ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Юридическа психология, Трудова психология, С...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:







































































































































































































































































































































изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Когнитивна психология
Изследването на проблемите на познанието е област в психологията, която навлиза още от философските учения, т.е. това е един от основните проблеми с който се занимава и философията. Едни от основните въпроси на които учените са с...
Лекция по Психология добавен на 24.01.2011
Език на тялото
Въпреки милионите години еволюция на човешкия вид, несловесните аспекти на общуването между неговите представители започват да се изучават за първи път малко по-активно едва след 1960 година, а обществото като цяло узнава за тяхно...
Курсова работа по Психология добавен на 12.01.2011
Експериментална психология. Процесът "мислене"
В съвременнатта експериментална психология съществуват множество подходи към мисленето: гещалтистки, дейностни, когнитивно-информационни, генетични, бихевиористки, функционални итн. Изброените подходи не се изклучват възаимно, а с...
Реферат по Психология добавен на 27.12.2010
Влияние на стремежа към одобрение върху професионалния избор на учениците
УВОД: Избор на професия.С колко много смисъл е напълнено това обикновено словосъчетание, колко много то съдържа емоции, тревоги, очаквания и проблеми! Това е не само удачно или неудачно взето в младежката възраст решение, но мно...
Курсова работа по Психология добавен на 17.12.2010
Експериментална психология
Оказва ли влияние пола върху абстрактното и конкретното мислене Тази методика е предназначена за изследване особеностите на мисленето в двата пола: разграничаване на съществените признаци на предметите и на второстепенните приз...
Курсова работа по Психология добавен на 02.12.2010
Психология на малката група
1. Общо определение на група. 2. Количествена характеристика на малката група. Видове групи. 3. Групова динамика 4. Социална роля и социална позиция / характеристики на индивида, произтичащи от членството му в групата 1. Общо оп...
Лекция по Психология добавен на 27.11.2010
Казус по Управление на човешките ресурси
През последните години науката за управление на човешките ресурси отбелязва значително развитие. Определянето на човешкия ресурс като „най-ценния” за организациите е обвързано с фактора „конкурентоспособност”. Конкурентоспособност...
Казус по Психология добавен на 15.11.2010
Влияние на културата върху личностното изграждане
Що е то култура? Кога е възникнала и кому е служела? Тези въпроси издават сложността на културата и на формирането на понятието за нея. Тя е свързана с историческото зараждане и утвърждаване на научната мисъл. Развити...
Реферат по Психология добавен на 04.11.2010
ЗАЩИТНИТЕ МЕХАНИЗМИ НА ЕГОТО
Същността на защитните механизми не може да бъде разбрана извън теорията за структурата на психичния апарат, предложена от З.Фройд, и най-вече извън неговата постановка за конфликта като основна движеща сила в психичните процеси н...
Тема по Психология добавен на 04.11.2010
Група изоставащи ученици
Някои ученици срещат сериозни трудности и изостават както в усвояването на знания, умения и навици, така и в своето общо развитие.В педагогическата литература те са известни като изоставащи, неуспяващи. Въпросите за неуспяването ...
Доклад по Психология добавен на 02.11.2010
Видове психологически изследвания
ФУНДАМЕНТАЛНИ и ПРИЛОЖНИ изследвания Фундаменталните изследвания-без практическо приложение, посветени на описване, предсказване, и обясняване на фундамент, целят откриване на основни принципи на поведението Приложни- с прак...
Лекция по Психология добавен на 27.10.2010
Полово възпитание
Темата е свързана с половото възпитание и сексуалното развитие на децата в ранна възраст. Свързано е с това какво трябва да правят родителите как да се държат с децата си във връзка с това. не по-малко важен е въпроса за опасности...
Тема по Педагогическа психология добавен на 07.10.2010
Когнитивна психология
Психологията не е унитарна наука. Тя се състои от много най-различни клонове, като един от най-значимите й е Когнитивната психология. В превод на български език термина "когнитивен" означава "познавателен" и в този смисъл Когнити...
Лекция по Психология добавен на 30.09.2010
Агресия и самоагресия
През цялата човешка еволюционна история определени характеристики са доказали своята функционалност; хората, притежаващи тези характеристики, са оцелели. А след, като човекът е живял винаги в един свят на крайно оскъдни запаси и н...
Курсова работа по Психология добавен на 28.09.2010
Безсъзнателното в психологията
Различния между съзнателна и безсъзнателна психика. Основни характеристики на безсъзнателното. Типология на безсъзнателното. Функции на безсъзнателното....
Реферат по Психология добавен на 27.09.2010
Особености на познавателното развитие на децата от предучилищна възраст
Разглежда се появата, наличието и развитието на познавателните психични процеси у децата от предучилищна възраст: възприятия,памет, въображение, мислене, реч . Човешкото развитие се проявява в промяната на потребностите, мотивит...
Лекция по Педагогическа психология добавен на 05.09.2010
Общуване на деца в институции
Тренинг, използван във втори курс 4 семестър специалност "Психология" - задочно обучение във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" при Красимира Петрова. Тренингът се провежда в 3 последователни дни с включени цели, методи и дейности....
Упражнение по Психология добавен на 16.08.2010
Психоспортограма на шахмата
Характеристика на компонентите на средата и условия на протичане на състезанието. Съвременният шахмат е организиран спорт, структуриран в международни и национални съюзи, турнири и конгреси. Приблизително 605 милиона хора в све...
Реферат по Психология добавен на 10.08.2010
Психологично изследване за оценка на качества на кандидати за обучение и/или упражняване на определена професия.
Методологични основи на психологичният подбор, който се явява достатъчно актуална, важна и перспективна дейност от областта на приложната психология. По своята същност психологичния подбор е елемент от професионалния подбор, пр...
Доклад по Психология добавен на 28.07.2010
Комисията за Защита на конкуренцията – организация
Комисията за защита на конкуренцията (съкратено КЗК) в Република България е специализиран държавен орган, който е създаден да защитава свободната стопанска инициатива и интересите на участниците на българския пазар. Комисията е оп...
Реферат по Юридическа психология добавен на 26.06.2010
Страници: 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
Библията - книга на книгите
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Реферати по Макроикономика
 Есета по Психология
 Доклади по Екология
 Курсови работи по Култура и изкуств...
 Доклади по Генетика
 Реферати по Изследване на операциит...
 Упражнения по Счетоводство
 Реферати по Педагогическа психологи...
 Есета по Международни Отношения
 Лекции по Публична администрация
 Теми по Земеделие
 Планове по Чужди езици
 Теми по Биология
 Уроци по Икономика
 Теми по Социална политика
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg