ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Акушерство и гинекология, Анатомия, Урология,...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Пищови на тема Тумори
Тумори-доброкачествени и злокачествени тумори. Класификация на туморите. Туморите представляват процес на неконтролируемо размножаване на клетки,които нямат приспособите-лене характер и при чийто процес има нарушения в клетъчнот...
Пищов по Онкология добавен на 24.03.2010
История на социалната работа
ИСТОРИЯ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА І.Обект, предмет, цел и задачи на историята на социалната работа. а/ Обекти предмет на историята на социалната работа. – Обект на социалната работа е професионалния опит, професионалната практика и...
Реферат по Социална медицина и организация на здравеопазването добавен на 24.03.2010
Кинезитерапия при сърдечно съдова недостатъчност.
КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ СЪРДЕЧНО СЪДОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ Сърдечна недостатъчност – невъзможност на сърцето да изпомпва достатъчно количество кръв /или да поддържа МО/ необходима да задоволи метаболитните нужди на организма. Различават с...
Лекция по Медицина добавен на 24.03.2010
Генетични основи на неопластичната трансформация
1.1. Генетични основи на неопластичната трансформация 1.1.1. Природа на злокачествения процес Рак, неоплазия или малигнен тумор се дефинират като „ група от заболявания, характеризиращи се с неконтролируем растеж и разпростране...
Доклад по Медицина добавен на 24.03.2010
Главни насоки в превенция на гръбначните изкривявания при учениците и подрастващите
Главни насоки в превенция на гръбначните изкривявания при учениците и подрастващите Профилактиката се състои в добри хигиенни условия, просторни светли стаи с добро проветряване и удобна училищна мебел. Чиновете трябва да отгов...
Курсова работа по Медицина добавен на 24.03.2010
Здравно-демографски показатери за област Русе
АНАЛИЗ НА ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ за 2008г. (по данни на РЦЗ-Русе) В демографския статус на Русенска област се формира трайна тенденция за намаляване броя на населението. Естест¬ве¬ният прираст продължава да се движи...
Анализ по Медицина добавен на 24.03.2010
ЖИЗНЕНА СРЕДА И ЗДРАВЕ
ЖИЗНЕНА СРЕДА И ЗДРАВЕ Общественото здраве се причислява към глобалните проблеми на нашето време. В научната литература се утвърждава понятието за екологично обществено здраве, за екологичен сценарий на здравето. В духа на тази...
Тема по Медицина добавен на 24.03.2010
Отношение на обществото към болните и аномалните. Евтаназия. Сексуалните етично-деонтологични проблеми. Съвременната медико-педагогическа деонтология.
Отношение на обществото към болните и аномалните Във древността обществото е избивало болните и аномалните с цел да се запазят само най-добрите индивиди за да могат да му служат с пълна сила. По-късно аномалните лица през опред...
Реферат по Медицина добавен на 24.03.2010
Алкално-киселинно равновесие
7. наблюдение за поддържане на алкнално-киселинното равновесие Нормалният състав на телесните течности зависи не само от концентрацията на различните електролити,но също и от концентрацията на киселините и основите.Те заедно опре...
Курсова работа по Медицина добавен на 24.03.2010
Заекването - един от най-сложните речеви дефекти
Заекването е един от най-сложните речеви дефект, който се определя като нарушение на темпо – ритмичната организация на речта от спазматичен тип. Още от древността привлича вниманието. Учени като Хипократ, Авицена, Аристотел и др. ...
Реферат по Медицина добавен на 24.03.2010
Технически фиш за поведение на медицинска сестра преди, по време и след ректороманоскопия
Приложение №7 ТЕХНИЧЕСКИ ФИШ № 6 ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ И СЛЕД РЕКТОРОМАНОСКОПИЯ Определение: Ректороманоскопията е инструментален метод на изследване, чрез който директно могат да се изследва р...
Друго по Медицина добавен на 24.03.2010
Терапия с галваничен ток. Галванотерапия
Терапия с галваничен ток . Галванотерапия Откриването на галваничния ток и неговата биологична активност са свързани с имената на двамата големи италиански учени Galvani 1789 и Volta 1799. За терапевтична цел галваничния ток з...
Доклад по Медицина добавен на 24.03.2010
Стратификационни измерения на достъпа до здрвни услуги в България
Обосновка. В днешни дни вниманието на цяла България е приковано от бурното разспространение на грипните заболявания. Това е така, защото българина сам допуска грипа в дома си. Профилактичните прегледи все по-често не се извър...
Анализ по Социална медицина и организация на здравеопазването добавен на 24.03.2010
Възбудими системи
Възбудими системи Всички клетки реагират на дразнимост. Възбудимостта е присъща на високо диференцирани и специализирани клетки. Възбудимите структури са: нервните, мускулните,жлезистите клетки и рецепторите. Свойството на тез...
Анализ по Анатомия добавен на 24.03.2010
Какво прави хората здрави ?
Какво прави хората здрави ? /есе/ Според Световната здравна организация, здравето е физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест. Здравето е най- ценното, което човек трябва да пази, за да и...
Есе по Социална медицина и организация на здравеопазването добавен на 24.03.2010
Вътреочно налягане
Технически фиш Подготовка на пациента за измерване на вътреочно налягане 1.Определение: Тонометрията се нарича метод за измерване на вътреочното налягане(ВОН).Вътреочното налягане се дължи на множество фактори,но се п...
Тема по Медицина добавен на 24.03.2010
Стави и околоставни тъкани
СТАВИ И ОКОЛОСТАВНИ ТЪКАНИ-анатомо-физиологични данни и физиологично въздействие на масажа Представлява подвижно свързване на кости между които се оформя ставна кухина. Тя притежава няколко структурни елемента: ставни повърхнос...
Пищов по Медицина добавен на 24.03.2010
Нервна система
НЕРВНА СИСТЕМА-анатомо-физиологични данни и физиологично въздействие на масажа В зависимост от местоположението и развитието и тя се подразделя на две части: -централна нервна система (ЦНС) и -периферна нервна система (ПНС). В ...
Лекция по Медицина добавен на 24.03.2010
За антибиотиците
Думата антибиотик произлиза от латинските думи- „анти”- против, и „био”- живот. Антибиотиците са веществата, които избирателно потискат жизнените функции на някои микроорганизми. Известни са около 100 вида антибиотици, но само...
Реферат по Медицина добавен на 21.03.2010
Бронхиектазна болест
Определение: Бронхиектазната болест представлява трайно и необратимо вродено или придобито разширение на големи и средни бронхи (лобови, лобулови и сегментни бронхи) Разширението е торбовидно, цилиндрично или смесено. Най-често б...
Тема по Медицина добавен на 21.03.2010
Страници: 1 2 3 4 5
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg