ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Алгебра, Геометрия, Теория на вероятностите и...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Пищови по висша математика І - ВТУ Тодор Каблешков
Пищовите по висша математика І са предназначени за - ВТУ Тодор Каблешков при доц. Николов, материалът съдържа шест страници.... Решение на системата се нарича всяко n-орка от числа, които заместени в с-мата съответно вместо неизве...
Пищов по Математика добавен на 26.03.2013
Комплексни числа, матрици, вектори
Пищови по математика на тема "Комплексни числа, матрици, вектори", учебният материал се състои от три страници.... Общо уравнение на права в равнина. Частни случаи. Нормално уравнение на права в равнината. Разстояние от точка до п...
Пищов по Математика добавен на 26.03.2013
Шифърът на Виженер
Учебният материал се състои от четири страници.... Случайните величини са една от основните обекти за изучаване в теорията на вероятностите. За да знаем всичко за една случайна величина трябва да знаем и вероятностите с които слу...
Пищов по Математика добавен на 25.03.2013
Теория на вероятностите - пищови
Учебният материал се състои от седем страници.... Декартово у-е на права линия Т:На всяка права,която не е у-дна на ординатната ос,съответства у-е от 1-ва степен с 2 неизв. И обратно на всяко у-е с 2 неизв. От 1-ва степен с коефи...
Пищов по Математика добавен на 25.03.2013
Пищови по алгебра
Документът се състои от две страници.... Лема на Гаус. Произведение на два примерни полинома с цели коефициенти е също примерен полином. Основна теорема на Алгебрата. Полето C е алгебрически затворено-Всеки полином с комплексни ...
Пищов по Математика добавен на 25.03.2013
Реален анализ - лекции
Учебният материал представлява - лекционни записки по "Реален анализ", съдържа 95.... Някои историци на математиката смятат Архимед (284–212 пр.н.е.) роден и живял в Сиракуза, Сицилия за един от най-големите математици в исто...
Лекция по Математика добавен на 24.03.2013
Въведение в геометрията
Презентация на урок по математика за седми клас на тема "Въведение в геометрията", материалът се състои от седемнадесет страници.... •Геометрични фигури са : - Прави, лъчи, отсечки, триъгълник, кръг и др. •Геометрични тела са ...
Урок по Математика добавен на 24.03.2013
План-конспект на урок по математика - Десетица
План-конспект на урок по математика за 1-ви клас на тема "Десетица", вид на урока: за затвърждаване на знания и формиране на умения. Материалът се състои от две страници.... И така приключихме с учебната тетрадка.Сега си извадете ...
План по Математика добавен на 23.03.2013
Програма по ЗИП - математика за 5 клас
Примерна програма по ЗИП - математика за 5 клас, учебният материал се състои от две страници.... І. Цели на обучението по математика 1. Разширяване и задълбочаване на знанията за десетични и обикновени дроби, техните свойства и с...
План по Математика добавен на 23.03.2013
Редица на Фибоначи
Презентация на тема "Редица на Фибоначи", презентацията съдържа петнадесет страници.... Числа Fn, образуващи последователността 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, . . се наричат "числа на Фибоначи", а самата посл...
Друго по Математика добавен на 23.03.2013
Приложение на принципа на абстракцията за построяване на множеството на реалните числа
Реферат на тема "Приложение на принципа на абстракцията за построяване на множеството на реалните числа", материалът се състои от осем страници и разглежда: 0. Въведение. 1. Дефиниране на множеството r. 2. Операции и релации в r...
Реферат по Математика добавен на 23.03.2013
Втори признак за еднаквост на триъгълници
Учебният материал се състои от седемнадесет страници.... Тъй като сборът от ъглите на всеки триъгълник е 180°. ⇒ Ако два от ъглите на един триъгълник са съответно равни на два от ъглите на друг триъгълни...
Друго по Математика добавен на 22.03.2013
Двоен интеграл - висша математика
Документът се състои от дванедест страници и е на тема "Двоен интеграл". Резглежда: 1. Дефиниция на двоен интеграл. 2. Свойства на двойния интеграл. 3. Пресмятане на двойния интеграл. Пресмятането на двоен интеграл зависи от начин...
Лекция по Математика добавен на 22.03.2013
Пищови по Стереометрия
Документът съдържа единадесет страници и разглежда: 1. Основни аксиоми на стереометрията. 2. Взаимно положение на две равнини. 3. Взаимно положение на две прави. 4. Взаимно положение на права и равнина. 5. Ъгъл между две прави в п...
Пищов по Математика добавен на 21.03.2013
Mетодика на математиката 1-4 клас - пищови
Учебният материал се състои от девет страници и разглежда пет теми.... Съобщаване на темата, целите и задачите на урока. Изясняване на новото математическо съдържание, възприемането и осъзнаването му от учениците. Осмисляне на нов...
Пищов по Математика добавен на 21.03.2013
Събиране и изваждане без преминаване
План-конспект по математика за първи клас на тема "Събиране и изваждане без преминаване", материалът се състои от четири страници.... - Отворете учебника на стр.91 - Какво е нарисувано на илюстрацията най-отгоре на страницата? ...
План по Математика добавен на 21.03.2013
Приложение на матрици, вектори, системи и прави в икономиката. Приложение на производни в икономиката
Курсовата работа се съдържа пет страници и разглежда: І. Приложение на матрици в икономиката. ІІ. Приложение на системи в икономиката. ІІІ. Приложение на прави в икономиката. ІV. Приложение на производни в икономиката.... Пример 1...
Курсова работа по Математика добавен на 20.03.2013
Аксиоматична теория на естествените числа
Лекции на тема "Аксиоматична теория на естествените числа", учебният материал се състои от десет страници и разглежда: 0.Въведение. 1.Формулировка на теорията. 3.Релации в множеството на естествените числа. 4.Метод на пълната мате...
Лекция по Математика добавен на 20.03.2013
Функции и изображения
Лекции на тема "Функции и изображения", материалът се състои от дванадесет страници и разглежда: 1. Функции. 2. Изображение. 3. Равномощни множества. 4. Заключение.... В този параграф разгледахме два частни вида двучленни релации ...
Лекция по Математика добавен на 20.03.2013
Решаване на автономни диференциални уравнения
Учебният материал се състои от пет страници.... Изразът e-α(t), който прави лявата страна на (34) точна производна на функция се нарича интегриращ фактор. Можем да използваме (35), за да получим две (еквивалентни) форми на общо...
Упражнение по Математика добавен на 19.03.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Тестове по Литература
 Други учебни материали по История
 Лекции по Изследване на операциите
 Курсови работи по Медицина
 Курсови работи по Здравен мениджмън...
 Есета по Право
 Анализи по Социология
 Планове по Биология
 Документи по Административно право
 Теми по Европейска интеграция
 Биографии по Математика
 Лекции по История на държавата и пр...
 Проекти по Автоматика, изчислителна...
 Есета по Журналистика
 Теми по Енергетика
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg