ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финанси
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Валутна конвертируемост
Материалът се състои от две страници..... Ролята на еврото като межд. валута се засилва с използването му за плащанията по търговските и капиталовите операции, като резервно средство и като валута при институционализиране на валут...
Тема по Финанси добавен на 08.05.2013
Финансови пазари
Материалът се състои от 19 страници.... Стара Загора Международните финансови пазари са неотменима част от съвременната пазарна инфраструктура. Тя дава отражение както върху тяхното оформяне и функциониране, така и върху т.нар. „...
Курсова работа по Финанси добавен на 07.05.2013
Инвестиционен проект
Инвестиционен проект - Изграждане на монолитна ограда и ограда на бетонна основа на Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 18г, материалът се състои от пет страници и разглежда: І.Община Илинден, Илия Петков –кмет на ...
Проект по Финанси добавен на 01.05.2013
Паричен пазар
Темата се състои от четири страници и разглежда: 1. Търсене на пари. 2. Търсене на „активни пари” за сделки и транзакции; търсене на „активни пари” за предпазване от риск 3. Търсе...
Тема по Финанси добавен на 25.04.2013
Търговия с ценни книжа
Документът се състои от 23 страници.... Търговията с ценни книжа определя облика на едно национално стопанство, показва степента на активност и постиженията не само във финансовия, а и в обществения сектор. Затова този род търгови...
Реферат по Финанси добавен на 19.04.2013
Кризата в еврозоната и перспективи за нейното бъдещо развитие
Курсова работа по дисциплината “Теория на парите”, материалът се състои от 17 страници и е на тема "Кризата в еврозоната и перспективи за нейното бъдещо развитие".... Предоставени са били в края на месеца 110 млрд.евро за период о...
Курсова работа по Финанси добавен на 11.04.2013
Полска фондова борса
Учебният материал се състои от тридесет и пет страници..... ч. През това време търговията се осъществява в две системи: системата на непрекъснатата търговия и системата на търговия с единична цена. Системата за непрекъсната т...
Тема по Финанси добавен на 10.04.2013
Казус по “Теория на финансите”
Документът се състои от 18 страници и разглежда: Част 1. Макроикономически анализ на българската икономика и бюджетната политика на държавата. Част 2. Анализ на връзката между основните бюджетни параметри и икономическия растеж....
Казус по Финанси добавен на 08.04.2013
Ликвидност на търговските банки
Презентация на тема "Ликвидност на търговските банки", материалът се състои от двадесет страници.... Анализ на показателите за ликвидност на първа инвестиционна банка  Fibank е акционерно дружество, регистрирано от Софийски ...
Друго по Финанси добавен на 08.04.2013
Строителство
Курсова работа на тема "Строителство", материалът се състои от седем страници.... Ще представим опростен модел на източване на данък добавена стойност, чрез използване на фиктивни доставки (само по документи, без реално материалит...
Курсова работа по Финанси добавен на 05.04.2013
Монетарна политика на Европейската централна банка
Учебният материал се състои от 24 страници и представлява презентация на тема "Монетарна политика на Европейската централна банка" .... Стратегия на паричната политика на ЕЦБ ••• ...
Друго по Финанси добавен на 05.04.2013
Видове парични режими
Лекции по финанси на тема "Видове парични режими", материалът се състои от шест страници и разглежда: I. Основни понятия II. Извеждане на външния дълг III. Структура на дълга.... Структура на дълга по кредитори – в зависимост от...
Лекция по Финанси добавен на 02.04.2013
Особености при проявлението на парите като инструмент за отсрочване на плащането
Доклад по финанси на фирмата на тема "Особености при проявлението на парите като инструмент за отсрочване на плащането", учебният материал се състои от пет страници.... При търговския кредит по взаимно съгласие между купувача и пр...
Доклад по Финанси добавен на 02.04.2013
Държавните финанси като инструмент за намаляване на ролята на държавата в икономиката
Доклад на тема "Държавните финанси като инструмент за намаляване на ролята на държавата в икономиката", материалът се състои от седем страници.... В действителност икономиката на предлагането представлява една шумно рекламирана ко...
Доклад по Финанси добавен на 30.03.2013
Пазар на съкровищни бонове и ролята на ДЦК за управлението на държавния дълг
Същност………………….…………………………………………......... Видове……………………………………………………………………. Съкровищни бонове…………………………………………………….. ДЦК………………………………………………………………………. Класификация……………………………………………………………. Търговия с ДЦК в Република България………………...
Курсова работа по Финанси добавен на 05.09.2012
Финанси на предприятието
Курсова работа по Финанси :...Финансите представляват съвкупност от иконом. принципи , които се прилагат в зависимост от иконом и социалната среда, в която функционира Фирмата. Тази съвкупност може да бъде представена и реализиран...
Курсова работа по Финанси добавен на 10.07.2012
Финанси на фирмата - пищови
Учебния материал представлява пищови по финанси, състои се от 9 страници.... Какво най-общо се разбира под управление на държавния дълг? Управлението на държавния дълг е система от мероприятия на държавата в областта на сключванет...
Пищов по Финанси добавен на 01.06.2012
Данъчно облагане - акцизи
Материалът се състои от 12 страници и представлява реферат на тема: данъчно облагане - акцизи. Материалът съдържа: същност на акцизите; обекти на акцизно облагане; субекти на акцизно облагане; тарифи на акцизно облагане; събиране ...
Реферат по Финанси добавен на 12.05.2012
Казус по финанси
Материалът съдържа 7 страници и представлява семестриален казус по финанси заедно с неговото решение. В казуса са изчислени данък върху печалбата, и авансовите вноски за данъка върху печалбата за 2011 година въз основа на регистри...
Казус по Финанси добавен на 10.05.2012
Лизинг, факторинг и форфетиране
Лизингът е специфичен за организацията начин на финансиране. Много погрешно е залегнало мнението, че това е начин за разсрочено закупуване на даден актив. Това не е така! Лизингът е вид договор за наем на дълготраен материален ...
Доклад по Финанси добавен на 01.05.2012
Страници: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg