ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финансово право, Трудово право, Стопанско пра...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Молба за стипендия за отличен успех
Материалът представлява "Молба за стипендия за отличен успех", съдържа една страница..... Господин/Госпожо Директор, Моля да ми бъде отпусната стипендия за отличен успех за...........срок на учебната...../......година.Успехът ми ...
Друго по Право добавен на 17.07.2013
Съдоустройствени принципи на наказателния процес: Назначаемост и несменяемост на органите на съдебната власт
Самостоятелна работа по: Наказателно процесуално право, материалът се състои от осем страници.... Според Конституционния съд принципът за несменяемостта на органите на съдебната власт изключва въвеждането на мандатност по отно...
Казус по Право добавен на 17.07.2013
Международен правов ред
Презентация на тема "Международен правов ред", три страници.... Територията е един от признаците на държавата. Това е това пространство от земното кълбо, което е оградено от границите на държавата и с което държавата управл...
Друго по Право добавен на 17.07.2013
Принцип на политическия плурализъм
Материалът се състои от три страници.... В една политическа реалност, в която всяка партия се опитва да спечели колкото се може повече гласове, като същевременно се съревновава с останалите партии, би трябвало да послужи като осно...
Урок по Право добавен на 17.07.2013
Общи граждански съдилища 1879-1944 г.
Курсова работа на тема "Общи граждански съдилища 1879-1944 г.", материалът се състои от седемнадесет страници.... Чужденците могат да заемат съдийска длъжност само с одобрението на Народното събрание. С изменението на ЗУС от 1885 ...
Курсова работа по История на държавата и правото добавен на 17.07.2013
Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец
Материалът представлява образец: Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец, документът съдържа четири страници.... І. Заявление А1 за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец съдържа полета, обе...
Документ по Административно право добавен на 16.06.2013
Електронно правителство на България
Курсова работа на тема "Електронно правителство на България – интегрирано електронно управление на национално и местно ниво", материалът се състои от 10 страници.... 1.Същност на понятията „електронно правителство” и „електронно у...
Казус по Право добавен на 05.04.2013
Разработки за държавен изпит - Публично правни науки
Разработки за държавен изпит по публично правни науки, съобразени с приложението на АПК, ДОПК и изборния кодекс, международното данъчно облагане, банковия надзор и валутното законодателство.... 1. Конституционализмът-възникване, р...
Тема по Право добавен на 22.03.2013
Граждански процес - лекции
Лекции по Граждански процес - 122 страници - записките са правени при проф. ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ, по учебника на ЖИВКО СТАЛЕВ. Полезно четиво както за семестриалния изпит по ГП, така и за държавен изпит. Включва всички въпроси от конс...
Лекция по Право добавен на 11.12.2012
Издръжката в Българското международно частно право
Рефератът се състои от 25 страници. Основният предмет и акцент на разглеждане в настоящата разработка ще бъде института на издръжката в международното частно право, тъй като този институт урежда отношенията между родители и деца, ...
Реферат по Право добавен на 10.12.2012
Против смъртната присъда
Това е есе,в което са включени трите основни световни аргумента срещу смъртната присъда. Това, че смъртната присъда е фатална и при грешка се превръща в престъпление на държавата, което не може да се компенсира, това че не дава въ...
Есе по Право добавен на 28.10.2012
Българските ханове и царе
Матариалът се състои от пет страници и разглежда: 1.Хан Аспарух е основател на България. 2.Хан Тервел става владетел на България през 700 г. 3.Хан Крум се качва на престола през 803 г. 4.Омуртаг е син на Крум 5.Княз Борис I 6.Симе...
Тема по История на държавата и правото добавен на 24.09.2012
Договор за наем на недвижим имот
....чл. 8. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен : 1/ Да полага грижи за наетият имот като добросъвестен стопанин. 2/ Да заплаща всички експлоатационни разходи - които са извън наемната цена, свързани с използуването на имота за срока на действие...
Документ по Право добавен на 30.07.2012
Трудово и осигурително право - схематичен модел
В съдържанието на трудовото правоотношение се разглеждат правата и задълженията на страните, установени с трудовото законодателство, колективният трудов договор, определени с юридически закон, от който възниква правоотношението. ...
Казус по Право добавен на 16.07.2012
Бизнес право - Тест проведен в НБУ с верни отговори
Има ли грешен отговор ? Ако има – посочете ! a. Осигурителните вноски представляват плащания във фондовете на ДОО. b. Размерът на осигурителните вноски се определя като част от осигурителния доход на осигурените лица. c. М...
Тест по Право добавен на 15.07.2012
Основи на правото - казус
Материалът се състои от 5 страници и представлява казус по основи на правото, даван в Нов български университет. Материалът съдържа казус, въпроси към него, както и правен анализ на случая въз основа на чл. 26-35 от Закона за задъ...
Казус по Право добавен на 10.06.2012
Правна система на Сан Марино
Описана е интересната правна система на Сан Марино, начинът на действие на правните норми, а също така и връзката на малката държава с Италия и влиянието на италианското право върху правото на Сан Марино....Макар и обградено от в...
Реферат по Право добавен на 03.06.2012
Недействителност на сделките
Материалът представлява реферат на тема "Недействителност на сделките", състои се от 13 страници и съдържа: 1. Правна уредба на недействителността на сделките; 2. Понятие за недействителност на сделките; 3. Видове недействителност...
Реферат по Гражданско и семейно право добавен на 16.05.2012
Теми за държавен изпит по публичноправни науки
Материалът се състои от състои от 64 страници и представлява Теми за държавен изпит по публичноправни науки. ... Развитие на бълг. конституционализъм Първата бълг. К. е Търновската от 16 април 1879г. Това е демократична за в...
Тема по Право добавен на 06.04.2012
Държавен изпит по наказателноправни науки
Материалът се състоии от 234 страници и представлява Държавен изпит по наказателноправни науки... Българския наказателен закон се прилага по отношение на всички лица, извършили престъпление на българска територия, независимо от то...
Тема по Право добавен на 06.04.2012
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Казуси по Европейска интеграция
 Теми по Ботаника
 Лекции по Съпротивление на материал...
 Лекции по Методика на обучението
 Документи по Статистика
 Пищови по Финанси
 Други учебни материали по Литератур...
 Други учебни материали по Статистик...
 Упражнения по Литература
 Казуси по Право
 Есета по Логистика
 Лекции по Маркетинг
 Реферати по Социална психология
 Анализи по История на България
 Теми по Литература
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg