ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финансово право, Трудово право, Стопанско пра...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Законови предпоставки за развитие на устойчив туризъм в България
Законови предпоставки за развитие на устойчив туризъм в България Целта на настоящата разработка е да направи анализ на законовата рамка на България като предпоставка за развитие на устойчив туризъм, участието на държавните ор...
Реферат по Право добавен на 10.04.2010
Закон за защита при бедствия
Чл.1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряването на защитата на населението, околната среда, културните и материалните ценности при бедствия, наричана по-долу „защита при бедствия”. Чл.2 (1) Органите на и...
Документ по Право добавен на 21.03.2010
Казуси за делово общуване и водене на преговори
К А З У С И за делово общуване и водене на преговори СИТУАЦИЯ №1 Срещата между директор на предприятие и близък негов служител (шеф на отдел) е започнала. Целта е вземане на решение дали служителят ще остане на работа. ...
Казус по Право добавен на 20.03.2010
Казуси от Европейския съд
Дело C-26/62 Van Gend en Loos = 61962J0026 искане, отправено до Съда по член 177, параграф 1, буква а) и параграф 3 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност, направено от Tariefcommissie, нидерландски адми...
Казус по Право добавен на 20.03.2010
Казуси по осигурително право
ОСИГУРИТЕЛНОПРАВО КАЗУС №1 Работя по трудов договор на пълно работно време. Упражнявам дейност като едноличен търговец (ЕТ). Роден съм през 1970 година. Въпросите са: 1) За кои осигурени рискове следва задължително да се ос...
Казус по Право добавен на 20.03.2010
Казус по административно право
Условие Лицето С.М. работи като служителка в общинската администрация. Тя участвала редовно и като вещо лице в съда, извършвала съдебни експертизи, за което получавала и съответно възнаграждение. Поради честите й отсъствия по т...
Казус по Административно право добавен на 20.03.2010
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ И ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ
Изискванията към териториите се определят с устройствени схеми и планове. В ЗУТ има унифицирани изисквания. Изключението от тази унифицираност се отнася до територии с особена териториална устройствена защоита и територии ...
Тема по Право добавен на 20.03.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Анализи по Религия
 Доклади по Политология
 Теми по Клетъчна биология
 Уроци по Алгебра
 Конспекти по Финанси
 Анализи по Конституционно право
 Курсови работи по Психиатрия
 Тестове по Бизнес комуникации и кор...
 Лекции по Политология
 Дипломни работи по Мениджмънт
 Курсови работи по Икономическа и со...
 Протоколи по Електроника
 Проекти по Макроикономика
 Курсови работи по Математика
 Лекции по Социална политика
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg