ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финансово право, Трудово право, Стопанско пра...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Право на собственост - Конституцията 1971-1991
Сравнителен анализ на тема "Право на собственост - Конституцията 1971-1991", материалът се състои от осем страници.... Еднопартийният режим ,който БКП провъзгласява за ръководна сила на обществото , и се поставя над държавата , пр...
Анализ по Конституционно право добавен на 10.05.2014
Право на европейския съд
Материалът се състои от 59 страници..... По отношение на Европейската комисия единият заместник председател на Европейската комисия по право трябва да бъде върховния представител на съюза по въпросите на външната политика и сигур...
Лекция по Право добавен на 28.04.2014
Административно правосъдие
Учебният материал се състои от 30 страници.... Тук е налице конкретно както по отношение на адресата, който е персонифициран, така и конкретно по отношение на правата и задълженията. Различни е положението при общите администраивн...
Лекция по Право добавен на 28.04.2014
Ликвидация на търговските дружества
Курсова работа на тема "Ликвидация на Търговските дружества", материалът се състои от дванадесет страници.... Приема се, че ликвидаторът на обявеното в ликвидация дружество се явява единствен негов представител в ликвидационното п...
Курсова работа по Право добавен на 12.04.2014
Tърговско и административно право
Лекции по търговско и административно право за студенти, обучаващи се в магистърска програма Бизнес-Администрация, Администрация в публичния сектор и др. Материалът се състои от девет страници.... Търговското правоотношение е създ...
Лекция по Право добавен на 23.03.2014
Трудово правоотношение: понятие, правно
Понятие,правна характеристика,видове трудовоправоотношение-индивидуални и колективни.Субекти на трудовотоправоотношение-избор и конкурс.Трудов договор като основание за възникване на индивидуално трудовоправоотношение.Елементи на ...
Лекция по Право добавен на 03.03.2014
Правата на гражданите и условия за тяхното ограничаване
Курсова работа на тема "Правата на гражданите и условия за тяхното ограничаване", материалът се състои от седем страници.... Подобни условия предполагат отмяна някои обичайни функции на правителството, промяна на нормално със...
Курсова работа по Право добавен на 09.02.2014
Поява и развитие на конституцията
Курсова работа на тема "Поява и развитие на конституцията (исторически и правни аспекти)", материалът се състои от деветнадесет страници..... Това обаче е неправилно, тъй като тези закони не са конституционни – те само уреждат мат...
Курсова работа по Право добавен на 08.02.2014
Издаване на лицензия за извършване на банкова дейност
Учебният материал се състои от единадесет страници и представлява курсова работа на тема "Издаване на лицензия за извършване на банкова дейност".... Разрешението не може да бъде с друго съдържание освен точното и подробно упоменав...
Курсова работа по Право добавен на 08.02.2014
Конституционно развитие на България
Курсова работа по: Основи на правото на тема "Конституционно развитие на България", материалът се състои от единадесет страници.... Някои от причините могат спокойно да се потърсят в самата народопсихология на българския народ, пр...
Курсова работа по Право добавен на 08.02.2014
Парламентарна законодателна дейност
Учебният материал се състои от 31 страници и е на тема "Парламентарна законодателна дейност"..... Те са инструменти за регулиране на социалните отношения в обществото чрез правото. Те са резултат от неговата дейност по осъществява...
Курсова работа по Право добавен на 08.02.2014
Обезпечаване на законосъобразно и правилно държавно управление. Административен контрол
Курсова работа по: Административно право на тема "Обезпечаване на законосъобразно и правилно държавно управление. Административен контрол", материалът се състои от дванадесет страници.... Двете понятия законност и правилност корес...
Курсова работа по Право добавен на 23.01.2014
Устройство на съдилищата в Република България
Курсова работа по: Конституционно право на тема "Устройство на съдилищата в Република България", материалът се състои от осем страници..... Освен като първа инстанция по граждански и наказателни дела, окръжния съд действа и като ...
Курсова работа по Право добавен на 23.01.2014
Международно частно право
Учебният материал съдържа 100 страници.... Частноправни МО: При възникването си или впоследствие тези отношения надхвърлят, излизат извън пределите на един държавен суверенитет и навлизат в пределите на суверенитета на друга държа...
Лекция по Право добавен на 22.01.2014
Трудовите права на българските студенти във Великобритания
Реферат на тема "Трудовите права на българските студенти във Великобритания", материалът съдържа шест страници.... Български студенти могат да се свържат с отделите по студентски финанси в университетите си и да разяснят позицията...
Реферат по Трудово право добавен на 19.01.2014
Анализ на съдебна практика, свързана с прогласяване на нищожност на един административен акт
Самостоятелната работа по: Административно право и процес, материалът съдържа девет страници.... Административният акт е юридически акт, властническо волеизявление на държавен орган на управление или друг овластен да действа к...
Казус по Право добавен на 18.01.2014
Режим на пребиваване на чужденците (емигранти) на територията на Република България – право на пребиваване
Материалът се състои от пет страници.... Освен, че правото на пребиваване е субективното право на едно физическо лице да влезе на територията на друга държава, то е и право на тази държава да предостави на чужденеца възможността д...
Курсова работа по Право добавен на 13.12.2013
Търговско право - курсова работа
Учебният материал се състои от четири страници..... Твърди се, че неправилно апелативният съд е обезсилил първо инстанционното решение и е върнал делото за ново разглеждане на К. окръжен съд. Поддържа се становището, че дружествот...
Курсова работа по Право добавен на 12.12.2013
Законодателна власт и администрация в сравнителен план: България - Италия
Учебният материал се състои от тринадесет страници.... Провеждането на парламентарния контрол и прилагането на санкциите, свързани с него, са критерии за реалната роля и място на Народното събрание в конституционната система. Па ...
Курсова работа по Право добавен на 02.12.2013
Производство пред въззивна инстранция за проверка на определенията. Частни жалби и частни протести
Курсова работа по: Наказателно процесуално право на тема "Производство пред въззивна инстранция за проверка на определенията. Частни жалби и частни протести", материалът съдържа три страници.... Законодателят е приел, че правата и...
Курсова работа по Право добавен на 02.12.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Лекции по Социология
 Реферати по Стопанска дейност на фи...
 Тестове по Религия
 Реферати по Финанси
 Лекции по Инженерна геология
 Курсови работи по Материалознание
 Лекции по История на държавата и пр...
 Пищови по Химия
 Други учебни материали по Статистик...
 Есета по Теология
 Есета по Книгознание, библиотекозна...
 Проекти по Изобр. изкуство
 Пищови по Изобр. изкуство
 Тестове по Финанси
 Уроци по Испански
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg