ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финанси
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Международни финанси - пищови
2 Тема Валутен пазар-Това е мястото на което се осъществява търговията с валута, но то не е централизирано а се осъществява от офисите на финансовите посредници. Това става чрез размяната на стандартаризирани съобщения за пренос н...
Пищов по Финанси добавен на 06.02.2012
Разработени теми за държавен изпит - Финанси - Пищови
Тема 5. Рискове – чисти и спекулативни. Стандарти. Рискът като събитие притежава мн-во от дискретни и/или непрекъснати реализации, всяка от които има своя вероятност и резмер на щетата. Най-общото се делят на: чисти и спекулативни...
Пищов по Финанси добавен на 06.02.2012
Лизингът като форма на финансиране - Казус
Лизнгът е финансов термин, с който се дава правото на ползване на движимо имущество или недвидижим имот предоставен от лизингодател на друго лице за ограничен или неограничен период от време, в замяна лизингополучателят получава п...
Казус по Финанси добавен на 05.02.2012
Основни проблеми във взаимоотношенията между местните власти и училищата след въвеждането на системата на делегираните бюджети
Реформата към финансова децентрализация в училищната организация цели прехвърляне на ресурси, правомощия за вземане на решения и отговорности за предоставяне на услуги към по-ниските равнища на териториално управление. Най-подходя...
Курсова работа по Финанси добавен на 21.01.2012
Потребителски кредити на Уникредит Булбанк и водещите банки в България
УниКредит Булбанк е най-голямата банка в България с активи в размер на 11.5 млрд. лева (1 евро = 1.95583 лева) към края на 2009. Банката има повече от един милион клиенти – граждани и домакинства, частни клиенти, малък и среден би...
Проект по Финанси добавен на 02.12.2011
Финансите като инструмент за управление на богатството
Финансовата система обслужва движението на парите в икономиката. Финансите са паричен феномен, т.к. са следствие от съществуването на парите,предполагат пари и дават възможност на икономическите агенти да събират,съхраняват и изра...
Доклад по Финанси добавен на 23.11.2011
Дивиденти и дивидентна политика на предприятието.
Важността на дивидентната политика е сериозно. Фирмата трябва да демонстрира способност за плащане на дивидент като ги изплаща. В резултат цените на акциите ще се покачат, което ще рече че мениджмънта си е свършил работата. За са...
Реферат по Финанси добавен на 13.11.2011
Описание, анализ и оценка на действаща система за управление на човешките ресурси в реални условия
В разработения материал се прави анализ и оценка на отдел Човешки ресурси на действаща фирма. Засягат се задачите и функциите на отдела по управлението на човешките ресурси, разработването на документите, необходими за кандидаства...
Анализ по Финанси добавен на 14.06.2011
Банково дело - кратки лекции
Lekcii koito 6te vi pomognat za ispita v nego vsi4ko e opisano koeto e nujno na edin student za da uspee nadqvam se da Инфлацията е обезценяването покупателната сила на парите. В основата на съвременната инфлация е несъответствиет...
Лекция по Финанси добавен на 11.06.2011
Финансиране на социални дейности
Една от „класическите” български крилати мисли гласи така: „Дай ми пари, акъл не ми трябва”. В годините след прехода съм слушал позоваване на тази мисъл многократно – по стечение на обстоятелствата от много време се занимавам с не...
Реферат по Финанси добавен на 23.05.2011
Описание на капиталовите пазари в Германия
Германският фондов пазар се състои от 8 отделни фондови борси, разположени в различни градове на страната. Най-големият е Франкфуртската фондова борса (Frankfurt Stock Exchange), която реализира приблизително 90 % от общи...
Доклад по Финанси добавен на 04.05.2011
Управление на оборотния капитал.Управление на краткосрочни задължения
Част от капитала на търговското дружество извършва бързо движение като преминава през различни функционални форми. В едно типично производствено предприятие паричният капитал преминава в материален запас, след това незавършена про...
Курсова работа по Финанси добавен на 10.04.2011
Данъци и данъчна политика
Данъците представляват безвъзмездни, задължителни изземвания в парична форма на част от доходите и имуществата на стопанските субекти, чрез които държавата покрива своите разходи... ...
Доклад по Финанси добавен на 26.03.2011
Международни финанси
Изследва се от Д. Рикардо (ср. На 18в.) във връзка с международната търговия (Закон за сравнителните предимства и Закон за пренасяне на злато от една страна в друга. Поради различното икономическо развитие се формират различни це...
Лекция по Финанси добавен на 10.03.2011
Финансиране на предприятията чрез лизинг
Лизингът е една от най-модерните техники за отдаване и притежаване на активи. Той е основен източник на дългосрочно финансиране, който задължава финансово фирмата, която получава под наем даден актив за определено време... ...
Есе по Финанси добавен на 07.03.2011
Норвегия- страна извън Европейския съюз става ново убежище за инвеститорите
„Не мога да си обясня как една държава като Норвегия, която де факто е в ЕС, не иска да стане фактически член на съюза“, възкликнал при едно от посещенията си в Осло чешкият президент Вацлав Хавел. Обяснението на този феномен ...
Доклад по Финанси добавен на 02.03.2011
Външни ефекти и коригиращи данъци
Интернализация- превръщане на външния ефект (външни разходи, ползи) във вътрешен за този, който го е създал или го потребява. Това означава, външният ефект да стане компонент на пазарната цена. 2.1 Теорема на Коус- през 60-те год...
Лекция по Финанси добавен на 27.02.2011
Държавните разходи като инструмент за преразпределение на доходите в икономиката
Държавните разходи са инструмент за преразпределение на националния доход и националния продукт. Чрез преразпределението се въздейства върху всички страни на обществения възпроизводствен процес. Огромният размер на държавните разх...
Доклад по Финанси добавен на 19.01.2011
Данък добавена стойност в България
С понятието косвени данъци популярно се наричат данъците върху потреблението, консумацията или потребителските разходи. Тези данъци се включват в цената на стоките и услугите, поради което техен носител са крайните потребители. Ко...
Доклад по Финанси добавен на 13.01.2011
Комисия за финансов надзор – същност и функции
Комисията за финансов надзор (КФН) е създадена на 1 март 2003 година със Закона за Комисията за финансов надзор. Тя е независима от изпълнителната власт институция и за своята дейност се отчита пред Народното събрание на Република...
Реферат по Финанси добавен на 01.01.2011
Страници: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
Библията - книга на книгите
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Доклади по Хранително-вкусова проми...
 Уроци по Културология
 Други учебни материали по Финанси
 Курсови работи по Теология
 Теми по Математика
 Есета по Антропология
 Реферати по Стара история
 Лекции по Неорганична химия
 Реферати по Счетоводство
 Пищови по Химия
 Проекти по Логистика
 Есета по Реклама и PR
 Биографии по Астрономия
 Есета по География
 Курсови работи по Туризъм
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg