ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Алгебра, Геометрия, Теория на вероятностите и...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Лице на равнинни фигури
Учебният материал се състои от три страници.... Задачи за самостоятелна работа 1) Произведението от дължините на една от страните и медианата към нея в даден триъгълник е 25 см, а разстоянието от квадратите на другите две стар...
Тема по Математика добавен на 24.01.2013
Векторно произведение на два вектора. Смесено произведение на три вектора
Материалът се състои от пет страници.... 2). За установяване колинеарността на два вектора. Това става като се намери векторното им произведение. Ако то е нулевият вектор, то векторите са колинеарни и обратно. 3). Намиране на век...
Лекция по Математика добавен на 23.01.2013
План-конспект на урок по математика за 2 клас
Учебният материал се състои от две страници и представлява план-конспект на урок по математика за 2 клас на тема "Век".... - Отворете учебника на стр. 103 и прочетете зад. 3 Да решим задачата , като първо запишем кратко условие. ...
План по Математика добавен на 23.01.2013
Развитие на пространственото мислене и въображение на учениците в раздел „Ръбести тела” в VI клас
Учебният материал се състои от две страници.... Не трябва да смесвам терминологията на различните науки.Ясно трябва да се открояват психологическите от математическите термини.Трябва да успея да изложа материала така, че посоката ...
Есе по Математика добавен на 23.01.2013
Измерване на εr и tgδ на твърд диелектрик при честоти в обхвата на 10-6, 10-7 ,Hz
Материалът се състои от шест страници.... I. Кратка теоретична обосновка: II. Цел на упражнението: III. Опитна постановка и методика за провеждане на упражнението: V. Анализ на получените резултати. VI. Въпроси и задачи: 1. Какво...
Курсова работа по Математика добавен на 21.01.2013
Изучаване на векторите: значения, място и цел. Подходи на изучаване.Формиране на понятието вектор.
Курсовата работа е на тема "Изучаване на векторите: значения, място и цел. Подходи на изучаване. Формиране на понятието вектор", съдържа 9 страници и разглежда: 1. Място и роля на понятието вектор и на векторния апарат в училищни...
Курсова работа по Математика добавен на 21.01.2013
Приложна математика за икономисти
Курсова работа на тема "Приложна математика за икономисти", съдържа 17 страници.... Задача 5. На представения граф са показани възможните пътища /като дъги/ и необходимите разходи като време /в скоби над съответната дъга/, за пр...
Курсова работа по Математика добавен на 20.01.2013
Моделиране на решенията
Учебният материал се състои от девет страници.... Практическа част 1. Определете характера на обкръжението, в което трябва да се вземе решение за определяне на производствения и транспортния план на всяко подразделение. Аргумент...
Тема по Математика добавен на 20.01.2013
Математическо въображение - колко много дължим на него
Есе на тема "Математическо въображение -колко много дължим на него", съдържа две страници..... А къде живеем? Архитектът прави много математически сметки, за да може сградата да стане обитаема, а за да стане красива ще прояви и св...
Есе по Математика добавен на 20.01.2013
Свободен вектор
Учебният материал се състои от 30 страници... Два свободни вектора наричаме колинеарни (успоредни), ако всеки два техни представителя лежат върху успоредни или съвпадащи прави, т.е. когато свободните вектори са или еднопосочно кол...
Тема по Математика добавен на 20.01.2013
Вероятност. Събиране на вероятности.
Курсовата работа се състои от 7 страници и разглежда: 1.Вероятност. 2.Събиране на вероятности. 3. Задачи... Задача 1: Иван е забравил последната цифра от телефонния номер на Петър. Каква е вероятността от два опита Иван да набере ...
Курсова работа по Математика добавен на 20.01.2013
Великденско математическо състезание за четвърти клас
Учебният материал се състои от една ст 1 страница и представлява - Великденско математическо състезание , съдържа 15 задачи със верните отговори.... Времето за решаване е 120 минути. Регламент: Всяка задача от 1 до 15 има само е...
Тест по Математика добавен на 20.01.2013
Основни правила в комбинаториката. Пермутации.
Курсова работа на тема "Основни правила в комбинаториката. Пермутации.", съдържа четири страници и разглежда: 1.Основни правила в комбинаториката. 2. Пермутации от n елемента. 3. Задачи..  1. Светла има 5 блузи и 4 поли. Ще мож...
Курсова работа по Математика добавен на 20.01.2013
Приложни методи за решаване на нелинейни уравнения
Лекциите се състоят от пет страници и разглеждат: 1. Поставяне на задачата за намиране на корен на нелинейно уравнение. 2. Метод на разполовяването. 3. Метод на текущите. 4. Метод на Нютон... Методът на Нютон (наричан понякога мет...
Лекция по Математика добавен на 20.01.2013
Курсова работа по математика - Земеделски колеж
Курсовата работа по математика се състои от 6 страници.... В курсовата работа по математика са застъпени две основни направления -финансова математика ,където основно внимание е обърнато на лихвените изчисления - линейна алгеб...
Курсова работа по Математика добавен на 19.01.2013
Формати за представяне на векторни изображения. Обменни формати.
Лекции на тема "Формати за представяне на векторни изображения. Обменни формати", материалът се състои от 18 страници и разглежда: 1.Въпрос. Общи понятия по структуриране на данните във векторните изображения. 2.Въпрос. Описние ...
Лекция по Математика добавен на 19.01.2013
Относно решаването на задачи от училищния курс по математика
Лекции на тема "Относно решаването на задачи от училищния курс по математика", материалът се състои от 11 страници и разглежда: 1.Исторически бележки. 2. Процес решаване на задачи. 3.Методи за решаване на математически задачи:...
Лекция по Математика добавен на 19.01.2013
Количествени методи.
Лекциите се състоят от 10 страници и разглежда: Тема 1: Принципи на математическото моделиране и оптимизацията. Тема 2: Дисперсионен анализ. Тема 3: Регресионен анализ. Тема 4: Пълен факторен експеримент. Дробен факторен експериме...
Лекция по Математика добавен на 18.01.2013
Полигон, хистограма, диаграма
Учебният материал се състои от четири страници и разглежда: 1. Полигон на честотите на една извадка се нарича начупената линия, отсечките на която съединяват точките. 2. Полигон на относителните честотите на една извадка се нарич...
Урок по Математика добавен на 18.01.2013
Теореми и свойства по геометрия за 7 клас
Материалът се състои от три страници.... Свойство на правоъгълен триъгълник с остър ъгъл 30 гр. – В правоъгълен триъгълник един от острите ъгли е 30 гр. тогава и само тогава катетът срещу този ъгъл е равен на половината от хипотен...
Тема по Геометрия добавен на 18.01.2013
Страници: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 33
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Пищови по Неврология
 Доклади по Физика
 Лекции по Електроника
 Документи по Математика
 Казуси по Застрахователно дело
 Доклади по Архитектура
 Курсови работи по Математика
 Курсови работи по Мениджмънт
 Лекции по Химия
 Теми по Фармакология
 Лекции по Западноевропейска
 Курсови работи по Статистика
 Реферати по Български език
 Уроци по Свят и личност
 Упражнения по Микроикономика
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg