ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Юридическа психология, Трудова психология, С...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Теории за личността
Обикновено, когато говорим за личността на някого, имаме предвид онова, което го отличава от другите хора и го прави уникален. Този аспект на личността се нарича индивидуално различие. В теориите това е централният въпрос. Освен т...
Тема по Психология добавен на 02.06.2011
Изследване на влиянието на странични фактори върху устойчивостта на вниманието
Тези задачи се решават с използването на най-различни експериментални методи за изследване, които се класифицират на различни видове в зависимост от основните качества на вниманието. Палитрата от създадени методики и изследователс...
Реферат по Психология добавен на 01.06.2011
Психологични особености при слухови увреди
ДХората,загубили слух,нямат възможност да общуват помежду си и с околните,да се наслаждават на музиката,на богатството на човешката реч,понеже говора се усвоява само при наличие на нормален слух.Това е най важната предпоставка да...
Реферат по Психология добавен на 12.05.2011
Портфолио
Личност – основна категория в социалната психология, имаме предвид преди всичко неговите социални качества, всички онези социални характеристики, които човек е придобил по време на своята дейност. Съществуват множество определения...
Казус по Психология добавен на 09.05.2011
Преодоляване на агресията и агресивното поведение сред подрастващите
Акочовек се въздържа от агресивен акт, то той го прави преди всичко поради свои индивидуални особености. Проведените изследвания на социализацията на агресивността и индивидуалните различия се разглеждат изключително като продукт...
Лекция по Психология добавен на 08.05.2011
Изследване по експериментална психология
Мисленето рядко протича в чист вид.В повечето случаи то си взаимодейства с някой друг познавателен процес-памет,възприятие,емоционални явления.Мисленето може да бъде и определено като познавателен процес на обобщено и опосредстван...
Документ по Психология добавен на 08.05.2011
Психология на професиите и на професионалния избор
Според Л.Б.Ителъсон професията е род трудова дейност,изпълнявана от работника във връзка с определен технологичен процес(метод на въздействие върху предмета на труда) и използването на съответстващите оръдия на труда.В това опреде...
Реферат по Психология добавен на 08.05.2011
Народопсихология на българина, пътуващ в системата на масовия градски транспорт
Народопсихология на българина, пътуващ в системата на масовия градски транспорт. Защо не умеем да пътуваме задружно, а постоянно сме свидетели на караници и все някой друг ни е виновен....
Курсова работа по Психология добавен на 23.04.2011
Етика и същност на морала
Според Сократ, целта на философското знание е да достигне до същонстта и смисъла на човешкия живот, а не на външния за човека свят. По-късно Сенека, Марк Аврелий също определят етиката като философия на морала. Етиката се появяв...
Реферат по Психология добавен на 13.04.2011
Позитивна психология
Кратко ръководство : Позитивна психология или как да преодолеем депресията. Силата на положителното мислене. Тренирайте и се упражнявайте. С всеки изминат ден ще се подобряват Вашата издръжливост и дееспособност. Бъдете търпеливи....
Лекция по Психология добавен на 13.04.2011
Психологически измервания
Най-общо казано психологическото измерване представлява измерване на поведението, на външните отговори, промени и т.н. Целта му е да отнесем изследваното лице към определен клас, точка на скала или в едно пространствено измерение ...
Реферат по Психология добавен на 12.04.2011
Мотивацията в учебния процес
В съвременната психология с понятието мотивация се изразява най-общо “насочената активност” на личността. Мотивацията се разглежда като йерархична система на много равнища, в която различните мотиви се намират в единство и взаимод...
Реферат по Педагогическа психология добавен на 24.03.2011
Конфликти и стратегии за тяхното решаване
Конфликтът представлява остър сблъсък (противоречие или противоборство) между противоречиви тенденции, интереси, потребности, позиции, нагласи, цели, разсъждения и начини на действие, пораждащи взаимно отрицание между опонентите. ...
Реферат по Психология добавен на 17.03.2011
Eволюционна психология
Това е книга на Проф. Л. Георгиев,от която са извадени неговите лекции по еволюционна психология.Психологията навлезе широко в социалната практика. Потребностите от психологически знания, умения, способности в различните области...
Лекция по Психология добавен на 07.03.2011
Теории за природата на детското развитие
Съществуват няколко теории за развитието на детето. Това са психоаналитичната теория на З. Фройд, Его - психологията на Е. Ериксън, теорията на А. Адлер...
Курсова работа по Педагогическа психология добавен на 07.03.2011
Предмет на полицейската психология
1.Предмет на полицейската психология Предмет на полицейската психология са: познавателните процеси и техните особености в полиц. дейност, психическите реакции и състояния в ситуации на напрежение, опасност, риск и основно – лич...
Лекция по Психология добавен на 01.03.2011
Петте езика на любовта
Всички ние имаме първичен или матерен език, който сме усвоили от родителите си. По-късно, обикновено с много повече усилия, научаваме и някои допълнителни езици. Те са ни вторични езици. Обикновено най-добре говорим и разбираме ма...
Доклад по Психология добавен на 27.02.2011
Психология
Редовните физически упражнения са от изключителна важност не само за физическото, но и за психологическото развитие на децата и юношите. Спортът не само изпълнява функционална роля, той още носи и съществени ползи във всекидневн...
Реферат по Психология добавен на 21.02.2011
Историческо развитие на психологическите възгледи
Историята на психологическата наука изучава не самата психическа реалност, а представите за нея (психиката) на различните етапи от нейното развитие. Психологията е изключително сложна сфера на познание. Проследяването на проблемит...
Тема по Психология добавен на 02.02.2011
Социална перцепция и атрибуция. Фундаментална атрибутивна грешка
Благодарение на процеса на социална перцепция ние можем да интерпретираме и разбираме социалната действителност. Най – сложният процес на възприемане се свързва с разбиране същността на другите и тяхното поведение в различни ...
Курсова работа по Психология добавен на 01.02.2011
Страници: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Казуси по Психология
 Други учебни материали по Математик...
 Теми по Алгебра
 Дипломни работи по Социална политик...
 Теми по Акушерство и гинекология
 Анализи по Български език
 Есета по История
 Курсови работи по Математическо мод...
 Теми по География
 Теми по Екология
 Тестове по Педагогика
 Казуси по Екология
 Курсови работи по История на държав...
 Лекции по Педиатрия
 Пищови по Геометрия
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg