ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Акушерство и гинекология, Анатомия, Урология,...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
НАЗНАЧАВАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА
Основание за назначаване на съдебна експертиза 1.1. Фактите, които подлежат на установяване и доказване в нака¬зателния и гражданския процес, могат да бъдат от най-различно ес¬тество - причина за настъпване смъртта на жертвата на...
Лекция по Съдебна медицина добавен на 05.09.2010
КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ - OПРЕДЕЛЕНИЕ, ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ НА РАЗВИТИЕТО И ВНЕДРЯВАНЕТО, УПОТРЕБА
Дават се определения за клинична пътека, разглежда се основната терминология, историята на създаване и внедряване.Посочват се основните области за приложението им.Клиничната пътека e основен момент в договорните отношения между НЗ...
Анализ по Медицина добавен на 06.07.2010
Диети и калории
Диети и калории Диета е контролирано приемане на храни и течности с цел постигане на определени резултати, измервани в килограми, мускулна маса, мазнини и др. С други думи това е хранителен режим. Диетите са основно няколко типа:...
Реферат по Анатомия добавен на 29.05.2010
Заболявания на храносмилателната система и бременност
Заболяванията на храносмилателната система не се увеличават и не се изострят по време на бременността и не оказват същественно влияние върху нейното протичане. Хроничните заболявания се повлияват благоприятно поради по-доброто кръ...
Реферат по Медицина добавен на 26.05.2010
Токсикология
1. Токсикология- предмет,задачи,същност Активната дейност на човека е основна причина за еколкогичните бедствия. Човечеството е неподготвено за страничните ефекти на научно-техническия прогрес. Много от създадените технологии п...
Доклад по Медицина добавен на 26.05.2010
КТ при периартрит
КТ при периартрит Периартрит-хумеро-скапуларис ( ПХС ) – под това название се включват разнообразни по своята етиология и клинична картина заб-я, характеризиращи се с болка и нарушена ставна функция без да се засяга ставната ку...
Лекция по Ревматология добавен на 20.04.2010
Зъбен кариес. Класификация, патоморфология, клиника, диференциална диагноза, ранна диагностика
Клиника на консервативното зъболечение (лекция 1) Зъбен кариес. Класификация, патоморфология, клиника, диференциална диагноза, ранна диагностика и лечение на maculla cariosa Зъбният кариес е изключително широко разпространен...
Лекция по Стоматология добавен на 24.03.2010
Патология на бременността. Недоносена, преносена бременност, токсикози
3. Патология на бременността. Недоносена, преносена бременност,токсикози Патология на бременността – пневмонии, бъбречни инфекции ( по асцендентен път), желязо – дефицитна анемия, автомобилен травматизъм. Недоносена бременност...
Тема по Акушерство и гинекология добавен на 24.03.2010
Физиология на сърцето
ФИЗИОЛОГИЯ НА СЪРЦЕТО 1. Функция на сърцето. - Помпена – изпълнява се основно от миокарда на двете камери, затова се нарича още работен миокард. Лявата половина на сърцето е за артериалната кръв, а дясната – за венозната. Отля...
Лекция по Медицина добавен на 24.03.2010
Физиология на клетките
ФИЗИОЛОГИЯ НА КЛЕТКИТЕ 1. Функции на клетъчната мембрана. Клетъчната мембрана е една уникална структура, която определя границата между вътрешността на клетката и извънклетъчната среда. А) граница между ИЦТ (интрацелуларна течн...
Лекция по Медицина добавен на 24.03.2010
Лъчетерапия и грижи при облъчвани болни
1.КАКВО Е ЛЪЧЕТЕРАПИЯТА?-това е метод на лечение,при който се използва лечебното действие на йонизиращите лъчи (алфа,бета,гама и рентгенови лъчи).Тези лъчи увреждат ядрата на клетките,това води до нарушаване на тяхното възпроиз...
Тема по Медицина добавен на 24.03.2010
Анафилактичен шок
-Анафилактичен шок 1,Алергични реакции на медикаменти -антибиотици -Ro контрастни вещества -локални анестетици -чужди белтъци или полизахариди –отрови от змии ,насекоми ,ваксини и др. 2.Клиника – секунди или минути след вка...
Лекция по Медицина добавен на 24.03.2010
Промоция на здравето. Оценка на семейното здраве и болест
ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО  Буквален превод на думата “промоция” означава укрепване, повишаване, подпомагане, производство.  Промоция на здравето – процес на създаване на възможности на хората чрез саморегулиращо се здравно пове...
Лекция по Социална медицина и организация на здравеопазването добавен на 24.03.2010
Костен мозък и еритропоеза
Костен мозък и еритропоеза Костният мозък (medulla ossium) е този централен орган на имунния и хемопоетичен орган,в който се извършва основното възпроизводство на всички, участващи в имунния механизми на гръбначните клетъчни е...
Реферат по Анатомия добавен на 24.03.2010
Психологични реакции на траур
Методика на работата Целта на анализа на здравната и демографска характеристика е да се направи оценка на основните индикатори за здравното състояние на населението. Направената характеристика и оценка на общественото здраве в...
Курсова работа по Социална медицина и организация на здравеопазването добавен на 24.03.2010
Гериатрия - лекция
Гериатрия лекция2 Оценка на двигателните възможности при възрастни и стари хора С напредване на възрастта се увеличава % на хората с ограничени двигателни възможностти.установено е в Сащ ,че над 50% от хората над 65год.намаляват...
Лекция по Медицина добавен на 24.03.2010
Мускули
1-a МУСКУЛИ НА ГЛАВАТА според функцията мускулите на главата се делят на 2 групи .1ва група са мимически мускули и 2рата дъвкателни .Мимическите мускули са тънки и малки снопчета които с единия си край са прикрепени за костите ...
Пищов по Медицина добавен на 24.03.2010
Лечение на зависимости – съвременни модели
. Лечение на зависимости – съвременни модели Десетилетия наред световната медицина работи по проблемите на наркотичната зависимост. Пациентите употребявали хероин, дори и след проведено успешно лечение си остават с повишен риск ...
Лекция по Медицина добавен на 24.03.2010
Сестрински грижи за пациенти с гастрит, язвена болест и ентероколит
СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ С ГАСТРИТ , ЯЗВЕНА БОЛЕСТ И ЕНТЕРОКОЛИТ Гастрит / Gastritis acuta et chronica/ 1. Определение – гастритът е заболяване за което е характерен катар на стомашната лигавица. 2. Етиология - ...
Лекция по Медицина добавен на 24.03.2010
Системи на здравеопазване – видове , предимства и недостатъци.
Здравната система на всяка държава представлява съвкупност от всички организации, институции и ресурси, които произвеждат дейности, целящи подобряване, поддръжка и възстановяване на здравето. Основните цели на здравните систе...
Реферат по Медицина добавен на 24.03.2010
Страници: 1 2 3 4 5
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg