ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Химия на твърдото тяло, Химия на елементоорга...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Химия
Метали Днес са познати повече от 100 химични елемента от които 80 са метали.Това показва колко ширко разпространени са металите сред природата, погледнато от химична гледна точка.Металите са обединени в една обща група с едно осн...
Тема по Химия добавен на 25.03.2010
Определяне на електродните потенциали на метали
I. Теоретична обосновка: При потапяне на метал в разтвор съдържащ негови йони са възможни 3 случая на взимодействие между двете фази: 1. Металните йони от повърхността металната кристална решетка напускат кристала. Те преминават...
Протокол по Химия добавен на 25.03.2010
Строеж на атома
СТРОЕЖ НА АТОМА. ПЛАНЕТАРЕН МОДЕЛ НА РЪДЪРФОРД. СТРОЕЖ НА АТОМНОТО ЯДРО Експериментални данни за сложността на атома В атомното учение на Демокрит е изказана к...
Лекция по Химия добавен на 25.03.2010
Реферат върху химичен елемент "Сяра"
Сяра Сярата е позната на човечеството от древността.Затова е допринесло съществуването на находища от самородна сяра,както и разнообразното приложение на това вещество.Наименованието й произлиза от са...
Реферат по Химия добавен на 25.03.2010
Съвременни представи за строежа на атома
СЪВРЕМЕННИ ПРЕДСТАВИ ЗА СТРОЕЖА НА АТОМА ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПЛАНЕТАРНИЯ МОДЕЛ НА АТОМА Някои важни моменти в теорията на Ръдърфорд са в противоречие с основни представи на класическата физика. Така например не е било ясно как е ...
Лекция по Химия добавен на 25.03.2010
Решени стехиометрични задачи по химия
СТЕХИОМЕТРИЯ Някои физични величини и приложението им при решаването на задачи по химия I. Основни величини за изразяване състава на разтвори (дисперсни системи) 1. Относителна атомна маса (Аr) – това е числителната стойност...
Упражнение по Химия добавен на 25.03.2010
Обновяване и осъвременяване на кабинет по химия и опазване на околната среда
Съдържание: 1. Идея 2. Цели 3. Етапи на работа 4. Календарен план 5. Финансов план 6. Анкетна карта 7. Рекламен блок І. ИДЕЯ Обучението по Химия и опазване на околната среда в средното образование...
Проект по Химия добавен на 25.03.2010
Разтворимост. Механизъм на разтварянето
Разтворимост. Механизъм на разтварянето І. Определение на истински разтвори – стабилни, хомогенни дисперсни системи, на които частиците на дисперсната фаза са молекули или йони и са с размери под 1nm се наричат истински разтвор...
Лекция по Химия добавен на 25.03.2010
Методи за качествен анализ. Видове, типове и основни Характеристики на аналитичните реакции
ТЕМИ ПО АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ В ИЗПИТНИТЕ ТЕМИ ЗА ДЪРЖАВЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА МЕТОДИ ЗА КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ. ВИДОВЕ, ТИПОВЕ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АНАЛИТИЧНИТ...
Пищов по Химия добавен на 25.03.2010
Дихлорофлуанид (Dichlorofluanid)
Съдържание 1. Изложение на предмета на материала и цели 1.1. Процедура 1.2. Цел на оценката 1.3. Извод според Директива 98/8/ЕС 2. Общи изводи и заключения 2.1. Информация за активната съставка 2.1.1. Свойства, същност, м...
Курсова работа по Химия добавен на 25.03.2010
Катализа. Каталистично действие
Kатализа. Катализатори I.Определение- 1.Реакции, които протичат под действието на катализатори; 2.явлението, при което хим. реакции се ускоряват или забавят се нарича катализа; 3.В-вата, които променят СХР, без при това да пр...
Пищов по Химия добавен на 25.03.2010
Хроматография
Хроматография Хроматографията е метод за химичен анали, при който една подвижна фаза, носеща анализираната смес, се принуждава да се движи в контакт с избирателно поглъщаща стационарна фаза. Подвижната фаза мож...
Доклад по Химия добавен на 25.03.2010
Защита на металите от корозия чрез нанасяне на метални покрития
І. Теоретична обосновка Известни са различни методи за нанасяне на метални покрития: горещо метализиране, пулверизационен метод, дифузионни методи, плакиране и галванизиране. Според защитното си действие всички метални покрит...
Тема по Химия добавен на 25.03.2010
Технология на неорганичните вещества
1.Предмет и обхват на хим. технологии. техн е наука за преработване на суровините и видовете енергии които се намират в природата в продукти или видове енергии които са полезни за човечеството. Хим. техн. се занимава с методите ...
Пищов по Химия добавен на 25.03.2010
Метали - свойства
1. Метали Основното химично св-ва обединяващо металите е тяхната редукционна активност /заради сходния строеж на атомите на металите/. Структура на атома : ядро /масата е основното там/, около ядрото са компенсиращите протони и ...
Лекция по Химия добавен на 25.03.2010
Доклад на тема кохезия
I. КОГА ТЕЧНОСТИТЕ ОСТАВАТ СУХИ “Някога само научен куриоз, днес несливането предлага любопитни приложения и има перспективи те да се множат.” Паскуале дел’Аверсана* и Пол Нейтцел Ако имате навика да гледате как м...
Доклад по Физикохимия добавен на 25.03.2010
Алкохоли и феноли
АЛКОХОЛ - БИОЛОГИЧНО И ФИЗИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ Злоупотребата с алкохол е сложен медицински, правен и социален проблем. Затова той е предмет на разглеждане от страна на лекари, прависти и социолози. Ние ще се спрем само на вреднот...
Доклад по Химия добавен на 25.03.2010
Готварска сол
1.ГОТВАРСКАТА СОЛ е една от най-необходимите неорганични съставки в храната и организма дава ясен сигнал за това с факта, че храна без оптималното съдържание на ГОТВАРСКА СОЛ няма необходимите вкусови качества. Човек преценява так...
Тема по Химия добавен на 25.03.2010
Дисперсни системи
3. Дисперсни системи Дисперсни системи се използват, когато частиците на едно вещество се разпределят между частиците на друго в-вото, когато е в излишък. В-вото, чиито частици се разпределят се нарича дисперсна фаза, а в-вото ко...
Лекция по Химия добавен на 25.03.2010
Наркотици и опиати
Наркотиците са психоактивни вещества, които потискат или стимулират централната нервна система, чието продължително приемане може да доведе до привикване и пристрастяване – наркомания. Зависимостта е явление, получаващо се при ...
Реферат по Химия добавен на 20.03.2010
Страници: 1 2 3 4 5 6 7
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Теми по Медицина
 Теми по Ветеринарна медицина
 Доклади по Планиране и прогнозиране
 Тестове по Физика
 Теми по Стара история
 Курсови работи по История на Българ...
 Проекти по Европейска интеграция
 Реферати по Социална политика
 Казуси по Бизнес комуникации
 Курсови работи по Административно п...
 Лекции по Специална педагогика
 Лекции по Право
 Упражнения по Физика
 Лекции по Публична администрация
 Уроци по Литература
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg