ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финанси
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Лекции по финанси
Характеристика на корпоративните финанси. Корпоративните финанси са парични отношения, чрез които фирмата си осигурява необходимия капитал (финансови средства) и след това го влага в различни активи (материални, нематериални и фи...
Лекция по Финанси добавен на 29.12.2010
Магистърска теза
Магистърска теза на тема: „Сметната палата – върховен контролен финансов орган” ВЪВЕДЕНИЕ В съвременната икономика от смесен тип най-важния комплексен инструмент за контролиране и регулиране на обществените процеси в тяхната цял...
Документ по Финанси добавен на 09.12.2010
Лекции по Публични Финанси
Лекции по Финанси 1-ва част - Публични Финанси :Тема : 1 Произход и същност на финансите и финансовата наука. 1.1 Етимологични и конструктивни основи на понятието финанси. Счита, се че понятието финанси произлиза от древно лати...
Лекция по Финанси добавен на 30.11.2010
Концепции за интелектуалната собственост
Интелектуалната собственост е свързана с патентната система. Патентната система възниква в резултат на стремежа да се закриля човешката изобретателност и главно икономическите изгоди, които носи тя. През 12-13в. в Европа е налице ...
Лекция по Финанси добавен на 26.11.2010
Потребителски кредити
Първите кредитни сделки и отношения възникват в недрата на натуралната размяна. Понякога кредитът се отъждествява с доверието. Доверието обаче е само необходимо условие за възникване на кредитна сделка. След първото обществено раз...
Курсова работа по Финанси добавен на 06.11.2010
Финансов мениджмънт - пищови
Финансите на фирмата са част от публичните финанси на страната и те трябва да бъдат подходящо управлявани. Отговорността за управлението на фирмените финанси е на финансовия мениджър. Водещото място в системата на финансите заем...
Пищов по Финанси добавен на 05.11.2010
Приложни задачи по банково дело
Задачи за държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация в икономическа гимназия. Включва конспектирани теми, примерни задачи и схеми, които са направени по програмата за ДЗИ....
Документ по Финанси добавен на 01.11.2010
Лекции Финансов Мениджмънт
1.ФМ непрекъснато следи и контролира равнището на парите в брой. Много пари на ръка по всяко време, пари по РС (тази сметка е твърде скъпо удоволствие), ако са налице парите, би следвало да се инвестират в т.нар. парични портфейли...
Лекция по Финанси добавен на 29.10.2010
Консолидираният държавен бюджет за 2009
І. Основни параметри на консолидираната фискална програма1 за 2009 г. ¾ Приходите по консолидираната фискална програма (КФП) за 2009 г. са в размер на 25 021.6 млн. лв., което представлява 91.6 % от постъпленията ...
Анализ по Финанси добавен на 17.10.2010
Кръкооборот и оборот на капитала на фирмата
В производствените предприятия това движение и превръщане на капитала от една форма в друга е един непрекъснат процес. Една част от него напуска паричната форма и става производителен капитал, друга приема стокова, а след продажба...
Курсова работа по Финанси добавен на 14.10.2010
Лекции по местни финанси
Финансите на местните органи на управление са непосредствено свързани с административно териториалното делене на страната. Затова определението на фискалните функции и ролята на местните звена изисква да се разбере как се формира...
Лекция по Финанси добавен на 13.10.2010
Независимост на централната банка
Разгледани са критериите за независимост на ЕЦБ и БНБ. Направен е анализ дали БНБ е независима институция. ЕЦБ е независима институция. Макроикоикономическата политика е взаимодействие между фискалната и монетарната. Формирането н...
Курсова работа по Финанси добавен на 13.10.2010
Предприемачески стратегии
Предприемаческите стратегии са в областта на приеманет на решения в предприемачеството и поемане на рискове. Те имат най-големи шансове за успех, когато се съобразяват повече с потребителите- с техните изгоди, ценности, реалности....
План по Финанси добавен на 11.10.2010
Лекции по финанси
Кратко и ясно изложение на финансовата система, данъците, данъчното облагане, държавния бюджет, държавните приходи и разходи, държавен дълг, местно самоуправление и т.н....
Лекция по Финанси добавен на 10.10.2010
Значение на бързоликвидните активи за оперативния финансов мениджмънт
Финансовият мениджмънт има по-широк периметър на действие и е насочен към управление на финансови ресурси и резултати, с които започва и приключва всеки бизнес. При това тези проблеми трябва да бъдат разгледани не само от позицият...
Доклад по Финанси добавен на 08.10.2010
Инвестиции и инвестиционна политика
Разнообразяването и динамиката на икономическата среда постепенно предизвиква все по-сериозна потребност от пригаждане на фирмата към промените. Това, от своя страна, налага промени във вътрешния живот на фирмата, като се търсят н...
Лекция по Финанси добавен на 04.10.2010
Инвестиции във финансови активи
При тези инвестиции инвеститорът трябва да определи дали ще има фин изгода от инвестицията. Трябва да се определи цената на фин актив. Цената представлява сума на настоящите стойности на паричните потоци, които се очакват от финан...
Лекция по Финанси добавен на 21.09.2010
СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА ФИНАНСИТЕ
Лекцийте са общо 3 теми Същност и функций на Финансите, Основни теорий за еволюцията на Финансите, Възникване,форма и развитие на държавния бюджет,Видове бюджет...
Тема по Финанси добавен на 14.09.2010
Корпоративни финанси - лекции
1) Същност на финансите и финансовото управление на фирмата. Функции и задачи на финансовия мениджър. 2) Финансовите отчети – основен елемент на годишния доклад на фирмите. Балансов отчет. Отчет за приходи и разходи. 3) Интерпр...
Лекция по Финанси добавен на 14.09.2010
ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ И ПОСРЕДНИЦИ
Съвремения етап на динамично развитие на международните финансови пазари датира от края на 70-те години когато в развитите пазарни икономики се наблюдава процес на високо “насищане” на вътрешния пазар за финансови услуги. Наред съ...
Казус по Финанси добавен на 14.08.2010
Страници: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg