ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Алгебра, Геометрия, Теория на вероятностите и...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Геометрично пространство. Теория
Учебният материал се състои от пет страници... Пътят към опознаването на пространството и времето започва с теорията на множествата. Логично е когато изучаваме най-общите категории на вселената да ползваме най-общите раздели на ма...
Лекция по Математика добавен на 25.02.2013
Кандидатстудентски задачи
Кандидатстудентски задачи за Лесотехническия университет от 1996 до 2004 година, материалът се състои от 9 страници.... 2. През точка М, вътрешна за изпъкналия четириъгълник АВСD са построени окръжности, които имат равни радиуси с...
Тест по Математика добавен на 25.02.2013
Множество на естествените числа
Документът се състои от три страници.... Множеството на ест. числа задоволява нуждите на броенето, събирането и умножението. Но то е недостатъчно за задоволяване на нуждите на изваждането и делението. Разликата и частното на две е...
Урок по Математика добавен на 24.02.2013
Безкрайни елементи. Хомогенни координати.
Учебният материал се състои от 84 страници.... Теорема: Нека  е линейна трансформация на Е3*, oпределена чрез матрица C, при това det C = 0 и r (C) = 3. Тогава образите на всички точки под действието на  образуват равнина и съще...
Лекция по Геометрия добавен на 24.02.2013
Три знаменити класически задачи на древността
Документът се състои от 11 страници.... Задача за трисекцията на ъгъла Още от древността била известна и задачата за трисекцията на ъгъл (от лат. tria – три, section – сечение, разрязване), т.е. разделяне на ъгъла на три равни ч...
Реферат по Математика добавен на 24.02.2013
Урок за 11 клас - Числови редици
Материалът се състои от четири страници.... Има два вида монотонни редици – растящи и намаляващи. Сами по имената си тези редици говорят, че: Ако всяко следващо число е по-голямо от предходното, редицата е растяща. Изключен...
Урок по Математика добавен на 24.02.2013
Пресечен конус - упражнение
Упражнението се състои от четири страници и съдържа 1. Пресечен конус - упражнение 2. Сфера и кълбо - упражнение .... 3 зад. Бижутер разполагал с топче от благороден метал с диаметър 25тт. От него трябвало да се струго...
Упражнение по Геометрия добавен на 24.02.2013
Ортогонални и унитарни пространства
Материалът се състои от 11 страници.... Обратно, нека е налице последното равенство. От него следва, че . Нека пространството е евклидово. Тъй като скалар-ното произведение е неособена билинейна форма, то матрицата на Грам ...
Урок по Математика добавен на 23.02.2013
Числени редове. редици и редове от функции
Лекции на тема "Числени редове. редици и редове от функции", материалът съдържа 10 страници... Равномерно сходящите редове притежават и други свойства при изпълнение на допълнителни условия за членовете им. Естествени са въпросит...
Лекция по Алгебра добавен на 23.02.2013
Дроби - определения
Документът се състои от три страници и разглежда: 1. Дроби - определения. 2. Обикновени дроби - определение, получаване видове... Освен целите числа, с които сме работили досега, съществуват и дрибни числа. Често казваме:" ще купя...
Урок по Математика добавен на 23.02.2013
Годишен преговор - математика за 9 клас
Учебният материал се състои от три страници.... Знаем, че ако два триъгълника са подобни и са известни дължините на отсечки в единия триъгълник, можем да намерим дължините на съответните им отсечки в другия триъгълник.Такива зав...
Упражнение по Математика добавен на 23.02.2013
Метод на уравненията за решаване на задачи с исторически, икономически и юридически характер и други
Курсова работа по занимателна математика на тема "Метод на уравненията за решаване на задачи с исторически, икономически и юридически характер и други", учебният материал се състои от 14 страници.... Задача 3: Една бригада може да...
Курсова работа по Математика добавен на 23.02.2013
Комплексни числа - алгебрична форма
Учебният материал се състои от 13 страници.... Ето подробностите: 1. Делим старшите едночлени на A и B : 2x3/ x2 = 2x, което го записваме в мястото на частното. 2. Умножаваме 2x по B и това произведение го изваждаме от A. Разл...
Урок по Алгебра добавен на 23.02.2013
Числа на Ремзи
Материалът се състои от 17 страници и разглежда: 1. Биографична справка. 2. Теорема на Ремзи. 2.1. Общи сведения от теория на графите. 2.2 Теорема на Рамзи и числа на Рамзи. 2.3 Теорема на Pамзи за оцветяване на r-Кликите на граф....
Курсова работа по Математика добавен на 23.02.2013
Задачи за средна отсечка в триъгълник и трапец
Документът съдържа три страници.... Задача 15 Даден е правоъгълен триъгълник АВС с медиана към хипотенузата СМ = 7см. От средите А1 и В1 на АС и ВС са построени прави, успоредни на СМ, които пресичат АВ в точките А2 и В2. Да се о...
Упражнение по Математика добавен на 23.02.2013
Педагогическа диагностика и количествени методи
Курсова работа по "Педагогическа диагностика и количествени методи", материалът се състои от пет страници.... Решение: Тъй като всички цифри са десет, а Сашо знае три, то той трябва да избере три от останалите 7. Тъй ка...
Курсова работа по Математика добавен на 22.02.2013
Числови характеристики на сл.в.
Учебният материал се състои от 6 страници.... В статистиката квантилите на вероятности кратни на 1/4 се наричат квартили, тези - на 1/10 - децили, а на 1/100 - процентили. Така µ = q1/2 е втори квартил, пети децил, петдесети проце...
Лекция по Математика добавен на 21.02.2013
Задачи по математика за III клас
1зад. – Открийте колко най-много банкноти са се” скрили” в следния текст : „Стоян стои на стоянка за таксита и едва издържа.” / 3 банкноти по 100 лв. и 1 банкнота по 2 лв.Общо 4 банкноти. / 2зад. – С колко се р...
Упражнение по Математика добавен на 21.02.2013
Диференциална геометрия
Решени задачи по - Диференциална геометрия. Учебният материал се състои от 33 страници.... Зад.1 Докажете, че ходографът на функцията е елипса, разположена в равнина, минаваща през точката и съдържаща векторите и , ако тез...
Упражнение по Геометрия добавен на 21.02.2013
Чистата математика е по свой начин поезия на логическите идеи
Учебният материал се състои от три страници.... Ние виждаме колко бързо днес се развива животът. Все повече и повече идол за хората са парите, така че е излишно да питаме дали математиката ни трябва за бъдеще. Естествено е че ДА. ...
Есе по Математика добавен на 21.02.2013
Страници: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 33
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Лекции по История
 Лекции по Неврология
 Проекти по Компютърни системи и тех...
 Лекции по Испански
 Есета по Екология
 Теми по Земеделие
 Курсови работи по Гражданско и семе...
 Лекции по Фармация
 Проекти по Астрономия
 Есета по Философия
 Курсови работи по Математически ана...
 Реферати по Педагогика
 Реферати по Технически науки
 Анализи по Социална медицина и орга...
 Документи по Бизнес комуникации и к...
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg