ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Химия на твърдото тяло, Химия на елементоорга...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Пищови по химия
2 Квантова механика.Уравнение на Дьо Бройл.Принцип на неопределеността.Уравнение на Шродингер за едноелектронна атомна с-ма.Вълнова функция свойствата интерпретация.Орбитала.Електро- Нен облак.Квантови числа. От уравнението н...
Пищов по Химия добавен на 25.03.2010
Първа главна група
ПЪРВА ГЛАВНА ГРУПА Тук влизат елементите: 52. Те имат електронна структура на последния електронен слой ns1, което определя и наименованието им – s- елементи. Тези елементи имат най-ниския йонизационен потенциал от всички останал...
Лекция по Неорганична химия добавен на 25.03.2010
Оксиди
Оксиди Понятие Химичните елементи съществуват във вид на прости вещества и химични съединения. Според състава, строежа и свойствата си химичните съединения се групират в следните основни класове: водородни съедин...
Анализ по Химия добавен на 25.03.2010
Мономерни и полимерни съединения
Мономерни и полимерни съединения. Класификация на полимерните съединения. Основни различия между нискомолекулните и високомолекулните съединения. В природата и техниката се срещат редица съединения с висока молекулна маса...
Дипломна работа по Химия добавен на 25.03.2010
Борни и керамични влакна
 БОРНИ И КЕРАМИЧНИ ВЛАКНА Борни (B); Бор – боркарбидни (B – B4C3); Силицийкарбидни (SiC); Бор - силицийкарбидни (B - SiC); Борнитридни (BN); Силицийнитридни (Si3N4); Това е всъщност цяла група високомодулни вл...
Документ по Химия добавен на 25.03.2010
Лепила и материали за ЗДП
12.полимери чрез полимеризация Виниловия естер на оцетната к-на, наричан още винилацетат(CH 2= CH –O-CO – CH3) , се получава от взаимодействието на ацетилен и оцетна к-на. Aко на това съед.въздейства 75-85˚С, в следствие на бенз...
Лекция по Химия добавен на 25.03.2010
Аналитична химия
В идеалната с-ма коефициентът на активност F клони към 1 и пониятията активност и концентрация съвпадат което значи че измерението за активност е измерения за концентрация т.с mol/L В реалната с-ма коефициентът на активност е ...
Пищов по Аналитична химия добавен на 25.03.2010
Acidum ascorbicum - витамин C
РЕФЕРАТ НА ТЕМА: ACIDUM ASCORBINICUM / ACIDUM ASCORBICUM ИЛИ VITAMIN C Отдавна се е знаело, че при недостатъчна употреба на пресни зеленчуци у хората се появява болестта скорбут. Едва през 1912 год. опитно е доказано, че ...
Курсова работа по Органична химия добавен на 25.03.2010
Протокол за солната киселина
ПРОТОКОЛ Лабораторно упражнение № 3 Тема: Солна киселина. Халогениди 1. Теоретична част Солната киселина е воден разтвор на хлороводорода НСl. Тя разяжда кожата и дрехите. Водният разтвор на солната киселина променя цвет...
Протокол по Химия добавен на 25.03.2010
Горене и горива
Процесът горене представлява последователни екзотермични реакции, осъществаващи се между гориво и окислител (кислород или атмосферен въздух). По време на този процес се наблюдава и интензивно отделяне на топлина, което от своя ста...
Доклад по Химия добавен на 25.03.2010
Периодична система
ТАБЛИЦА НА РАЗТВОРИМОСТТА ............................ ЕЛЕКТРОАФИНИТЕТЕН РЕД (ред на относителната активност на елементите) Ред.: Li Cs Rb K Ba Ca Na Mg Be Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb ...
Документ по Химия добавен на 25.03.2010
Химия - активни метали
1. Квантово-механично прдстави за строежа на електронната обвивка на атома – атома се състои от ядро и обикалящи около него електрони. Ядрото е изградено от протони и неутрони, които имат еднаква маса и определят масата на ат...
Пищов по Химия добавен на 25.03.2010
Увод в органичната химия ...
УВОД В ОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ Органичната химия е наука за изследване на съединенията на въглерода, които из¬граждат живите организми. Този факт станал известен на химиците още в края на XVII в. Установено било, че освен въг...
Реферат по Химия добавен на 25.03.2010
Основни параметри на химичната връзка
Основни параметри на химичната връзка-енергия, дължина, полярност. Развитие на представите за природата на химичната връзка. Класификация на химичните връзки. Йонна връзка Химична връзка е взаимодействие между два и повече атом...
Лекция по Химия добавен на 25.03.2010
Въглеродна киселина
Въглеродна киселина СТРОЕЖ НА МОЛЕКУЛАТА Атомите в молекулата на въглеродната киселина са свързани с ко-валентни полярни връзки. Най-силно полярни са връзките водо-род-киспород (Н—О). Молекулата е нетрайна. Във воден разтвор п...
Урок по Химия добавен на 25.03.2010
Азотна киселина, азотни оксиди
АЗОТНИ ОКСИДИ АЗОТНА КИСЕЛИНА НМО Азотът образува пет оксида: М20, N0, Н203, МО2, Мг05. Диазотният оксид Н20 притежава своеобразно физиологично действие. М2О има наркотично действие. В малки количества той действа възбуждащо, ...
Урок по Химия добавен на 25.03.2010
VІ А група на периодичната система
VІ А ГРУПА НА ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА Тест по химия VІІІ клас І вариант 1. Попълнете с подходящи думи текста: Елементите от VІ А група се намират в . . . част на Периодичната система. Те са . . . . С увеличаване на атомния...
Тест по Химия добавен на 25.03.2010
Неорганична химия - 2 част
В3: Водород (Н) - В нормал-но състояние: Н 1S1. Въпреки простата си структура той образува много и разнообраз-ни съединения. Изотоп – елементи с еднакъв ядрен заряд, но различни масови части. Заемат едно и също място в ПС, имат ...
Пищов по Неорганична химия добавен на 25.03.2010
Неорганична химия
3.Електронна структура и свойства на атомите 3.1.Развитие на представите за строежа на атома, емисионен спектър на водорода, теория на Бор А) модели на атома -първият модел е на Томпсън (1904)-атомът е неположително заредена...
Пищов по Неорганична химия добавен на 25.03.2010
Производство на сярна киселина
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е І. История и разпространение 2 ІІ. Значение и употреба на H2SO4 3 ІІІ. Физични и химични свойства 4 ІV.Производство на сярна киселина 7 1. Суровини за производство на сярна киселина. 7 2.Контактен метод...
Реферат по Химия добавен на 25.03.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6 7
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Планове по Педагогика
 Курсови работи по Физиология на рас...
 Пищови по Музика
 Реферати по Трудово право
 Други учебни материали по Информати...
 Реферати по Макроикономика
 Теми по Наказателно право
 Казуси по Стопанска дейност на фирм...
 Курсови работи по Етнология
 Тестове по Икономика
 Лекции по Физкултура и Спорт
 Лекции по Механика
 Лекции по Международно право
 Курсови работи по Машиностроене
 Лекции по Реклама и PR
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg