ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Алгебра, Геометрия, Теория на вероятностите и...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
календарно разпределение по математика - 10 клас ЗП
публикувам само календарното разпределение по математика за 10 клас, без целите и задачите - ЗП - 3 часа седмично, използвано е в професионална паралелка...
Друго по Математика добавен на 12.04.2010
Календарно разпределение - математика 9 клас
само календарното разпределение по математика 9 клас задължителна подготовка - 3 часа седмично, без цели и задачи, използвано е в професионални паралелки...
Друго по Математика добавен на 12.04.2010
Честота и вероятност на събитие. Случайни величини
ЧЕСТОТА И ВЕРОЯТНОСТ НА СЪБИТИЕ 1. Случайно събитие Изучаването на закономерностите на случайните събития е предмет на теорията на вероятностите. 2. Начини за определяне на вероятностите на случайно събитие 1. класичес...
Лекция по Математика добавен на 21.03.2010
Писмен конкурсен изпит по математика
Писмен конкурсен изпит по математика за "Софийски университет" - I изпит 2006 година Задачи и решения за прием в СУ за 2006 г. решение на задача 1 от изпита в СУ(2006) решение на задача 2 от изпита в СУ(2006) решение на задача 3...
Пищов по Математика добавен на 21.03.2010
Принципи на математическото моделиране и оптимизация
ТЕМА 1: Принципи на математическото моделиране и оптимизация 1. Обект – всички процеси, явления, както и всяка човешка дейност, която протича в определен период от време могат да бъдат наречени обект. Всеки обект се характеризи...
Лекция по Математика добавен на 21.03.2010
Бройни системи
Бройни системи Практическото използване на естествените числа налага необходимостта всяко от тях да бъде означено по някакъв начин. Така възниква следната задача с краен брой знаци да се означи произволно естествено число. Тя е...
Доклад по Математика добавен на 21.03.2010
Аритметична и геометрична прогресия. Задачи
Аритметична и геометрична прогресия. Задачи Задачи: 1. ако редиците са аритметични прогресии, попълнете таблицата: А1 D An N Sn 2 3 29 -20 4 12 12 -3 -168 3 15 7 0 24 84 -3 8 60 4 15 8 3 3 -27...
Упражнение по Математика добавен на 21.03.2010
Решения на задачите от темата за 6. клас
Иван Салабашев 2009 Решения на задачите от темата за 6. клас 3 1. На колко е равно 1 4 Отговор: Г. µ 1 10 ¶ : + ? А) 8 4 3 ; Б) 2 1 ; В) 3 4 2 ; Г) . 3 3 2. В едно семейство сборъ...
Тест по Математика добавен на 21.03.2010
Теореми и дефиниции в стереометрията
ТЕОРЕМИ И ДЕФИНИЦИИ B СТЕРЕОМЕТРИЯТА При решаване нa задачи no стереометрия са важни следните дефиниции и теореми: Т 1.. Права лежи в равнина, когато минава през две точки от равнината. Т 2. Права е услоредна на равнина или л...
Документ по Математика добавен на 21.03.2010
Бъртранд Ръсел - Принципи на математиката
Бъртранд Ръсел ПРИНЦИПИ НА МАТЕМАТИКАТА (превод: Тодор Петков) Увод към второто издание [стр. ix-x] За да може една пропозиция да принадлежи към математиката, тя трябва да има и още едно свойство: според някои тя трябв...
Документ по Математика добавен на 21.03.2010
Производни от по-висок ред
Лекция 7 (продължение) 3.5 Производни от по-висок ред Производната се нарича първа производна на функцията . Самата функция може да се разглежда като нулева производна, т.е. . Производни от по-висок ред (наричат се още пос...
Лекция по Математически анализ добавен на 21.03.2010
Диференциално смятане на функции на една променлива
ГЛАВА 3 ДИФЕРЕНЦИАЛНО СМЯТАНЕ НА ФУНКЦИИ НА ЕДНА ПРОМЕНЛИВА Лекция 7 Производни. Формули за диференциране Понятието производна на функция е в основата на частта от Математическия анализ, която се нарича Диференциал...
Лекция по Математически анализ добавен на 21.03.2010
Графи на Рамзи
Софийски Университет „Св. Климент Охридски” Курсова работа по Числа на Рамзи Курсът е воден от проф. д.м.н. Николай Хаджииванов Тема: Графи на Рамзи Съдържание 1. Въведение 1.1. Познати нетривиални стойности...
Курсова работа по Математика добавен на 21.03.2010
Теореми и дефиниции в стереометрията
ТЕОРЕМИ И ДЕФИНИЦИИ B СТЕРЕОМЕТРИЯТА При решаване нa задачи no стереометрия са важни следните дефиниции и теореми: Т 1.. Права лежи в равнина, когато минава през две точки от равнината. Т 2. Права е услоредна на равнина или л...
Документ по Математика добавен на 21.03.2010
Основни понятия, свойства и зависимости
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ, СВОЙСТВА И ЗАВИСИМОСТИ. 1. Сигнали. Сигнал – промяна на физическа величина, най- често ток или напрежение, във времето. Сигналите са: - непрекъснати (аналогови) - те са непрекъсната функция на времето; могат ...
Лекция по Математика добавен на 21.03.2010
Конкурсни задачи по математика
І. ТЕСТ – ДИАГРАМИ НА ОЙЛЕР – ВЕН 1. В едно училище 70 седмокласника посещават СИП по математика, 50 посещават СИП по БЕЛ, а 23 посещават СИП по двата предмета. Колко ученици посещават някакъв СИП? Отговор: ....................
Упражнение по Математика добавен на 21.03.2010
Комплекси числа
Полиноми Tеорема за делене на полиноми © За всяка двойка полиноми f(x) и g(x) съществува единствена двойка полиноми q(x) и r(x) такива, че . q(x) – частно r(x) – остатък Теорема за тъждествено равни полиноми © Два пол...
Упражнение по Математика добавен на 21.03.2010
Основни понятия, свойства и зависимости в математиката
1. Сигнали. Сигнал – промяна на физическа величина, най- често ток или напрежение, във времето. Сигналите са: - непрекъснати (аналогови) - те са непрекъсната функция на времето; могат да имат много, различни стойности в зададен ...
Лекция по Математика добавен на 21.03.2010
Конкурсни задачи по математика
ТЕСТ – ДИАГРАМИ НА ОЙЛЕР – ВЕН 1. В едно училище 70 седмокласника посещават СИП по математика, 50 посещават СИП по БЕЛ, а 23 посещават СИП по двата предмета. Колко ученици посещават някакъв СИП? Отговор: .......................
Упражнение по Математика добавен на 21.03.2010
Страници: 28 29 30 31 32 33
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Теми по Физиология на растенията
 Анализи по Екология
 Курсови работи по Земеделие
 Тестове по Счетоводство
 Дипломни работи по Мениджмънт
 Лекции по Икономика
 Лекции по Физиотерапия и рехабилита...
 Лекции по Публична администрация
 Доклади по География
 Дипломни работи по Счетоводство
 ЛИС по Нова българска литература
 Доклади по Застрахователно дело
 Реферати по Алгебра
 Пищови по Лингвистика
 Курсови работи по Астрономия
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg