ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Алгебра, Геометрия, Теория на вероятностите и...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Реални числа. Числова ос
Учебният материал разглежда "Реални числа. Числова ос", документът се състои от три страници.... Числова ос е права линия, всяка точка на която е отъждествена с единствено реално число, така че да се запази наредбата на реалните ч...
Лекция по Математика добавен на 13.03.2013
Значение и основание на математиката
Документът се състои от четири страници.... Средновековните архитекти, подобно на древните гърци, са съчетавали изкуство и геометрия в своите творения и по този начин са използвали златното сечение в проектирането и строителството...
Лекция по Математика добавен на 13.03.2013
Таблици с формули по математика
Формули по математика подходящи за 12 клас, учебният материал се състои от четири страници.... Четириъгълник, срещуположните страни на който са успоредни, се нарича успоредник. В успоредника всяка двойка срещулежащи (срещуположни...
Упражнение по Математика добавен на 13.03.2013
Монотонни числови редици. Неперово число. Експоненциална и хиперболични функции. Обратни функции.
Учебният материал се състои от десет страници и разглежда: 1. Числови редици. Граница на редица. 2. Монотонни редици. Неперово число. 3. Експоненциална и хиперболоични функции. 4. Обратни функции.... Дефиниция 5. Една функция y =...
Тема по Математика добавен на 13.03.2013
Интеграли
Лекциите се състоят от 38 страници и разглеждат: §1. Дефиниция и свойства на определен интеграл §2. Теорема на Нютон-Лайбниц 1. Свойства на интеграла. 2. Интеграл с произволни граници. 3. Интегралът като функция на горната си гран...
Урок по Математика добавен на 13.03.2013
Зимни математически състезания - 2008
Задачи и решения от - Зимни математически състезания - 2008, материалът се състои от петнадесет страници... Задача 4. Едно 8-цифрено естествено число се нарича “четирицифрен дубъл”, ако в записа му всяка цифра от 1 до 4 участва то...
Упражнение по Математика добавен на 13.03.2013
Методика на преподаването на еднакви триъгълници
Материалът съдържа дванадесет страници и разглежда: §1. Исторически факти за произхода и развитието на геометрията. 1.1. Произход на геометрията 1.2. Развитие на геометрията §2. Основни определения и теореми 2.1. Основни определен...
Тема по Математика добавен на 13.03.2013
Непрекъснатост и производна на функция
Документът се състои от дванадесет страници и разглежда: 1. Непрекъснатост на функция. 2. Непрекъснатост отдясно и отляво. 2.1. Непрекъснатост отдясно. 2.2. Непрекъснатост отляво. 3. Непрекъснатост в интервал. 3.1. Непрекъснатост ...
Урок по Математика добавен на 13.03.2013
ВСУ изпит по математика 2007
Конкурсен изпит по математика за висше строително училище “Любен Каравелов” - 2007 година, документът съдржа шест страници.... I. Алгебра и математически анализ 1. Цели и дробни рационални изрази и действия с тях. Формули за...
Упражнение по Математика добавен на 12.03.2013
Граница на функция, непрекъснатост
Документът се състои от пет страници и разглежда: 1. Граница на функция, непрекъснатост. 2. Производна на функция на една променлива.... 5). Ако е обратна на , то , т.е. ; 6). Намиране производна на функция чрез предварителн...
Тема по Математика добавен на 12.03.2013
Таблица на основните интеграли
Учебният материал се състои от осем страници и разглежда: 1. Неопределен интеграл. Таблица на основните интеграли. Основни правила за интегриране. Непосредствено прилагане на табличните интеграли. 2. Интегриране по части и чрез р...
Тема по Математика добавен на 12.03.2013
Умножение и деление с 7 и 8
План-конспект по математика на тема "Умножение и деление с 7 и 8", материалът се състои от три страници.... 8. Ученик трябвало да увеличи 7 с 5, а той го увеличил 5 пъти. С колко полученото число се различава от търсеното? 9. Р...
План по Математика добавен на 12.03.2013
Формули по математика
Учебният материал съдържа формули по математика: 1. Лице на повърхнина на правоъгълен паралелепипед.. 2.Обем на правоъгълен паралелепипед. 3. Лице на права призма. 3. Лице на права призма. 4. Обем на права призма. 5. Лице на повър...
Тема по Математика добавен на 12.03.2013
Основни елементи на висшата математика
Документът се състои от седем страници... А) При едновременно хвърляне на два зара – пресметнете: 1) Вероятността да се падне пет и пет. 2) Вероятността да се падне чифт, т.е. две еднакви числа. 3) Вероятността да не се падне...
Упражнение по Математика добавен на 12.03.2013
Числени степени и редове
Учебният материал се състои от осем страници и разглежда: I. Числени редове.... Теорема 12.4 (Интегрален критерий на Маклорен-Коши) Нека е даден редът с положителни членове (7) . Ако функцията е непрекъсната, положителна и намал...
Лекция по Математически анализ добавен на 12.03.2013
Синусова и косинусова теорема и задачи
Математика за 10 клас, учебният материал се състои от пет страници.... 3. За четириъгълниците: 3.1. Ъгли в четириъгълника Сборът от ъглите на четириъгълник е равен на 360º. 3.2. Успоредник Един четириъгълник е успоредник тогава ...
Урок по Математика добавен на 12.03.2013
Дървета - приложна математика
Материалът се състои от четири страници и разглежда: I. Логическо описание. II. Представяне на дървета. III. Физическо представяне на дървета... При компютърното представяне на дърветата най-често се използва свързаното представя...
Тема по Математика добавен на 11.03.2013
Действия с вектори
Учебният материал се състои от една страница и разглежда действия с вектори.... Следствие 1: За ненулевите вектори AB→ и CD→ съществува число x различно от 0 така, че AB→ = xCD→ тогава и само тогава, когато AB→ и CD→ лежат върху е...
Урок по Математика добавен на 11.03.2013
Примерни задачи по математика за кандидатстване след 8 клас
Документът се състои от четири страници.... 3. Даден е квадратният тричлен ƒ(x) = (a - 1)x2 + 2ax + 3a - 2. Да се намерят всички стойности на параметъра a, за които: а) уравнението ƒ(x) = 0 има два равни корена; б) квадратният т...
Упражнение по Математика добавен на 11.03.2013
Конус. Лице на повърхнина на конус
Урок по математика на шести клас на тема "Конус. Лице на повърхнина на конус", учебният материал се състои от четири страници.... Развивката на конус с радиус r и образуваща l се състои от две части: кръг с радиус r (представляващ...
Урок по Математика добавен на 11.03.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Планове по Литература
 Проекти по Бизнес комуникации и кор...
 Тестове по Технически науки
 Тестове по Макроикономика
 Конспекти по Хранително-вкусова про...
 Курсови работи по Хидрология на суш...
 Конспекти по Математика
 Пищови по Туризъм
 Теми по Екология
 Протоколи по Неорганична химия
 Реферати по Хигиена
 Реферати по Фармакология
 Тестове по Педагогика
 Анализи по Западноевропейска
 Курсови работи по Икономика на труд...
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg