ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финанси
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
По справедливо ли е прогресивното облагане на доходите на гражданите от плоския данък
Учебният материал се състои от осем страници..... Пропорционалната система на данъчното облаганането на приходи от възможно пое дава ефикасност тогава когато: събирвече граждани и фирми, при възможно най-ниска данъчна ставка, с въ...
Курсова работа по Финанси добавен на 09.01.2014
Физически инструменти на финансовия инженер
Курсова работа на тема "Физически инструменти на финансовия инженер - Суапи", материалът се състои от 32 страници.... В този случай те се явяват дилъри, а не брокери. Като действува като дилър фирмата или банката е длъжна да хеджи...
Курсова работа по Финанси добавен на 09.01.2014
Анализ на Държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Материалът съдържа 17 страници.... Бюджет 2013 е разработен на базата на последната макроикономическа прогноза, тригодишната икономическа прогноза и разходните тавани по ПРБК (без по общини) за периода 2013-2015 и при спазване на ...
Курсова работа по Финанси добавен на 09.01.2014
Прогнозите за движението на валутните курсове в контекста на проблемите в еврозоната
Учебният материал съдържа девет страници.... Една от важните причини за кризата е резултат от пропуски в архитектурата на валутния съюз. Той осигурява обща централна банка в лицето на Европейската централна банка, а от там и обща ...
Доклад по Финанси добавен на 21.12.2013
Синдикирани заеми - курсова работа
Курсова проект по: Банкови сделки, материалът съдържа 19 страници.... Предварително конкретизиране на условията позволява отправени покани към потенциалните участници в синдиката да бъдат разгледани и одобрени от тях без допълните...
Курсова работа по Финанси добавен на 19.12.2013
Обучение на банковия персонал – видове и методи за обучение на банкови сътрудници
Курсова работа по: Управление на банковия персонал на тема "Обучение на банковия персонал – видове и методи за обучение на банкови сътрудници ", материалът съдържа 12 страници.... Нуждите от обучение могат да се дефинират като раз...
Курсова работа по Финанси добавен на 19.12.2013
Същност и характерни особености на косвените данъци
Учебният материал съдържа 12 страници и представлява курсова работа на тема "Същност и характерни особености на косвените данъци".... Премахване на данъчните пречки за окончателното изграждане и правилното функциониране на единн...
Курсова работа по Финанси добавен на 14.12.2013
Банкиране на една ръка разстояние
Материалът се състои от 15 страници и представлява презентация на тема "Банкиране на една ръка разстояние".... Банковите услуги са само на ръка разстояние, благодарение на електронното банкиране, което ни дава възможност:  д...
Друго по Финанси добавен на 12.12.2013
История и организация на фондовата борса в България
Материалът съдържа 12 страници.... Съдържанието на фишовете трябва да е идентично с разпечатката от електронната система за борсовата сесия. Ако има несъответствие между двата фиша, то незабавно се уведомяват страните, които е жел...
Курсова работа по Финанси добавен на 11.12.2013
Взаимоотношения на държавния бюджет с другите звена на бюджетната система
Материалът се състои от 17 страници....В този аспект държавните трансфери към общините се определят и реализират на основата на конкретни правила, критерии и стандарти. Бюджетът на всяка делегирана от държавата функция се опреде...
Курсова работа по Финанси добавен на 10.12.2013
Алтернативата дефицитен или балансиран общински бюджет: фокусиране на дебата
Учебният материал се състои от 50 страници.... Ползването на заемни средства е ефективен метод за преодоляване на проблемите, свързани с неравномерното разпределение на капиталовите разходи между отделните поколения данъкоплатц...
Курсова работа по Финанси добавен на 08.12.2013
Видове и класификация на държавните приходи
Доклад на тема "Видове и класификация на държавните приходи", документът съдържа седем страници.... Данъкът е едно плащане,един разход от към обекта на облагане в полза на държавата с условно безвъзмезден характер. От гледна точк...
Доклад по Финанси добавен на 03.12.2013
Персонално финансово планиране – проблеми и решения
Учебният материал съдържа пет страници.... Така се акцентира върху основните дългосрочни намерения на домакинствата в различни сфери на интерес, което да послужи като основа за дефиниране на по-конкретни и относно определени цели....
Доклад по Финанси добавен на 03.12.2013
Изпиране на пари чрез земеделие
Курсова работа по: Противодействие на прането на пари на тема "Изпиране на пари чрез земеделие", материалът се състои от 11 страници.... Известни са случаи, при които след покупката на земя с официално вписана много ниска цена, пр...
Курсова работа по Финанси добавен на 29.11.2013
Валутен курс
Учебният материал се състои от четири страници.... Валутните курсове и котировки се отбелязват в съответните информационни носители по строго определен начин. Котирането на валутите произхожда от фр. „КОТЕР”- отбелязвам, посочвам,...
Тема по Финанси добавен на 25.11.2013
Българската финансова борса
Материалът се състои от 9 страници.....„Българска фондова борса – София” АД е единствения регулиран пазар на финансови инструменти в България, чиято вътрешна организация и структура осигуряват извършването на нейната дейност в съо...
Казус по Финанси добавен на 24.11.2013
Реалности на риск мениджмънт в банковия бизнес
Курсов проект по дисциплината: Риск мениджмънт в банките на тема "Реалности на риск мениджмънт в банковия бизнес“(Сравнителен анализ между HSBCHoldings plc и Standart Chartered)", материалът съдържа седем страници..... Този разде...
Курсова работа по Финанси добавен на 24.11.2013
Фалита от управленска гледна точка
Материалът съдържа 4 страници.... Фалитът във фирмата или организацията означава, че те не могат да продължат по-нататък да функционират,при спазването на досегашните си принципи на поведение. Нарушаването на устойчивото състояние...
Реферат по Финанси добавен на 17.11.2013
Инвестиции в бизнес недвижими имоти в България в условията на финансова и икономическа криза
Учебният материал съдържа 15 страници и представлява - Курсова работа по: Корпоративни финанси на тема "Инвестиции в бизнес недвижими имоти в България в условията на финансова и икономическа криза".... България е точно в такава си...
Курсова работа по Финанси добавен на 15.11.2013
Цигарената война
Казусът е по Ценова политика оценен е с отличен 6 написан е грамотно и с правилна аргументация проучван е цигарения пазар и дела н продажбите на видовете цигари в страната.Състои се от 9 страници като в началото е направено съдърж...
Казус по Финанси добавен на 15.11.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Конспекти по История на България
 Други учебни материали по Италианск...
 Планове по Агробизнес
 Лекции по Биохимия
 Проекти по Химия
 Теми по Методика на обучението
 Анализи по Нова българска литератур...
 Теми по Топлофизика и хидродинамика
 Други учебни материали по Информати...
 Доклади по Биология
 Планове по Педагогика
 Казуси по Мениджмънт
 Реферати по Икономика на труда
 Протоколи по Химия
 Други учебни материали по Бизнес ко...
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg