ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финанси
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Международни финанси - пищови
2 Тема Валутен пазар-Това е мястото на което се осъществява търговията с валута, но то не е централизирано а се осъществява от офисите на финансовите посредници. Това става чрез размяната на стандартаризирани съобщения за пренос н...
Пищов по Финанси добавен на 06.02.2012
Разработени теми за държавен изпит - Финанси - Пищови
Тема 5. Рискове – чисти и спекулативни. Стандарти. Рискът като събитие притежава мн-во от дискретни и/или непрекъснати реализации, всяка от които има своя вероятност и резмер на щетата. Най-общото се делят на: чисти и спекулативни...
Пищов по Финанси добавен на 06.02.2012
Лизингът като форма на финансиране - Казус
Лизнгът е финансов термин, с който се дава правото на ползване на движимо имущество или недвидижим имот предоставен от лизингодател на друго лице за ограничен или неограничен период от време, в замяна лизингополучателят получава п...
Казус по Финанси добавен на 05.02.2012
Основни проблеми във взаимоотношенията между местните власти и училищата след въвеждането на системата на делегираните бюджети
Реформата към финансова децентрализация в училищната организация цели прехвърляне на ресурси, правомощия за вземане на решения и отговорности за предоставяне на услуги към по-ниските равнища на териториално управление. Най-подходя...
Курсова работа по Финанси добавен на 21.01.2012
Потребителски кредити на Уникредит Булбанк и водещите банки в България
УниКредит Булбанк е най-голямата банка в България с активи в размер на 11.5 млрд. лева (1 евро = 1.95583 лева) към края на 2009. Банката има повече от един милион клиенти – граждани и домакинства, частни клиенти, малък и среден би...
Проект по Финанси добавен на 02.12.2011
Финансите като инструмент за управление на богатството
Финансовата система обслужва движението на парите в икономиката. Финансите са паричен феномен, т.к. са следствие от съществуването на парите,предполагат пари и дават възможност на икономическите агенти да събират,съхраняват и изра...
Доклад по Финанси добавен на 23.11.2011
Дивиденти и дивидентна политика на предприятието.
Важността на дивидентната политика е сериозно. Фирмата трябва да демонстрира способност за плащане на дивидент като ги изплаща. В резултат цените на акциите ще се покачат, което ще рече че мениджмънта си е свършил работата. За са...
Реферат по Финанси добавен на 13.11.2011
Описание, анализ и оценка на действаща система за управление на човешките ресурси в реални условия
В разработения материал се прави анализ и оценка на отдел Човешки ресурси на действаща фирма. Засягат се задачите и функциите на отдела по управлението на човешките ресурси, разработването на документите, необходими за кандидаства...
Анализ по Финанси добавен на 14.06.2011
Банково дело - кратки лекции
Lekcii koito 6te vi pomognat za ispita v nego vsi4ko e opisano koeto e nujno na edin student za da uspee nadqvam se da Инфлацията е обезценяването покупателната сила на парите. В основата на съвременната инфлация е несъответствиет...
Лекция по Финанси добавен на 11.06.2011
Финансиране на социални дейности
Една от „класическите” български крилати мисли гласи така: „Дай ми пари, акъл не ми трябва”. В годините след прехода съм слушал позоваване на тази мисъл многократно – по стечение на обстоятелствата от много време се занимавам с не...
Реферат по Финанси добавен на 23.05.2011
Описание на капиталовите пазари в Германия
Германският фондов пазар се състои от 8 отделни фондови борси, разположени в различни градове на страната. Най-големият е Франкфуртската фондова борса (Frankfurt Stock Exchange), която реализира приблизително 90 % от общи...
Доклад по Финанси добавен на 04.05.2011
Управление на оборотния капитал.Управление на краткосрочни задължения
Част от капитала на търговското дружество извършва бързо движение като преминава през различни функционални форми. В едно типично производствено предприятие паричният капитал преминава в материален запас, след това незавършена про...
Курсова работа по Финанси добавен на 10.04.2011
Данъци и данъчна политика
Данъците представляват безвъзмездни, задължителни изземвания в парична форма на част от доходите и имуществата на стопанските субекти, чрез които държавата покрива своите разходи... ...
Доклад по Финанси добавен на 26.03.2011
Международни финанси
Изследва се от Д. Рикардо (ср. На 18в.) във връзка с международната търговия (Закон за сравнителните предимства и Закон за пренасяне на злато от една страна в друга. Поради различното икономическо развитие се формират различни це...
Лекция по Финанси добавен на 10.03.2011
Финансиране на предприятията чрез лизинг
Лизингът е една от най-модерните техники за отдаване и притежаване на активи. Той е основен източник на дългосрочно финансиране, който задължава финансово фирмата, която получава под наем даден актив за определено време... ...
Есе по Финанси добавен на 07.03.2011
Норвегия- страна извън Европейския съюз става ново убежище за инвеститорите
„Не мога да си обясня как една държава като Норвегия, която де факто е в ЕС, не иска да стане фактически член на съюза“, възкликнал при едно от посещенията си в Осло чешкият президент Вацлав Хавел. Обяснението на този феномен ...
Доклад по Финанси добавен на 02.03.2011
Външни ефекти и коригиращи данъци
Интернализация- превръщане на външния ефект (външни разходи, ползи) във вътрешен за този, който го е създал или го потребява. Това означава, външният ефект да стане компонент на пазарната цена. 2.1 Теорема на Коус- през 60-те год...
Лекция по Финанси добавен на 27.02.2011
Държавните разходи като инструмент за преразпределение на доходите в икономиката
Държавните разходи са инструмент за преразпределение на националния доход и националния продукт. Чрез преразпределението се въздейства върху всички страни на обществения възпроизводствен процес. Огромният размер на държавните разх...
Доклад по Финанси добавен на 19.01.2011
Данък добавена стойност в България
С понятието косвени данъци популярно се наричат данъците върху потреблението, консумацията или потребителските разходи. Тези данъци се включват в цената на стоките и услугите, поради което техен носител са крайните потребители. Ко...
Доклад по Финанси добавен на 13.01.2011
Комисия за финансов надзор – същност и функции
Комисията за финансов надзор (КФН) е създадена на 1 март 2003 година със Закона за Комисията за финансов надзор. Тя е независима от изпълнителната власт институция и за своята дейност се отчита пред Народното събрание на Република...
Реферат по Финанси добавен на 01.01.2011
Страници: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg