ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финансово право, Трудово право, Стопанско пра...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:







































































































































































































































































































































изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Реторика
1. Същност на риторическия дискурс.- Терминът Ораторско майсторство и реторика се считат за синоними. Реториката е наука, теория на красноречието. Възниква в древна Гърция и достига разцвета си в древния Рим. Ораторското майсторст...
Лекция по Право добавен на 18.01.2011
Фирмено проучване на Тошиба
фирмено проучване на фирмата тошиба. направено за предмет-Интелектуална собственост. съдържа малко исторически факти и някои от патентите им. използван е 2007-2008...
Реферат по Изобретателско, авторско и патентно право добавен на 17.01.2011
Международно бизнес право
Понятие. С термина МП се означава правото на международния търговски обмен. МП е система от правни норми и правила, които уреждат отношенията между участниците в международния търговски обмен. Тези отношения са част от международн...
Лекция по Право добавен на 12.01.2011
Правна сделка
1. Произход на правната сделка Терминът „правна сделка” е буквален превод на немския термин „Rechtsgeschäft”. Този термин е въведен в правната теория от немския юрист Хуго през ХIX в. Използван е за първи път в Гражданския ко...
Курсова работа по Право добавен на 11.01.2011
МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ - ПРИЧИНИТЕ,КОИТО Я ПОРАЖДАТ И ПРОБЛЕМИТЕ, ДО КОИТО ВОДИ
Непълната заетост (безработицата) е икономически феномен, свързан с изключително неблагоприятни последици. Безработицата е една от най-тежките икономически болести. При нейното наличие обществото не може да постигне необходим...
Есе по Право добавен на 04.12.2010
Трудово право лекции
Лекции по трудово право в една част, трудово право обща част и търговски сделки и несъстоятелност на проф. Токушев, подходящи, когато този вид право се учи като една цяла дисциплина, а не като две отделни--------------------------...
Лекция по Право добавен на 16.11.2010
Пищови по право
теми по търговско право предназначен за студенти ,вид на текста -пищови .Използван в Пловдив в Земеделски колеж втори курс през 2009г.Темите са лесни и бързо се запомнят,обхващат повечето от материала,който се изисква....
Пищов по Право добавен на 27.10.2010
Основи на правото
Въведение в правото г. Увод в теорията на правото 1. Източници на правото. Понятието е използвано за първи път от Тит Ливий. Разбират се 4 неща. 1-во е значението на правен паметник. Ръкопис, стенопис, от който се съди за зак...
Урок по Право добавен на 24.10.2010
Развитие на управленската теория и практика
Условно развитието на управленската теория може да се раздели на няколко етапа. Първият период обхваща прединдустриалните общества – преди индустриалната революция в Англия. Има предимно практическа насоченост и се свързва с няк...
Лекция по Стопанско право добавен на 13.10.2010
История на Българската държава и право
Държавата и правото не са вечни категории, а подлежащи на развитие и изменение исторически явления. Те се създават на определен етап от развитието на обществото. Държавата възниква тогава, когато в човешкото общество в резултат на...
Лекция по Право добавен на 04.09.2010
СТРУКТУРА НА ПРАВОТО
Курсова работа по ОТП на тема СТРУКТУРА НА ПРАВОТО ПРАВОТО КАТО СИСТЕМА, ПОНЯТИЕ ІІ. МЕТОДИ НА СТРУКТУРИРАНЕ ІІІ. РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ СТРУКТУРА И СИСТЕМА НА ПРАВОТО ДЕЛЕНЕ НА ПРАВОТО НА ПУБЛИЧНО И ЧАСТНО V. МАТЕРИАЛНО И ПРОЦЕСУ...
Курсова работа по Право добавен на 26.08.2010
Европейска интеграция
ВЪЗНИКВАНЕ НА ЕС След края на Втората световна война, през юни 1947 г., САЩ лансират "плана Маршал" за подпомагане и възстановяване на Европа. Първата конференция след Втората световна война с цел да се постави надправителствен...
Тема по Право добавен на 27.06.2010
Същност на правото
В съвременното правопознание многообразието на различните възгледи (теории, становища, определения) за това що е право, за същността правото, най-често традиционно се свеждат до следните основни групи: 1. Естественоправни теории ...
Реферат по Право добавен на 24.06.2010
Лекции по Патентно право
1Oбща характеристика на нематериалните блага като обект на правна закрила Който владее нематериалното благо,той владее и продуктите на пазара.Вещите имат материален и корпорален характер. Те са част от материалния свят. Вещите ...
Лекция по Право добавен на 23.06.2010
Наказание
Наказание Определение – законоустановена мярка на държавна принуда, държавна наказателна репресия, налагана от специален държавен орган – съд, на лице, признато за виновно за извършването на престъпление, която мярка на държавна ...
Лекция по Право добавен на 14.06.2010
Търговско право-теми за МВБУ
Тема 1. Търговско право-понятие, предмет, метод, система източници Тема 2. Понятие за търговец. Едноличен търговец. Търговско качество Тема 3. Регистрация на търговците. Правно значение на търговските книги Тема 4. Търговско...
Тема по Право добавен на 30.05.2010
Осигурително право
Правната уредбата на допълнителното пенсионно осигуряване /ДПО/ се съдържа в множество нормативни актове. Към основните нормативни актове уреждащи ДПО са: КСО, ТЗ, Закон за банките, Закон за публичното предлагане на ценни книжа, З...
Реферат по Право добавен на 29.05.2010
Търговско право
Възникване на Търговското Право? Три са страните които са оказали влияние при възникването на Търговското Право. 1. за родина на Търговското Право се считат Венеция, Генуа и Флоренция. Венеция и Генуа са пристанищни търговски цен...
Лекция по Право добавен на 09.05.2010
Въведение в публичната администрация
Всекидневието ни е съпроводено от дейности на публичната администрация. Сутрин ни събужда шумът от изхвърляне на кофите за боклук или от миенето на улиците. Тръгваме за работа и ползваме обществения транспорт. Ако сме с кола, след...
Тема по Административно право добавен на 07.05.2010
КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В сила от 13.07.1991 г. Обн. ДВ. бр.56 от 13 Юли 1991г., изм. ДВ. бр.85 от 26 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.27 от 31 Март 2006г., изм. ДВ. бр.78 от 26 Септе...
Документ по Административно право добавен на 16.04.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Есета по Икономически теории
 Теми по Микроикономика
 Пищови по Алгебра
 Курсови работи по Специална педагог...
 Упражнения по Специална педагогика
 Протоколи по Мениджмънт
 Тестове по Макроикономика
 Други учебни материали по Теория на...
 Планове по Икономика
 Теми по Фармакология
 Лекции по Физкултура и Спорт
 Тестове по Педагогика
 Проекти по Педагогика
 Други учебни материали по Италианск...
 Реферати по Военна психология
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg