ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Юридическа психология, Трудова психология, С...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Форма на поведение - мотиви
ТЕМА 6: ВРЪЗКАТА “ФОРМА НА ПОВЕДЕНИЕ – МОТИВИ“ Чрез управленското решение се слага край на една неопределеност от гледна точка на конкретна ситуация. Чрез него управленския екип изразява своето отношение към ситуацията като пробл...
Казус по Психология добавен на 21.03.2010
Психология на управлението
Р Е Ф Е Р А Т ПО ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО Тема: „Особености на общуването – основни характеристики” УВОД Да бъдеш, значи да общуваш. Общуването започва, когато Азът престане да вижда само себе си, когато зап...
Реферат по Психология добавен на 21.03.2010
Влияние на културата върху личностното изграждане
Що е то култура? Кога е възникнала и кому е служела? Тези въпроси издават сложността на културата и на формирането на понятието за нея. Тя е свързана с историческото зараждане и утвърждаване на научната мисъл. Развити...
Реферат по Психология добавен на 21.03.2010
Психология на полицейската дейност
1.Предмет на полицейската психология Предмет на полицейската психология са: познавателните процеси и техните особености в полиц. дейност, психическите реакции и състояния в ситуации на напрежение, опасност, риск и основно – лич...
Лекция по Психология добавен на 21.03.2010
Основни принципи и закони на морално допустимата манипулация
Р Е Ф Е Р А Т по Социална психология на междуличностните отношения Тема: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЗАКОНИ НА МОРАЛНО ДОПУСТИМАТА МАНИПУЛАЦИЯ Изготвил: Научен ръководител: С ъ д ъ ...
Реферат по Психология добавен на 21.03.2010
Мотивация на поведението
Мотивация на поведението 1.Психологична природа на потребностите 1.Същност и функции – потребностите и мотивите са личностни образувания.Те формират потребностно – мотивационната сфера, придавайки й уникални характеристики н...
Лекция по Психология добавен на 21.03.2010
Елементи на невербалните послания
ЕЛЕМЕНТИ НА НЕВЕРБАЛНИТЕ ПОСЛАНИЯ Човешките предаватели – очите като източник на информация, поза и жест Невербалните компоненти в комуникацията са носители на информация за вътрешния свят на човека. Те дават сведения не само за...
Урок по Психология добавен на 21.03.2010
Консултиране на приемни семейства
Тракийски университет Педагогически факултет Магистърска програма “Педагогическо и психологическо консултиране” ...
Курсова работа по Психология добавен на 21.03.2010
Скала за самоефикасност на Шерер
Софийски Университет „Св. Климент Охридски” Философски факултет Специалност Психология Разработка по Психологическо измерване на тема: Адаптация на скалата за обща самоефикасност на Шерер И...
Курсова работа по Психология добавен на 21.03.2010
Темперамент, характер, личност
Съвременната клинична психолoгия е объркана и непостоянна. Съществуването буквално на стотина различни школи и системи е отражение на липсата на сигурни емпирични данни. Психоаналитичното мислене все още съществува, може би дори е...
Лекция по Психология добавен на 20.03.2010
Психология на развитието на възрастните
І. ТЕМА: Переспективи на развитието на човека Измененията, които човек претърпява през своя живот са резолтат от съвместни съчетания на биологията, историята, културата и др. фактори. За различно време тези фактори (тяхното лияни...
Лекция по Психология добавен на 20.03.2010
Клинична психология
Клиничната психология се разглежда като раздел от медицинската психология и основната задача, която си поставя е прилагането на психологични методи на изследване и въздействие, имащи за цел подпомагането на диагностиката, лечениет...
Реферат по Психология добавен на 20.03.2010
Кризисни състояния
Със сигурност, хората познават състоянията на криза, както и да ги наричат, откакто съществува човечеството. Сигурно е също така, че хората винаги са разполагали с определен, специфичен за епохата и културата, репертоар от стратег...
Реферат по Психология добавен на 20.03.2010
Алкохолизмът
Думата alcool произлиза от арабски и за първи път е употребена през 1520 година от Парацелз в смисъл на “фин прах”. През 1616 година в немската дума alcool за първи път се влага значението “ракия”. Поради своето разпространен...
Курсова работа по Психология добавен на 20.03.2010
Психопатология
Разстройства на перцепцията – става дума да усещания, възприятия и представи.Възприятията са свързани с представната дейност, разстройствата в сензорната дейност са разстройства на усещанията, крайните разстройства в сетивността в...
Лекция по Психология добавен на 20.03.2010
Психологически аспекти на управлението
В психологията са разработени множество тестове, въпросници, рейтинг-скали, методики за дълбинни интервюта, с които се изследват различни качества, профили, черти на личността. Те вършат полезна работа в психологическата практика ...
Реферат по Психология добавен на 20.03.2010
Консултативна психология
1/ Поява и същност на психологическото консултиране /ПК/ а/ Предпоставки за възникване и развитие на /ПК/ -социално икономически -началото на 19-20в.се извършва промишлена революция и индустриализация, появяват се нови транспо...
Лекция по Психология добавен на 20.03.2010
Психология на сексуалността
І. В края на ХІХ в. виенският лекар – психолог Зигмунд Фройд (1856 – 1939 г.) шокира света с една необичайна концепция за човека. В противоположност на традиционното разбиране за изключителната природа на човешкия индивид – боже...
Курсова работа по Психология добавен на 20.03.2010
Тайният език на сънищата
Сънищата не престават да занимават мисълта на хората още от зората на човечеството, и оттогава до днес все се намират човешки същества, които имат же-лание да ги тълкуват. Египтяните имат своя Йосиф, древните гърци - Платон. Всеки...
Проект по Психология добавен на 20.03.2010
Видове неврози
Неврозата е „болестта на цивилизацията”. Няма човек, който през своя живот да не е имал невротични симптоми. Неврозите са психични разстройства, които настъпват по психогенен път, т.е., по пътя на психотравмата. В основат...
Курсова работа по Психология добавен на 20.03.2010
Страници: 5 6 7 8 9 10 11
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест 2
Маркетингови изследвания - тест
Библията - книга на книгите
Димчо Дебелянов - „Черна Песен”, „Сиротна Песен”
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Теми по Международни Отношения
 Анализи по История на България
 Проекти по Електроника
 Есета по Реклама и PR
 Теми по Ботаника
 Конспекти по Технологии, машини и с...
 Теми по География
 Теми по Биология
 Лекции по Философия
 Съчинение разсъждения по Литература
 Тестове по Маркетинг
 Казуси по Екология
 Теми по Машиностроене
 Проекти по Финанси
 Конспекти по Изобр. изкуство
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg