ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финанси
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
По справедливо ли е прогресивното облагане на доходите на гражданите от плоския данък
Учебният материал се състои от осем страници..... Пропорционалната система на данъчното облаганането на приходи от възможно пое дава ефикасност тогава когато: събирвече граждани и фирми, при възможно най-ниска данъчна ставка, с въ...
Курсова работа по Финанси добавен на 09.01.2014
Физически инструменти на финансовия инженер
Курсова работа на тема "Физически инструменти на финансовия инженер - Суапи", материалът се състои от 32 страници.... В този случай те се явяват дилъри, а не брокери. Като действува като дилър фирмата или банката е длъжна да хеджи...
Курсова работа по Финанси добавен на 09.01.2014
Анализ на Държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Материалът съдържа 17 страници.... Бюджет 2013 е разработен на базата на последната макроикономическа прогноза, тригодишната икономическа прогноза и разходните тавани по ПРБК (без по общини) за периода 2013-2015 и при спазване на ...
Курсова работа по Финанси добавен на 09.01.2014
Прогнозите за движението на валутните курсове в контекста на проблемите в еврозоната
Учебният материал съдържа девет страници.... Една от важните причини за кризата е резултат от пропуски в архитектурата на валутния съюз. Той осигурява обща централна банка в лицето на Европейската централна банка, а от там и обща ...
Доклад по Финанси добавен на 21.12.2013
Синдикирани заеми - курсова работа
Курсова проект по: Банкови сделки, материалът съдържа 19 страници.... Предварително конкретизиране на условията позволява отправени покани към потенциалните участници в синдиката да бъдат разгледани и одобрени от тях без допълните...
Курсова работа по Финанси добавен на 19.12.2013
Обучение на банковия персонал – видове и методи за обучение на банкови сътрудници
Курсова работа по: Управление на банковия персонал на тема "Обучение на банковия персонал – видове и методи за обучение на банкови сътрудници ", материалът съдържа 12 страници.... Нуждите от обучение могат да се дефинират като раз...
Курсова работа по Финанси добавен на 19.12.2013
Същност и характерни особености на косвените данъци
Учебният материал съдържа 12 страници и представлява курсова работа на тема "Същност и характерни особености на косвените данъци".... Премахване на данъчните пречки за окончателното изграждане и правилното функциониране на единн...
Курсова работа по Финанси добавен на 14.12.2013
Банкиране на една ръка разстояние
Материалът се състои от 15 страници и представлява презентация на тема "Банкиране на една ръка разстояние".... Банковите услуги са само на ръка разстояние, благодарение на електронното банкиране, което ни дава възможност:  д...
Друго по Финанси добавен на 12.12.2013
История и организация на фондовата борса в България
Материалът съдържа 12 страници.... Съдържанието на фишовете трябва да е идентично с разпечатката от електронната система за борсовата сесия. Ако има несъответствие между двата фиша, то незабавно се уведомяват страните, които е жел...
Курсова работа по Финанси добавен на 11.12.2013
Взаимоотношения на държавния бюджет с другите звена на бюджетната система
Материалът се състои от 17 страници....В този аспект държавните трансфери към общините се определят и реализират на основата на конкретни правила, критерии и стандарти. Бюджетът на всяка делегирана от държавата функция се опреде...
Курсова работа по Финанси добавен на 10.12.2013
Алтернативата дефицитен или балансиран общински бюджет: фокусиране на дебата
Учебният материал се състои от 50 страници.... Ползването на заемни средства е ефективен метод за преодоляване на проблемите, свързани с неравномерното разпределение на капиталовите разходи между отделните поколения данъкоплатц...
Курсова работа по Финанси добавен на 08.12.2013
Видове и класификация на държавните приходи
Доклад на тема "Видове и класификация на държавните приходи", документът съдържа седем страници.... Данъкът е едно плащане,един разход от към обекта на облагане в полза на държавата с условно безвъзмезден характер. От гледна точк...
Доклад по Финанси добавен на 03.12.2013
Персонално финансово планиране – проблеми и решения
Учебният материал съдържа пет страници.... Така се акцентира върху основните дългосрочни намерения на домакинствата в различни сфери на интерес, което да послужи като основа за дефиниране на по-конкретни и относно определени цели....
Доклад по Финанси добавен на 03.12.2013
Изпиране на пари чрез земеделие
Курсова работа по: Противодействие на прането на пари на тема "Изпиране на пари чрез земеделие", материалът се състои от 11 страници.... Известни са случаи, при които след покупката на земя с официално вписана много ниска цена, пр...
Курсова работа по Финанси добавен на 29.11.2013
Валутен курс
Учебният материал се състои от четири страници.... Валутните курсове и котировки се отбелязват в съответните информационни носители по строго определен начин. Котирането на валутите произхожда от фр. „КОТЕР”- отбелязвам, посочвам,...
Тема по Финанси добавен на 25.11.2013
Българската финансова борса
Материалът се състои от 9 страници.....„Българска фондова борса – София” АД е единствения регулиран пазар на финансови инструменти в България, чиято вътрешна организация и структура осигуряват извършването на нейната дейност в съо...
Казус по Финанси добавен на 24.11.2013
Реалности на риск мениджмънт в банковия бизнес
Курсов проект по дисциплината: Риск мениджмънт в банките на тема "Реалности на риск мениджмънт в банковия бизнес“(Сравнителен анализ между HSBCHoldings plc и Standart Chartered)", материалът съдържа седем страници..... Този разде...
Курсова работа по Финанси добавен на 24.11.2013
Фалита от управленска гледна точка
Материалът съдържа 4 страници.... Фалитът във фирмата или организацията означава, че те не могат да продължат по-нататък да функционират,при спазването на досегашните си принципи на поведение. Нарушаването на устойчивото състояние...
Реферат по Финанси добавен на 17.11.2013
Инвестиции в бизнес недвижими имоти в България в условията на финансова и икономическа криза
Учебният материал съдържа 15 страници и представлява - Курсова работа по: Корпоративни финанси на тема "Инвестиции в бизнес недвижими имоти в България в условията на финансова и икономическа криза".... България е точно в такава си...
Курсова работа по Финанси добавен на 15.11.2013
Цигарената война
Казусът е по Ценова политика оценен е с отличен 6 написан е грамотно и с правилна аргументация проучван е цигарения пазар и дела н продажбите на видовете цигари в страната.Състои се от 9 страници като в началото е направено съдърж...
Казус по Финанси добавен на 15.11.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg