ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финансово право, Трудово право, Стопанско пра...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Конституционно право
Материалът се състои от 28 страници и преставлява лекции по Конституционно право. ... ПРИНЦИПИ НА НАРОДНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ И РАЗДЕЛЯНЕ НА ВЛАСТИТЕ. I. Народен суверенитет. Суверенитетът е една от най - сложните конституционни кате...
Лекция по Право добавен на 06.04.2012
Гражданско-правни сделки
Материалът се състои от 10 страници и представлява курсова работа на тема "Гражданско-правни сделки". ...Още в ранните стадии от развитието си гражданското право съдържа правни норми за отделните видове сделки, като например п...
Курсова работа по Право добавен на 26.03.2012
Тарговско право - казус
Като за начало ще разгледаме двата типа дружества, за които ще пиша по долу. Акционерното дружество представлява правно организационна форма на едрия бизнес, чийто капитал е разделен на акции между съдружници (акционери). Различно...
Казус по Право добавен на 09.03.2012
Основи на правото - казус
Като за начало следва да разгледаме и да се запознаем със случая по чийто проблем ще разсъждаваме. Ситуацията е следната, две физически лица ,единия от които лейтенант Николов, а другия фаянсаджията Стефанов сключват договор през ...
Казус по Право добавен на 27.02.2012
Общинско право - пищови
3.Конституц.основи на местното самоуправление Местното самоуправление като принцип на изграждане на държавен механизъм е известен в Европа след XIII век и съществува до наши дни.Исторически има три системи на местно самоуправлени...
Пищов по Право добавен на 06.02.2012
Канонично право
Канонично право Каноничното право (или също каноническо право, арх.) е набор от регламенти, приети от Католическата църква и съдържащи се в църковните канони, които се отнасят до устройството на църковните институции, взаимоотн...
Курсова работа по Право добавен на 01.02.2012
Езичество и християнство по времето на Маламир
Традицията сочи, че на Балканския полуостров християнството било донесено от апостол Павел, по времето когато римските императори подлагали на масови гонения неговите последователи.Със създаването на българската държава в края на ...
Тема по История на държавата и правото добавен на 08.01.2012
Eкологично възпитание
Етимологията на думата „екология“ произлиза от гръцки език и е съставна от думите oikos и logos. Днешното „еко“ идва от oikos, което в превод означава едновременно „дом, къща, вселена, всемир“. Понятието за logos пък обхваща още п...
Курсова работа по Гражданско и семейно право добавен на 03.12.2011
Осигурително право - лекции
Лекции по Осигурително право, използвани в ЮЗУ Неофит рилски,съобразени със Социално-осигурителния кодекс на Р България.В Помощ на студентите от 5 курс.Понятие за метод на правно регулиране: методът на регулиране посочва начина , ...
Лекция по Право добавен на 09.07.2011
Акцонерно дружество със специална игвестиционна цел
Курсова работа по Търговско право относно дружествата със специална инвестиционна цел.Съдържанието е следното:1.Зараждане и развитие на акционерните дружества през различните епохи,2.Видове акционерни дружества,3.Характеристика на...
Курсова работа по Право добавен на 12.05.2011
Субенти на правото,видове. Правосубектност
През различните етапи на правната еволюция на всеки етап от развитието на обществото правото е давало различни отговори на въпроса: кой може да се конституира като носител на юридически права и задължения? В ранните етапи на правн...
Реферат по Право добавен на 25.04.2011
Събирателно дружество (СД). Учредяване. Права и задължения на съдружниците
Учредители на събирателното дружество са най-малко две или повече физически или юридически, български или чуждестранни дееспособни лица. Учредителният процес обхваща извършването на следните правни действия: сключване на договор и...
Лекция по Право добавен на 25.04.2011
Право
Субективното право може да бъде транслативно (да се предава) и не¬транслативно. Историческо развитие на обективното право: възниква с въз¬ник¬ва¬нето на държавата. Неговата пред-история са обичайте, ре¬ли¬ги¬оз¬ните норми, табута...
Лекция по Право добавен на 16.04.2011
Омбудсман
Омбудсманът възниква и се утвърждава като независима институция, чиято цел е да осигури и гарантира спазването на основните права и свободи на гражданите.Той е коректив на начина на управление, утвърдил се като част от механизма з...
Курсова работа по Право добавен на 18.03.2011
Право на европейския съюз - пищови
Представители на 50 държави подписват на 26 юни 1945 г. в Сан Франциско, САЩ, Устава на Организацията на обединените нации. Създателите полагат усилия да избегнат допуснатите грешки с ...
Пищов по Право добавен на 04.03.2011
Алгоритъм за решаване на частноправен казус
Правният казус не е математическа задача, в която условията са изчерпателни и прецизно формулирани. Възможно е някои факти да липсват, други – да подвеждат, а трети да могат да се извлекат само чрез тълкуване. Ето някои „емпиричн...
Казус по Право добавен на 19.02.2011
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Съгласно с Раздел III на Закона за местните данъци и такси(ЗМДТ),обекти на облагане с данък са имуществата,придобити по дарение,както и недвижимите имоти,ограничените вещни права върху тях(право на строеж , право на ползване) и...
Реферат по Право добавен на 11.02.2011
Лекции по Административно право
Всеки държавен орган осъществява държавна власт. Съществена особеност на държавния орган е, че той притежава държавна власт, т.е. има властнически правомощия. В съответствие с изпълнението на предоставени правомощия, държавния орг...
Лекция по Административно право добавен на 09.02.2011
Международно морско публично право
ММП е отрасъл на международното публично право, който урежда въпросите свързани с делимитацията /разграничаване/ на морските пространства, използването и опазването на Свтовния океан. Под световен океан се разбира съвкупноста на в...
Лекция по Право добавен на 25.01.2011
Международно речно право
Мрп е част от мпп. Определение за мп – това са общиприети принциипи и норми признати от държавите като задължителни в техните отбношения при мирно съвместно съществуване и при водене на война и неутралитета. Мп се дели на публично...
Лекция по Право добавен на 25.01.2011
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Доклади по Зоология
 Други учебни материали по Публична ...
 Теми по Педагогика
 Конспекти по Нова българска литерат...
 Курсови работи по Счетоводство
 Доклади по Астрономия
 Курсови работи по Философия
 Реферати по Юридическа психология
 Есета по Психология
 Реферати по Химия
 Тестове по Икономически теории
 Лекции по Транспорт
 Теми по Електроника
 Теми по Ботаника
 Проекти по Счетоводство
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg