ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Химия на твърдото тяло, Химия на елементоорга...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Приготвяне на трайни препарати просто оцветяване метиленово синьо по Льофлер
Оцветяване с метилово синьо по Льофлер: Вътрешно клетъчните структури, образуването на спори, капси, разположението на клетките се изучават с помоща на оцветяващи препарати. Оцветяването на микроорганизмите в един цвят се нарич...
Протокол по Химия добавен на 26.03.2010
Киселини и основи
2. Основни понятия за киселини и основи  Електролитна дисоциация – процес, при който молекулите на електролитите се дисоциират, т.е. се разпадат във воден разтвор или стопилка на противоположно заредени частици, наречени йони....
Доклад по Химия добавен на 26.03.2010
Засоляване
Засоляване и натрупване на обменен натрий в почвите Почвата е една от основните среди на живот и е продкт на живота. Основа за образуване на почвата е материнската скала. Тъй като скалите имат различен химичен състав това опред...
Реферат по Химия добавен на 26.03.2010
Изолиране и определяне на микрофлора на почва
І.Определение за микробно число: 1.Определение – установяване броя на хетеротрофните мезофилни мi в 1ml изследвана вода. Микробното число е до 50 ml или не повече от 50 ml. 2.Необходими материали – спиртна лампа, факличка, сте...
Протокол по Химия добавен на 26.03.2010
Разтвори
Решени задачи, тема № 4 „Разтвори” лекционен курс по дисц.“Физикохимия и колоидна химия” 2008/2009 Задача: 4.1 Воден разтвор на NaCl с концентрация w = 1.0% (маса) NaCl се намира при нормално налягане.. M(NaCl) = 58.50 g mol ...
Упражнение по Химия добавен на 26.03.2010
Радиохимия
Радиохимията Радиохимията е клон от физикохимията, който се занимава с изучаването и приложението на химичните технологии за пречистване на радиоактивни материали и за получаването на съединения, съдържащи радиоактивни елементи. ...
Анализ по Химия добавен на 26.03.2010
Видове корозия и начини за предотвратяването й
1.Определение – процес на самопроизволно разрушаване на Метали породен химично или електрохимично при взаимодействие с околната среда. Тя протича под действие на О2 на въздуха, на влагата, окислението на N, S и други химични акти...
Реферат по Химия добавен на 26.03.2010
Протокол по химия - 1 курс
2. ХИМИЧНО РАВНОВЕСИЕ В Природата се срещат обратими и необратими химични реакций. А+В=С + Д Необратими при необратимите хим. Реакций цялото количество изходни вещества се превръщат в крайни продукти. В природата ...
Протокол по Химия добавен на 26.03.2010
Алуминий и съединения
III A група 3 електрона във външния електронен слой(валентни електрона) затова са главно в +3 степен на окисление тези 3 електрона лесно се отдават и затова те проявяват метален характер (изключение B – химичен елемент бор,той ...
Документ по Химия добавен на 26.03.2010
Определяне на места на свързване на транскрипционни фактори от неподредени генни последователности чрез използване на статистически методи
Определяне на места на свързване на транскрипционни фактори от неподредени генни последователности чрез използване на статистически методи Обща информация Разгадаването на процеса на транскрипция е основна цел в разбирането на...
Реферат по Химия добавен на 26.03.2010
Деформация и релаксапионни свойства на полимерите
Деформация и релаксапионни свойства на полимерите За охарактеризиране на физичните състояния на високомолекулните съединения, както и границите на тяхното конкретно съществуване при изменение на термодинамичните условия, се прил...
Реферат по Химия добавен на 26.03.2010
Соли, пълна характеристика
СОЛИ Определение Солите са химични съединения, получени или разглеждани като получени при процеса неутрализация. Получаване: Солите могат да се получат по някой от следните начини:  Взаимодействие на метал с:  неме...
Тема по Химия добавен на 26.03.2010
Значение и употреба на сребро
Значение и Употреба Хората още преди векове знаели за лечебните свойства на среброто - сребърните йони нарушават обмяната на веществата при микроорганизмите, като забавят техния растеж и размножаване. Например оставената известно...
Реферат по Химия добавен на 26.03.2010
Арени, Алкани, Алкени, Алкини
Арени Основното с-е от групата на арените е бензенът (бензолът) С6Н6. Неговата молекула представлява шест атомен С2 пръстен, към к/о са свързани 6 Н2 атома. Шесте С2 атома в молекулата на бензена образуват атомен пръстен във ви...
Пищов по Химия добавен на 26.03.2010
Корозия на металите
Теоретична част 1) Същност на корозията Корозията е разрушаване на металите под физико-химичното въздействие на околната среда и преминаване на металите в окислено(йонизирано) състояние М...
Протокол по Химия добавен на 26.03.2010
Азотни оксиди
Азотни оксиди: От взаимодействието на азотът с кислорода. Азотът проявява от положителна 1 степен на окисление до положителна 5 степен на окисление, поради това той образува 5 оксида. Азотен оксид: Азотният оксид (NO) е ...
Доклад по Химия добавен на 26.03.2010
Химична връзка
1. Място на темата в учебното съдържание Урокът се намира в учебното съдържание за 8 клас в раздела „Химична връзка”. Преди него са изучени темите за преговор от 7 клас и темите от разделите „Общ преглед на елементите от II...
Урок по Химия добавен на 26.03.2010
Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома. Квантови числа
TEMA 1 Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома.Квантови числа Квантова теория за светлината: Има 2 теории: Според първата /НЮТОН и др./ - светлината е поток от материални частици, нар. КОРПУСКУ...
Пищов по Химия добавен на 26.03.2010
Съоръжения за транспортиране на течности
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ТЕЧНОСТИ Съоръженията, с които се транспортират течностите се наричат помпи. По принципа на действието си помпите се разделян на обемни и динамични. При обемните помпи енергията и налягането...
Лекция по Химия добавен на 26.03.2010
Навъглеродяване
Основната цел на навъглеродяването е повишаването на кон¬центрацията на въглерода до 75—1,2% в повърхностния слой на изделия от нисковъглеродна стомана. Дълбочината на навъгле-родения слой достига от 0,5 до 2,0 шт, като за по-малк...
Лекция по Химия добавен на 25.03.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6 7
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Проекти по Физкултура и Спорт
 Реферати по Физиология на животните...
 Теми по Културология
 Пищови по Математика
 Лекции по Математическо моделиране
 Проекти по Биоорганична химия
 Курсови работи по Икономически теор...
 Курсови работи по Радиоелектроника
 Курсови работи по Медицина
 Уроци по Философия
 Реферати по Гражданско и семейно пр...
 Доклади по Планиране и прогнозиране
 Анализи по Социална медицина и орга...
 Уроци по Английски
 Пищови по Статистика
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg