материалът се състои от 11 страници..... От своя страна се делят на специализирани и универсални съобразно характера на дейността им. Специализираните лизингови компании в пове...
Реферат по Финанси добавен на 04.05.2014
Митнически контрол на фалшификати и пиратски стоки
Реферат на тема "Митнически контрол на фалшификати и пиратски стоки", материалът се състои от 21 страници.... Това стана и основната причина органите на прокуратурата да бъдат ненужно засипвани със сигнали за разследване на престъ...
Реферат по Финанси добавен на 26.04.2014
Анюитет. Същност на анюитета
Учебният материал се състои от девет страници.... Погасяването на дълга изисква неговото планиране (съставяне погасителен план). То се изразява в определянето на периодичните плащания (срочни плащания). Срочните плащания обхващат ...
Курсова работа по Финанси добавен на 26.04.2014
Отражение на плоския данък върху размера на събраните държавни приходи
Курсова работа по: Бюджет и бюджетна система на тема "Отражение на плоския данък върху размера на събраните държавни приходи", материалът се състои от 14 страници.... При статична данъчна ставка (каквато е в България) това означав...
Курсова работа по Финанси добавен на 25.04.2014
Финансова устойчивост
Доклад по: Местни финанси и администрация на тема "Финансова устойчивост", материалът състои от осем страници.... Нейните основни показатели дават предства и оценяват развитието на финансовото състояние на общините .Системата за о...
Доклад по Финанси добавен на 25.04.2014
Икономически и фискални проблеми и рискове
Курсова работа по: Глобални проблеми на съвременността на тема "Икономически и фискални проблеми и рискове", материалът се състои от пет страници..... Ограничаването на юджетния дефицит от една страна предпазва от голямо намаление...
Курсова работа по Финанси добавен на 25.04.2014
Държавен дълг
Реферат по: Публични финанси на тема "Държавен дълг", материалът се състои от 15 страници.... Ако дългът е държан под формата на краткосрочни вземания, напр. тримесечни ценни книжа, доходът ще съответства на текущия процент на пар...
Реферат по Финанси добавен на 25.04.2014
Анализ на персоналното финансово състояние
Семестриален казус по: Персонални финанси на тема "Анализ на персоналното финансово състояние", материалът се състои от 13 страници.... Главно за хранителни продукти, алкохолни напитки, тютюневи изделия, ресторанти, нови дрехи и п...
Казус по Финанси добавен на 25.04.2014
Сивата икономика в България
учебният материал се състои от осемнадесет страници.... Налице са обаче някои ограничения пред предприемането на едни по-твърди мерки срещу заобикалянето на данъка които намират израз във възприемането на данъка като форма на инте...
Курсова работа по Финанси добавен на 25.04.2014
Обща характеристика на валутните сделки. Видове валутни операции. Валутен арбитраж. Валутен риск и средства за защита
Учебният материал се състои от 11 страници.... . При съвременни условия не се използват некласическите едновалутни уговорки, а така наречените многовалутни или мултивалутни уговорки. При тях размерът на плащането, изразен в една в...
Курсова работа по Финанси добавен на 24.04.2014
Въпроси по финанси
Материалът се състои от 15 страници.... 1. Какви процеси изразява акумулирането на държавните приходи? Приходите са тази част на националния доход, която се акумулира в държавните бюджети и служи като основа за осъществяване на р...
Конспект по Финанси добавен на 23.04.2014
Разпределение на тежестта на държавния дълг
Курсова работа по: Публични финанси на тема "Разпределение на тежестта на държавния дълг", материалът се състои от пет страници.... Инвестициите за него независимо дали се осигуряват чрез данъчно облагане или държавното заемане са...
Курсова работа по Финанси добавен на 14.04.2014
Сингапурска и Хонгконгска фондови борси
Курсова работа по: Финансови пазари и инфраструктура на тема "Сингапурска и Хонгконгска фондови борси", материалът се състои от 34 страници.... Съвместно с изпълнителния директор, е отговорен за ръководството и развитието на SGX. ...
Курсова работа по Финанси добавен на 13.04.2014
Използване на документарен акредитив като форма на плащане при външнотърговските сделки
Курсова работа по: Финансиране на международната търговия на тема "Използване на документарен акредитив като форма на плащане при външнотърговските сделки", материалът се състои от 12 страници..... Заедно с това той е изложен на р...
Курсова работа по Финанси добавен на 11.04.2014
Външният дълг на България в периода 1989-2012 г. – управление, резултати и перспективи
Материал съдържа 54 страници.... Ниските лихвени проценти след кризата от 1984-85 година са допълнителен стимул за увеличаване на задълженията. От друга страна, все по-очевидните икономически затруднения на социалистическите стра...
Дипломна работа по Финанси добавен на 10.04.2014
Eмисии на ценни книжа
Курсова работа по "Корпоративни финанси" на тема "Eмисии на ценни книжа", материалът се състои от шест страници.... Ценната книга е документ, който материализира права, които се упражняват чрез представяне на документ. Следовате...
Курсова работа по Финанси добавен на 27.03.2014
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg