ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Химия на твърдото тяло, Химия на елементоорга...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Елемента Мед
Медта е химичен елемент, метал с атомен номер 29 и символ Cu в Периодичната система.Относителната му атомна маса е 63,55. Медта е пластичен метал с изключително добра електропроводимост и намира широко приложение като проводник на...
Доклад по Химия добавен на 24.01.2011
Химичен анализ на газове
Улавянето на газове с помощта на химични реагенти се използва понякога в анали¬тичната методика. Например ако за улавянето на серен диоксид се използва водоро¬ден пероксид, чрез титруване със стандартен алкален разтвор се намира к...
Протокол по Химия добавен на 15.01.2011
Квантова механика
Квантова механика. Корпускулярно-вълнов дуализъм при светлината и микрочастиците. Уравнение на Айнщайн и дьо Бройл. Уравнение на Шрьодингер. Вълнова функция Квантовата механика се представя за квантуването на Е, вълновия характе...
Лекция по Химия добавен на 13.01.2011
Полимерни композити, употребявани за производство на изделия от бита
Както беше посочено, недостатъците на полимерните материали - като малка статична якост, нисък модул на еластичност и висок коефицент на Поасон - могат да бъдат в значителна степен преодолени чрез напълването им с усилващи пълните...
Лекция по Теоретична химия добавен на 08.01.2011
Изследване надмолекулните структури на два лепилни състава на база хлоропренов каучук
УВОД В обувната промишленост за постигане на здраво закрепване на ходилото към саята на обувките при лепилните методи е необходимо да се използват така наречените лепила за основно залепване. За тази цел са се...
Дипломна работа по Химична технология добавен на 08.01.2011
Получаване на пирофорно желязо
Пирофорното състояние на металите се определя от силно развитата им повърхност. В това състояние и при достъп на въздух те реагират бурно с кислорода от въздуха, при което се отделя топлинна и светлинна енергия. Пирофорното жел...
Протокол по Химия добавен на 29.12.2010
Получаване на m-нитробензен
Експериментално получаване на мета-нитробензен в лабораторни условия, метод на работа, механизъм на протичане на реакцията. Видове заместители (активиращи, дезактивиращи, резонансни структуриметод на работа, добив ...
Протокол по Органична химия добавен на 28.12.2010
Микотоксини
Името микотоксин произлиза от гръцката дума за плесен 'mykes' и латинската 'toxicum', означаваща отрова. Микотоксините са метаболити на нисшите гъби ( т.нар плесени ) с различен химичен строеж, които действат токсично на гръбнач...
Реферат по Химия добавен на 22.12.2010
Инструментални методи за анализ
лекции, за атомна спектроскопия, атомно емисионна спектроскопия, хроматография, качествен и количествен анализ, аналитична химия, Приложение на атомен спектрален анализ...
Лекция по Химия добавен на 24.11.2010
Видове наркотици
Анфетамини.екстази. Произход Започват да се използват през 20-те години на миналия век. В първите години на използване са предписвани при депресивни състояния и като средство за отслабване, като аерозол против хрема и настинка, ...
Доклад по Химия добавен на 18.11.2010
Химичен елемент,налягане,сили на триене, сили,проводници и изолатори,лост и макара
Химичен елемент. Прости и сложни вещества 1.Химичен елемент-съвкупност от атоми на един и същ химичен елемент. 2.Прости вещества-изградени са от свързани атоми на един и ...
План по Химия добавен на 17.11.2010
СВРЪХМОЛЕКУЛЕН ПОЛИЕТИЛЕН
Изходния мономер при производство на полиетилен- етиленът, е безцветен газ със слаба етерна миризма. В промишлени условия полимеризацията на етилена се извършва при високо, средно и ниско налягане, като съответно се получават Пол...
Тема по Химия добавен на 02.11.2010
Градивни частички на веществата,кислород,водород
Кислород.Свойства на кислорода 1.Градивни частички на кислорода 2.Физични свойства 3.Химични свойства а) взаимодействие с метали б)взаимодействие с неметали в) взаимодействие с водород ч.Химично съединяване 5.Химично разлаг...
План по Химия добавен на 10.10.2010
Протокол по неорганична химия
Стехиометричните изчисления се основават на основните хи¬мични закони, а именно: 1) закона на Пруст за постоянния състав на веществата; 2) закона на Ломоносов — Лавоазие за запазване на масата; 3) закона на Гей-Люсак за обемните о...
Протокол по Неорганична химия добавен на 23.09.2010
Полиамиди
Полиамидите са най-използваните технически пластмаси. Например общоизвестният найлон в химическо отношение представлява полиамид (PA 66). Познати са различни видове полиамид, които, в зависимост от структурата си, могат да се клас...
Документ по Химия на високомолекулярните съединения добавен на 15.09.2010
Календарен план по химия за 7 клас
Календарен план по химия и опазване на околната среда за учебната 2010-2011 година за седми клас,които може да се използва в основни училища и непрофилирани гимназии...
План по Химия добавен на 02.09.2010
Характеристика на хлора
Всички характеристики на хлора: Разпространение ; Място в периодичната система : пореден номер,група,период,брой протони и брой електрони, S,P,D елемент,степени на окисление,химичен характер ; По-важни химични свойства (химични ре...
Доклад по Химия добавен на 21.06.2010
География на металургията в България
Металургията е промишлен отрасъл, обхващащ дейности, отнасящи се както към първичния стопански сектор /добив на руди с черни и цветни метали/, така и към вторичния сектор /флотация на рудите и извличането на черни и цветни метали/...
Реферат по Геохимия добавен на 19.06.2010
Функционален анализ
Принадлежността на изследваното вещество към съответния клас органични съединения и откриването на различните функционални групи се определя чрез функционалния анализ. Това обикновено се извършва чрез прилагане на химични и физичн...
Урок по Химия добавен на 14.06.2010
Лечебни свойства на цинка
Когато мислите за цинка, мислете за продуктивност. От подпомагането на създаването на нова кожа до повишаване на устойчивостта на имунната система, този минерал работи в продължение на времето, за да произвежда клетки, от които се...
Реферат по Химия добавен на 09.06.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6 7
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Пищови по Маркетинг
 Пищови по Статистика
 Други учебни материали по Италианск...
 Планове по Счетоводство
 Лекции по Финанси
 Други учебни материали по Стопанска...
 Документи по Право
 Курсови работи по Органична химия
 Дипломни работи по Хранително-вкусо...
 Други учебни материали по Алгебра
 Пищови по Музейно дело
 Курсови работи по Публична админист...
 Пищови по Геометрия
 Реферати по Специална психология
 Курсови работи по Техника на безопа...
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg