ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Химия на твърдото тяло, Химия на елементоорга...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Парников ефект
1. Замърсяване на атмосферата – фотографиите на земята от космоса показват една тънка бяла ивица около цялата планета. Това е атмосферата чиято плътност е около 100кm в сравнение с диаметъра на Земята, която е 12600кm , тя е микр...
Лекция по Химия добавен на 06.06.2010
АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ
Ароматните въглеводороди са най-простите представители на т.нар. ароматни съединения. Наименованието си ароматни тази група вещества е получила от това, че първите известни представители имат приятна миризма. Това название е зап...
Лекция по Химия добавен на 02.06.2010
Терпени
Терпеноидите са известни също и като изопреноиди (isoprenoids ) . Наред с въглихидратите, белтъчните вещества и мазнините терпеноидите са едни от най – важните и разпространени класове съединения като продукти на жизнената дейно...
Реферат по Органична химия добавен на 28.05.2010
Захароза (Обикновенна захар)
Общи сведения: От всички захари най – важно значение засега има захарозата, означавана в технологията като захар. Захарозата е биосинтетичен продукт, който се натрупва в големи количества в клетките на някои растения захарно цвек...
План по Химия добавен на 11.05.2010
Природни източници на въглеводороди
Природния,или наричан още земен, газ,нефтът,както и въглищата са природни източници на въглеводороди. ПРИМЕРИ: Метанът е доста разпространен в природата газ. Той е основна част на земната газ, от който се добива промишлено. Разт...
Доклад по Химия добавен на 21.04.2010
Белтъци: кератини, колагени и други – първична, вторична и висши структури; патология, свързана с промяна в структурите; значение за биотехнологията
Белтъците са хетеробиополимери - високомолекулни съединения, изградени от мономери – 20 вида т.н. "природни" α-аминокисeлини, 19 от които са оптично-активни (всички от L-стеричен ред), една е оптически неактивна (Гли) и една е цик...
Реферат по Биохимия добавен на 26.03.2010
Супероксиддисмутаза. Липоксигеназа. Фитаза
СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА. ЛИПОКСИГЕНАЗА. ФИТАЗА 1. СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА – оксидоредуктаза, СОД Това е ензим, който се среща в дишащите организми. Този ензим разгражда супероксидния йон, който се явява страничен, токсичен за организма...
Лекция по Биохимия добавен на 26.03.2010
Витамин С
В много страни аскорбиновата киселина се получава по химичен път, при което микроорганизмите се използват само на отделни етапи от производството за окисление на Д-сорбита до L-сорбоза. В някои страни за получаване на аскорбинова ...
Реферат по Биохимия добавен на 26.03.2010
Инфрачервена и Раман спектроскопия
Инфрачервена и Раман спектроскопия Атомите никога не са фиксирани в пространството,а се движат непрекъснато.В молекулите обаче движенията на атомите са ограничени от взаимодействията чрез химични връзки и движенията на атомите ...
Реферат по Биохимия добавен на 26.03.2010
Сапуни и миещи вещества
Сапуните са известни на хората още от древността. Първият сапун представлявал смес от мазнина и дървесна пепел. Сапунът е бил използван във Франция още от древния народ гали. Те смятали, че сапунът от козя мас поддържа косата кра...
Реферат по Химия добавен на 26.03.2010
Производство на етерични масла чрез екстракция
Въпрос№12 Производство на етерични масла чрез екстракция Етеричните масла са основна част на всички парфюмерийно-козметични изделия и въпреки навлизането на синтетичните ароматични вещества в парфюмерийно-козметичната, ...
Тема по Химия добавен на 26.03.2010
Въглероден оксид и синтез-газ
Въглероден оксид и синтез-газ В органичния синтез се използва както чист СО, така и неговата смес с водород. Сместа от въглероден оксид и водород в съотношение от 1:1 до 1:2 се нарича синтез-газ. Въглеродният оксид е безцвете...
Лекция по Химия добавен на 26.03.2010
Скорост на химичните реакции – дефиниция . Средна и моментна скорост. Зависимост на скоростта от концентрацията на реагиращите вещества. Закон за действие на масите.
№ 10. Скорост на химичните реакции – дефиниция . Средна и моментна скорост. Зависимост на скоростта от концентрацията на реагиращите вещества. Закон за действие на масите. Химичната кинетика е дял от химията, който изучава ско...
Тема по Химия добавен на 26.03.2010
Флуорисцентни багрила. Получаване на флуоресции
Теоритична част: Флуоресценция — излъчване на светлина от атомите или молекулите на едно вещество, което продължава практически само през периода на облъчването на веществото. Обикновено флуоресцентният спектър е ивичен, като из...
Протокол по Химия добавен на 26.03.2010
Газов Анализ. Анализ на газова смес с химичен ръчен газоанализатор.
Тема: Газов Анализ.Анализ на газова смес с химичен ръчен газоанализатор(тип Орса) 1.Теоретична част В химичeските произвидства се използват различни газообразни суровини и продукти. Управлението на технологичните проце...
Протокол по Химия добавен на 26.03.2010
Металургия на цветните метали Zn, Cu и Pb
Латинското наименование на медта Cuprum произлиза от остров Кипър. Римляните получавали мед от богатите медни рудници на този остров. Общото количество на медта в земната кора е едва 0.003% от масата и. Тя се среща в природата к...
Реферат по Химия добавен на 26.03.2010
Обща характеристика на твърдото агрегатно състояние.Кристално и амфорерно състояние на веществата.Рзтвори – Обща характеристикаПонятие за ентропия. Енергия на Гибс и енегрия на Хелмхолц.
15 Голяма част от веществата в природата се намират в кристално състояние.Между техните частици действат сили ,които определят закономерното им разположение в пространството.Всяка от частиците извършва топлинно движение около рав...
Пищов по Химия добавен на 26.03.2010
Естественонаучни предпоставки за сложния строеж на атома
тема 1 Един от първите модели за строеж на атома е на Томсън.Той приема,че атомът е положително заредена сфера ,в която се движат отрицателно заредени електрони.По-късно Ръдърфорд експериментира и показва ,че Томсън греши.Той про...
Пищов по Химия добавен на 26.03.2010
Строеж на атомното ядро
Тема:Строеж на атомното ядро Строежът на атома е открит бавно, в продължение на много векове. Предлагани са различни теории - някои се оказали грешни, но въпреки това са имали голямо значение за изграждането на съвре...
Курсова работа по Химия добавен на 26.03.2010
Производство на преднизолон от клетки на Pseudomonas oleovorans имобилизирани с облъчени PVP/PEO хидрогелове
Производство на преднизолон от клетки на Pseudomonas oleovorans имобилизирани с облъчени PVP/PEO хидрогелове Abeer Abd El-Hady and Hassan A. Abd El-Rehim National Research Centre, Dokki, 12622 Giza, Egypt Mational Centre for R...
Курсова работа по Химия добавен на 26.03.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6 7
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Курсови работи по Културология
 Проекти по Информатика, ИТ
 Уроци по Физика
 Теми по Химия
 Теми по Фармакология
 Упражнения по Психология
 Доклади по Философия
 Курсови работи по Социална политика
 Планове по Чужди езици
 Реферати по Хидрогеология
 Анализи по Маркетинг
 Дипломни работи по Физкултура и Спо...
 Доклади по Генетика
 Есета по Митология
 Реферати по Информатика, ИТ
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg