ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финансово право, Трудово право, Стопанско пра...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
ЕТ – особености в имуществено отношение в сравнение с търговските дружества
Курсова работа по: Обща теория на търговското право на тема "ЕТ – особености в имуществено отношение в сравнение с търговските дружества ", документът се състои от десет страници.... Законът не се интересува от гражданството на ед...
Курсова работа по Право добавен на 20.05.2014
Електронно правителство на България – интегрирано електронно управление на национално и местно ниво
Курсова работа на тема "Електронно правителство на България – интегрирано електронно управление на национално и местно ниво", материалът се състои от осем страници.... Основните принципи и цели за развитие на българската политика ...
Курсова работа по Право добавен на 20.05.2014
Наследяването по Средновековното българско право
Курсова работа по: История на българската държава и право на тема "Наследяването по средновековното българско право", документът се състои от десет страници.... В същия дух е и следващият чл.6,който гласи,че законният син,който е ...
Курсова работа по Право добавен на 19.05.2014
Същност и представители на съвременният правен позитивизъм
Курсова работа на тема "Същност и представители на съвременният правен позитивизъм", материалът се състои от 11 страници.... Концептуализирането на правото като принуда или морална повеля е равнозначно на подвеждащо поставяне под ...
Курсова работа по Право добавен на 19.05.2014
Възникване и развитие на Обща теория на правото
Курсова работа на тема "Възникване и развитие на Обща теория на правото", материалът се състои от десет страници..... Методологическата функция на Общата теория на правото се проявява в още един аспект. Тя дава познания и за пътищ...
Курсова работа по Право добавен на 19.05.2014
Правомощия и правни актове на министерския съвет
Курсова работа по: Конституционно право на тема "Правомощия и правни актове на министерския съвет", материалът се състои от 12 страници.... Правителството може да предлага на парламента да обяви воен...
Курсова работа по Право добавен на 19.05.2014
Видове сделки
Курсова работа по: Обща теория на гражданското право на тема "Видове сделки", документът се състои от 14 страници.... Договорите могат по волята на страните да произведат действие само за тях или да се сключат в полза на трети лиц...
Курсова работа по Право добавен на 19.05.2014
Законодателна власт на Народното събрание
Курсова работа по: Конституционно право на тема "Законодателна власт на Народното събрание", документът се състои от петнадесет страници.... В зависимост от характера и обхвата на законопроекта неговите текстове трябва да бъдат об...
Курсова работа по Конституционно право добавен на 19.05.2014
Истина и справедливост в правораздаването
Курсова работа по: Обща теория на правото на тема "Истина и справедливост в правораздаването", материалът се състои от дванадесет страници.... Колкото повече са характеристиките на едно благо, толкова по голямо е неговото качество...
Курсова работа по Право добавен на 19.05.2014
Правни норми
Курсова работа на тема "Правни норми", документът съдържа петнадесет страници.... За правната наука нормата не е идеина абстракция,която подобно на логичните или математически истини установява в ситетична формула условията на п...
Курсова работа по Право добавен на 19.05.2014
Субекти на търговското право. Правно понятие за търговеца. Видове търговци
Курсова работа по: Обща теория на търговското право на тема "Субекти на търговското право. Правно понятие за търговеца. Видове търговци", документът се състои от 13 страници.... Ако има загуби за минали години, в бъдеще не се разп...
Курсова работа по Право добавен на 19.05.2014
Видове административни актове на изпълнителните органи
Курсова работа по: Административно право на тема "Видове административни актове на изпълнителните органи", материалът се състои от пет страници.... В съдържанието са включени конкретно определени права и задължения за неопределен ...
Курсова работа по Административно право добавен на 18.05.2014
Понятие за юридически спор. История на правораздаването.
Курсова работа по: Обща теория на правото на тема "Понятие за юридически спор. История на правораздаването.", документът съдържа 19 страници.... Първи говори ищецът, втори – обвиняемият. След тези речи започва разпит от страна на ...
Курсова работа по Право добавен на 18.05.2014
Права на човека и демокрация
Курсова работа по: Права на човека и сигурност на тема "Права на човека и демокрация", материалът се състои от 11 страници.... Тя официално е провъзгласена за „съществена клауза“ — разпоредба, според която зачитането на правата на...
Курсова работа по Право добавен на 18.05.2014
Административен контрол. Видове административен контрол.
Учебният материал се състои от осем страници.... Той засяга цялата сфера на управленската дейност, която се извършва от подчинените звена. Той засяга също положението и поведението на лицата, които действат в подчинените органи, и...
Курсова работа по Право добавен на 18.05.2014
Европейско административно пространство
Курсова работа по: Международно административно право на тема "Европейско административно пространство", материалът се състои от тринадесет страници.... Вътрешната администрация работи отгоре-надолу, за разлика от европейската адм...
Курсова работа по Право добавен на 18.05.2014
Договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот
Курсова работа на тема "Договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот", документ се състои от десет страници.... Договорът се изчита пред страните с което се гарантира, че всички участници в договора са разбрали какво се...
Курсова работа по Право добавен на 18.05.2014
България е република с парламентарно управление. Какво означава това?
Курсова работа по: Политически модели на управление на тема "В чл. 1 от Конституцията на Репубика България от 1991 г. е записано „България е република с парламентарно управление“. Какво означава това?", материалът се състои от о...
Реферат по Конституционно право добавен на 10.05.2014
Националност на търговските дружества и свобода на установяване
Реферат по: Международно търговско право на тема "Националност на търговските дружества и свобода на установяване", материалът се състои от пет страници.... Под първично установяване се има предвид възможността да бъде преместено ...
Реферат по Право добавен на 10.05.2014
Развод по взаимно съгласие
Учебният материал се състои от осем страници и разглежда: 1. Развод 2. Взаимосъгласие за развод • История • Процедура по СК • Последици..... Не се връчва препис на ответна страна, не се дава срок за отговор и т.н., т...
Курсова работа по Право добавен на 10.05.2014
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Документи по Теория на възпитанието
 Дипломни работи по Мениджмънт
 Теми по Финанси
 Лекции по Икономически теории
 Документи по Музика
 Есета по Етика
 Протоколи по Физкултура и Спорт
 Реферати по Социална медицина и орг...
 Анализи по Изобр. изкуство
 Документи по Счетоводство
 Документи по Биофизика
 Теми по Археология
 Уроци по Музика
 Проекти по Финанси
 Доклади по Психология
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg