ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финансово право, Трудово право, Стопанско пра...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Съдържание и практическа значимост на правото на строеж
Реферат по: Основи на правото на тема "Съдържание и практическа значимост на правото на строеж", материалът се състои от 11 страници.... 2. Практическа значимост В строителната практика има различни схеми при застрояване на терен...
Реферат по Право добавен на 25.06.2014
Защита правата на човека
Курсова работа по: Защита правата на човека на тема "Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи. История по нейното създаване. Способи за защита правата на човека според правото на Европейския съюз.", док...
Курсова работа по Право добавен на 25.06.2014
Закон за женския и детския труд в индустриалните предприятия 1905г.
Курсова работа на тема "Закон за женския и детския труд в индустриалните предприятия 1905г.", материалът се състои от четири страници.... Всеки собственик , директор или управител на фабрично заведение , занаятчийска работилница ,...
Курсова работа по Право добавен на 14.06.2014
Институцията на омбудсмана в Европа
Учебният материал състои от тринадесет страници.... Мандатът му може да бъде прекратен, когато двете камари на парламента гласуват вот на недоверие на парламентарния комисар, задължаващ короната да го освободи от длъжност, както и...
Курсова работа по Право добавен на 14.06.2014
Закон за защитетените терирории
Курсова работа по: Административно право на тема "Закон за защитените територии", материалът се състои от девет страници..... Тези способи са най-различни и произтичат от самата същност на държавата и от съответните социалнополити...
Курсова работа по Административно право добавен на 14.06.2014
Юридическа наказателна отговорност
Курсова работа по: Обща теория на правото на тема "Юридическа наказателна отговорност", материалът се състои от шестнадесет страници.... От фактическа страна обаче, тя не може да не засяга по един или друг начин и в една или друга...
Курсова работа по Право добавен на 14.06.2014
Социално подпомагане по отношение на децата
Курсова работа на тема: Административно правни основи на социалната сфера "Социално подпомагане по отношение на децата", материалът се състои от седем страници..... За основа при определяне на размера на диференцирания минимален д...
Курсова работа по Право добавен на 14.06.2014
Принципът за разделение на властите. Съвременен подход
Курсов проект по: Основи на държавата и правото на тема "Принципът за разделение на властите. Съвременен подход", материалът се състои от единадесет страници.... Тази власт обаче е отделена от държавата . Нейните възможности за вл...
Курсова работа по Право добавен на 14.06.2014
Финансовоправни актове – понятие, юридически характеристики. Видове.
Курсова работа по: Финансово право на тема "Финансовоправни актове – понятие, юридически характеристики. Видове.", документът се състои от шест страници.... Моето данъчно задължение не възниква с датата на съставяне на данъчни акт...
Курсова работа по Право добавен на 14.06.2014
Основни белези на европейското дружество
Учебният материал се състои от деветнадесет страници..... Първата дружествена директива на Общността, действията извършени от органите на управление задължават дружеството дори и когато излизат извън предмета на дейност на дружест...
Курсова работа по Право добавен на 14.06.2014
Търговско представителство – понятие и видове. Отграничения на представителството в гражданското право
Курсова работа по: Обща теория на търговското право на тема "Търговско представителство – понятие и видове. Отграничения на представителството в гражданското право", материалът се състои от петнадест страници.... От това определен...
Курсова работа по Право добавен на 28.05.2014
Раждането и смъртта като юридически факти. Правни последици
Курсова работа по: Гражданско право на тема "Раждането и смъртта като юридически факти. Правни последици", материалът се състои от девет страници.... Формирането на психика и мироглед, както и всички присъщи за разумния, непоставе...
Курсова работа по Право добавен на 28.05.2014
Източниците на правото според правния позитивизъм
Курсова работа по: Обща теория на правото на тема "Източниците на правото според правния позитивизъм", документът се състои от петнадесет страници.... Когато правните норми се намират в признат от една правна система източник, те ...
Курсова работа по Право добавен на 28.05.2014
Авторски и сродни права в музиката
Курсова работа но тема "Авторски и сродни права в музиката", материалът се състои от 17 страници.... Според същия този закон, авторското право, не само за музикалните произведения, свършва 70 години след смъртта на автора, а когат...
Курсова работа по Право добавен на 28.05.2014
Юридически фикции и юридически презумпции. Понятие, видове
Курсова работа по: Обща теория на правото на тема "Юридически фикции и юридически презумпции. Понятие, видове", документът се състои от десет страници.... При тях не се допуска чрез доказване на противното да се опровергае вече на...
Курсова работа по Право добавен на 20.05.2014
Акционерно дружество. Същност, учредяване, управление и прекратяване
Курсова работа по: Търговско право на тема "Акционерно дружество. Същност, учредяване, управление и прекратяване", материалът се състои от 12 страници.... Последното зависи от хода на работата на дружеството. То може да надвишава...
Курсова работа по Право добавен на 20.05.2014
Наказателен кодекс на Република България
Курсова работа на тема "Наказателен кодекс на Република България", материалът се състои от 17 страници.... Те биват: доживотен затвор, лишаване от свобода, пробация, конфискация на налично имущество, глоба, лишаване от право да с...
Курсова работа по Наказателно право добавен на 20.05.2014
Търновска конституция-характер и основни приложения
Курсова работа по: История на българската държава и право на тема "Търновска конституция-характер и основни приложения", материалът се състои от 16 страници.... Главното,което обединява всички тези въпроси е,че във всички тях кон...
Курсова работа по Конституционно право добавен на 20.05.2014
Моралът като социална система за регулиране на обществените отношения
Курсова работа по: Обща теория на правото "Моралът като социална система за регулиране на обществените отношения", материалът се състои от девет страници.... Следователно преценката, издадена против нарушението на моралните норми ...
Курсова работа по Право добавен на 20.05.2014
Историческо развитие на наказателната репресия в средновековната българска държава
Курсова работа по: История на Българската държава и право на тема "Историческо развитие на наказателната репресия в средновековната българска държава", документът се състои от 14 страници.... Наказателната репресия е зависела от с...
Курсова работа по История на държавата и правото добавен на 20.05.2014
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Реферати по Физиотерапия и рехабили...
 Проекти по Специална педагогика
 Курсови работи по Транспорт
 Уроци по Ентомология
 Доклади по Биология
 Проекти по Автоматика, изчислителна...
 Проекти по Физкултура и Спорт
 Уроци по Информатика, ИТ
 Теми по История
 Теми по Математика
 Курсови работи по Макроикономика
 Планове по Математическо моделиране
 Анализи по Английски
 Документи по Екология
 Лекции по Счетоводство
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg