ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финанси
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Същност, роля и значение на способите за фактическия контрол - инвентаризация, експертиза и писмени обяснения
Учебният материал се състои от единадесет страници.... Специфичните нормативни документи: Закон за счетоводството и Международни стандарти за финансови отчети / Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприяти...
Курсова работа по Финанси добавен на 12.03.2014
Борсовата търговия с ценни книжа като съвременно инвестиционно решение в България
Учебният материал се състои от 24 страници.... - Публичното дружество трябва да осигурява равнопоставеност на своите акционери, включително по отношение на участието и упражняването на право на глас в общото събрание на друж...
Курсова работа по Финанси добавен на 07.03.2014
Видове контрол върху финансовите нарушения и престъпления
Курсова работа на тема "Типове и видове контрол върху финансовите нарушения и престъпления", материалът се състои от четири страници.... Практическата му реализация се извършва въз основа на изчерпателността и задълбочеността. Нап...
Курсова работа по Финанси добавен на 21.02.2014
Публично предлагане на ценни книжа
Курсова работа на тема "Публично предлагане на ценни книжа", материалът се състои от тринадесет страници.... В този случай капиталът на дружеството не се увеличава, но акционерите, които желаят, биха могли да се освободят от част ...
Курсова работа по Финанси добавен на 18.02.2014
Измами с ДДС и техники на данъчен контрол за разкриването им
Курсова работа по: Система и контрол на данъците и социалните осигуровки на тема "Измами с ДДС и техники на данъчен контрол за разкриването им", документът се състои от седем страници.... Предимството е, че за разлика от класиче...
Курсова работа по Финанси добавен на 17.02.2014
Източници на данъчните постъпления. Видове данъци
Курсов проект по: Финанси на тема "Източници на данъчните постъпления. Видове данъци", материалът се състои от 24 страници.... Субекти на данъка са приобретателите на дарения, купувачите и субектите при замяната, които са получили...
Курсова работа по Финанси добавен на 15.02.2014
Общински бюджет
Курсов проект по: Местно самоуправление на тема "Общински бюджет", материалът се състои от шестнадесет страници.... Оперативното им управление се осъществява от специализирани финансови служители на общината, такива са финансовият...
Курсова работа по Финанси добавен на 11.02.2014
Финансов анализ на фирмената дейност
Учебният материал се състои от седемнадесет страници.... Дори при наличието на това малко понижение, все пак балнсовото число през последната година от отчетния период е по-високо отколкото през началната година. Балансът отговаря...
Курсова работа по Финанси добавен на 11.02.2014
Държавни ценни книжа /ДЦК/ – видове и характеристики
Курсова работа на тема "Държавни ценни книжа /ДЦК/ – видове и характеристики", материалът се състои от 25 страници.... Централната банка бе принудена да кредитира непрекъснато и пряко бюджета, в условията на лихвен процент, който ...
Курсова работа по Финанси добавен на 10.02.2014
Познанието като философски проблем. Епистемология
Реферат по: Философия на тема "Познанието като философски проблем. Епистемология", материалът се състои от седем страници.... Познанието има социокултурен характер, то е преплетено в реалната жизнена дейност на човека. Той непрекъ...
Реферат по Финанси добавен на 09.02.2014
Разходи и отговорности на местните власти в България
Учебният материал се състои от осем страници и представлява курсова работа по: Фискална децентрализация..... Поради това при прехвърлянето на отговорности на местните власти трябва да се съблюдава специфичната за всяка страна тери...
Курсова работа по Финанси добавен на 08.02.2014
Паричен съвет в Аржентина
Учебният материал се състои от осем страници..... Засилването на долара през последните четири години обаче довежда до засилване на песото, до спад в конкурентноспособността на аржентинските стоки, до трайна рецесия в страната и д...
Реферат по Финанси добавен на 07.02.2014
Финансиране на бизнеса чрез суап
Курсова задача по „Финансиране на бизнеса”, материалът се състои от 12 страници.... Включват се и други съображения, като очакванията за правителствената политика, ликвидността, търсенето и девалвацията. Таксата може да бъде взета...
Курсова работа по Финанси добавен на 07.02.2014
Управление на държавния дълг
Реферат по: Бюджет и бюджетна политика на тема "Управление на държавния дълг", материалът се състои от 11 страници....Определя се от нуждата от ликвидни средства за покриване на краткосрочни задължения. Произтича от несъответствие...
Курсова работа по Финанси добавен на 07.02.2014
Токийска зърнена борса
Курсова работа по: Стокови борси и борсова търговия на тема "Токийска зърнена борса", материалът се състои от пет страници.... Търговията с фючърси върху кафе Arabica започва на 16-ти юни 1998. Всеки контракт представлява 50 чувал...
Курсова работа по Финанси добавен на 27.01.2014
Иконометрията и нейната връзка с икономическата теория
Реферат по: Финансова иконометрия на тема "Иконометрия и нейната връзка с икономическата теория", материалът се състои от дванадесет страници.... Използването на тези методи може да открие нова, неизвестена до сега връзка, която ...
Реферат по Финанси добавен на 24.01.2014
Производство на графика с Toolbox
Курсова работа по: Финансова иконометрия на тема "Производство на графика с Toolbox", материалът се състои от десет страници.... Парцелът показва триизмерната повърхност. За всяка точка от повърхността, на височина (Z-стойност) п...
Курсова работа по Финанси добавен на 24.01.2014
Организация на държавния вътрешен финансов контрол /контрол осъществяван от държавната финансова инспекция. Производство и документи за резултатите от осъществен одит
Учебният материал се състои от седем страници..... Задача на държавната финансова инспекция е установяването на измами и нарушения. Разкриване на причинени вреди на имущество на лицата посочени по ЗДФИ. Привличане към администрати...
Курсова работа по Финанси добавен на 18.01.2014
Възможна ли е пълната конвертируемост на китайския юан?
Учебният материал е на тема "Възможна ли е пълната конвертируемост на китайския юан?", състои се от десет страници.... Сегашното ниво на държавен дълг в Китай е сравнително ниска в сравнение с резервната валутна зона и с други гол...
Тема по Финанси добавен на 13.01.2014
Одит на съответствието – обективна необходимост в публичния сектор
Учебният материал съдържа осем страници и представлява доклад на тема "Одит на съответствието – обективна необходимост в публичния сектор".... Разумната увереност е висока, но не абсолютна увереност. Поради вътрешноприсъщите огран...
Курсова работа по Финанси добавен на 13.01.2014
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg