ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финанси
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Характеристика и видове акции
Курсова работа по дисциплината: Финансови пазари на тема "Характеристика и видове акции", материалът се състои от девет страници.... Инвестирането в акции по – принцип е доходоносно, ако вложението е направено на базата на добър а...
Курсова работа по Финанси добавен на 06.07.2013
Еврозона - презентация
Презентация на тема "Еврозона", материалът се състои от единадесет страници.... Един от основните ангажименти на България, произтичащи от договора за членство в ЕС е влизането на страната в еврозоната. За да приеме общата евро...
Друго по Финанси добавен на 05.07.2013
Същност, предпоставки, обект и задачи на валутния контрол
Учебният материал се състои от 15 страници и разглежда: Тема 1 : Същност, предпоставки, обект и задачи на валутния контрол Тема 2 : Правни функции на валутния контрол Тема 3 : Органи на валутния контрол Тема 4 : Валутни ценности к...
Тема по Финанси добавен на 02.07.2013
Финансови балони. Данни от фондови пазари за динамика на акции по време на финансови балони. Времеви диаграми и p-v диаграми
Учебният материал се състои от осем страници и разглежда: 1. Финансови балони. 2. Данни от фондови пазари за динамика на акции по време на финансови балони....
Реферат по Финанси добавен на 24.06.2013
Погасяване на заемите
Доклад на тема "Погасяване на заемите", материалът се състои от шест страници..... Юридически основи на конверсията. Конверсията е операция, при която се осъществавя постепенна смяна на дадена ценна книга, носеща определена лихва ...
Доклад по Финанси добавен на 18.06.2013
Държавен бюджет
Доклад по Финанси на тема "Държавен бюджет", материалът съдържа шеснадесет страници.... Ако държавата извърши повече от планираните разходи или ако не съжере предвидените данъчни, неданъчни и други плащания, фактическия бюджетен д...
Доклад по Финанси добавен на 13.06.2013
Бюджет 2013 предизборен ли е?
Реферат по: Публини финанси на тема "Бюджет 2013 предизборен ли е?", учебният материал се състои от четири страници.... Просто е нормално на всеки четири години да се появява по един предизборен бюджет с повече разходи било то за ...
Реферат по Финанси добавен на 11.06.2013
Търговска банка
Учебният материал се състои от девет страници..... За откриване на сметка от български юридически лица са необходими следните документи: • Извлечение от Учредителен акт/ Учредителен договор/ Протокол за учредяване; • Удостоверен...
Упражнение по Финанси добавен на 11.06.2013
Указание за осъществяване на предварителен контрол
Материалът съдържа десет страници и разглежда: І. Въведение. 1. Преглед на уредбата на предварителния контрол. 2. Цел на указанията за осъществяване на предварителен контрол. 3. Адресати на указанията за осъществяване на предвар...
Курсова работа по Финанси добавен на 10.06.2013
Управление на международния дълг, валутен пазар
Презентацията съдържа седем страници....  Дълга валутна позиция – открита валутна позиция, при която обемите закупена чуждестранна валута в рамките на определен времеви интервал ...
Друго по Финанси добавен на 10.06.2013
Световната икономическа криза
Презентация на тема "Световната икономическа криза", материалът се състои от 13 страници.... Мерки за преодоляване на кризата  Създаване на европейска комисия за подпомагане на държавите засегнати от кризата  Държ...
Друго по Финанси добавен на 05.06.2013
Международни стокови борси
Презентация на тема "Международни стокови борси", материалът се състои от 11 страници.... А)В зависимост от методите и формите на създаване, организация и управление на дейността борсите се проявяват като: - Борси с публично-...
Друго по Финанси добавен на 04.06.2013
Избор на международна кредитна карта – мотиви, условия и възможности в началото на 2012г
Курсова работа по дисциплината „Персонални финанси” на тема: „Избор на международна кредитна карта – мотиви, условия и възможности в началото на 2012г.", материалът съдържа 11 страници и разглежда: 1.Същност и значение на кредитн...
Курсова работа по Финанси добавен на 04.06.2013
Инвестиране на средства във взаимен фонд – мотиви, условия и възможности
Материалът съдържа дванадесет страници и разглежда: 1. Какво представляват взаимните фондове. 2. Систематизиране на предимства на инвестирането във взаимни фондове пред алтернативата да се инвестира индивидуално. 3. Видовете взаим...
Курсова работа по Финанси добавен на 04.06.2013
Видове местни данъци и такси
Курсова работа по: Финанси на тема "Видове местни данъци и такси", материалът съдържа единадесет страници.... При концесия данъчно задължен е концесионерът, а за имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето...
Курсова работа по Финанси добавен на 04.06.2013
Приходи на бюджетите на местните органи на управление
Материалът се състои от три страници и разглежда: I. Същност на приходната система на местните бюджети. II. Принципи за изграждане на приходната система на местните власти. III. Калсификация на местните приходи. IV. Собствени прих...
Лекция по Финанси добавен на 04.06.2013
Валутите в международните отношения
Учебният материал се състои от две страници и разглежда: 1. Същност на валутата. 2. Предпоставки за изпълняване на международни функции на валутите. 3. Международни колективни (ненационални) валути. 4. Видове валути.... Свободно и...
Тема по Финанси добавен на 11.05.2013
Южноафрикански митнически съюз
Материалът се състои от четиринадесет страници и е на тема "Южноафрикански митнически съюз".... Споразумението също така запазва отворен достъпа до пазара на Ботсуана, Лесото и Свазиленд, докато високата обща митническа тарифа нал...
Курсова работа по Финанси добавен на 10.05.2013
Международни финансови пазари и мястото на валутния пазар
Материалът се състои от две страници.... Световният валутен пазар обслужва движението на паричните потоци, преразпределението на капиталите, чрез валутни операции, валутно-кредитното и счетоводното обслужване на покупката и продаж...
Тема по Финанси добавен на 08.05.2013
Основни изисквания за превръщането на националните валути в международни пари
Учебният материал се състои от две страници..... 6. да е налице конвертируемост на съответната национална валута; 7. капиталовият пазар да е силно развит; 8. страната да има висок относителен дял в световното промишлено производ...
Тема по Финанси добавен на 08.05.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg