ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Юридическа психология, Трудова психология, С...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Мотивация. Съдържание и особености на трудовата мотивация
Учебният материал се състои от седемнадесет страници..... Противоположността на удовлетворението не е неудовлетворението; премахването на неудовлетворителните характеристики от работата няма автоматично да я направи удовлетворяващ...
Курсова работа по Трудова психология добавен на 02.08.2013
Връзката между психологията и правото. .Съпоставки,действие,норми и анализ
Реферат на тема "Връзката между психологията и правото. Съпоставки,действие,норми и анализ", материалът се състои от седем страници.... Има два познати начина за изследване на човешкото поведение от тази гледна точка и те са външн...
Реферат по Психология добавен на 18.07.2013
Личност, характер и черти на личността
Реферат по: Увод в теорията на личността на тема "Личност, характер и черти на личността", материалът се състои от 11 страници.... Съгласно това разбиране ние можем да опишем хората, да повярваме, че те ще действат, ще чувстват, и...
Реферат по Психология добавен на 18.07.2013
Теорията на Юнг за архетиповете
Реферат по "Увод в теорията на личността" на тема "Теорията на Юнг за архетиповете", материалът се състои от девет страници..... Те съществуват за индивида априори те са присъщи на колективното несъздаване и поради това не подлежа...
Реферат по Психология добавен на 18.07.2013
Социално-психологически аспекти на лидерството
Материалът се състои от 34 страници и разглежда: Тема I. Социално-психологически аспекти на лидерството. Научни теории за лидерството 1. “Теории на чертите” 1.1. Ситуационни теории 1.2. Личностно-ситуационни теории 1.3. Теории на ...
Лекция по Психология добавен на 25.06.2013
Закономерности на логическото познание в учебно-възпитателния процес
Презентация на тема "Закономерности на логическото познание в учебно-възпитателния процес", учебният материал се състои от 32 страници.... По емпиричен път се установяват факти, данни, които още в етапа на сетивното познание се ...
Друго по Психология добавен на 09.06.2013
Корелационен анализ. Корелационен коефицент на Пирсън. Приложение
Курсова работа по - Методи за събиране и анализ на данни в психологията на тема "Корелационен анализ. Корелационен коефициент на Пирсън. Приложение", материалът се състои от девет страници..... Доста често в изследванията на практ...
Курсова работа по Психология добавен на 30.05.2013
Еволюционно развитие на психиката
Съдържание: 1.Рефлекторен характер на психиката 2.Елементарна сензорна психика 3.Перцептивна психика 4.Инстинки 5.Навици 6.Разумното поведение на животните 7.Използване на оръдия от животните 8.’’Любознателност’’на животни...
Реферат по Психология добавен на 23.09.2012
Размисли за човешкото общуване, породени от Гьотевата притча за таралежите
Есе по Психология на общуването използвано в ПУ"Паисий Хилендарски" град Пловдив през учебната 2012/2013 година. Специалността е ПУП и НУП. Есето е дело на Юлия Новакова.... Общуването е процес, чрез който живите същества обменят...
Есе по Педагогическа психология добавен на 17.09.2012
Психометрия
Екцперимент - Психологическа диагностика и основи на псохометрията 1. Увод Наблюдавайки красотата в природата, разнообразието от цветове, които преливат един в друг, а от друга страна забързаните хора, които са подложени ежедне...
Курсова работа по Психология добавен на 07.09.2012
Психология на тълпите
Щом определен брой живи същества се съберат на едно място, независимо дали става дума за стадо животни или за човешка тълпа, те инстинктивно се поставят под властта на някакъв ръководител, т.е. водач. Това е основната идея, засегн...
Анализ по Специална психология добавен на 09.08.2012
Увод в психологията
Документът съдържа лекции по предмета психология за студенти предимно от 1 курс. Доста подробен е и обстоятелствен. Може да се учи по него за изпита по "Увод в психологията".... В психологическата литература често се поставя въпро...
Лекция по Психология добавен на 30.05.2012
Дисфазия, слухова загуба, умствена изостаналост
Материалът се състои от 4 страници и представлява реферат по психология на тема: дисфазия, слухова загуба и умствена изостаналост. Материалът съдържа следното: дисфазия на развитието; слухова загуба; граничен слух; умствена изоста...
Реферат по Специална психология добавен на 21.05.2012
Възрастова психология
Реферат на тема "Възрастова психология", рефератът съдържа 110 страници. ...До средата на 20 век зрелостта е най-слабо изучения период. Не са съществували систематични теории даващи отговор на въпроса за същността на психичното ра...
Реферат по Психология добавен на 06.04.2012
Психоанализа - речник с термини
Материалът се състои от 127 страници и представлява речник с термините по психоанализа. ...В този преход към диференциализъм тезите на Жак Лакан* по въпроса за женската сексуалност изиграват значителна роля. През 1958 г., подготв...
Курсова работа по Психология добавен на 03.04.2012
Емоционални разстройства
Разстройство с тревога от раздяла. Дефиниция: Прекомерна тревожност при действително или възможно отделяне от хората, към които детето е привързано. При децата на 1,5-3 годишна възраст има преживяване на тревога от раздяла със ...
Лекция по Психология добавен на 02.01.2012
Личност и "Аз"-концепция
С понятията личност и Аз-концепция се обозначават ос¬новни категории в социалната психология. Всъщност и две¬те се отнасят до индивидуалността на отделния човек, свър-зани са генетично и са в постоянно взаимодействие помеж¬ду си. ...
Документ по Социална психология добавен на 09.12.2011
Необходимост от промени в отношенията „учител – ученик”
Общуването допринася за социокултурното възпроизводство на човечеството, за приемственост между поколенията, за обучението и възпитанието на младото поколение.Ето защо в изискванията на международната комисия по образованието към ...
Лекция по Социална психология добавен на 04.10.2011
Същност на общуването
Традиционно общуването се определя като взаимодействие между двама или повече хора, състоящо се в обмен на информация от познавателен или емоционален, оценъчен характер с цел планиране, осъществяване и контролиране на съвместната ...
Реферат по Психология добавен на 30.08.2011
Индиго деца
Описанието на индиго деца включва убеждението, че те са съпричастни, любопитни, разполагат с ясно чувство за самоопределяне и цел, със силна воля, независими, често се възприемат от приятели или от семейството като странен, а също...
Курсова работа по Психология добавен на 19.06.2011
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест 2
Маркетингови изследвания - тест
Библията - книга на книгите
Димчо Дебелянов - „Черна Песен”, „Сиротна Песен”
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Теми по Физиология на растенията
 Доклади по Стопанска история
 Пищови по Музейно дело
 Курсови работи по Информатика, ИТ
 Проекти по Английски
 Теми по Педиатрия
 Проекти по Литература
 Доклади по География
 Проекти по Финанси
 Други учебни материали по Маркетинг
 Документи по Изобр. изкуство
 Документи по Агробизнес
 Упражнения по Маркетинг
 Казуси по Икономика
 Други учебни материали по Литератур...
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg