ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Алгебра, Геометрия, Теория на вероятностите и...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Теория по Математика
Материалът се състои от 10 страници и разглежда: I.Решаване на цели рационални уравнения. Схема на Хорнер. II.Решаване на цели рационални неравенства чрез метода на интервалите. III.Решаване на дробни рационални уравнения. IV.Реша...
Тема по Математика добавен на 11.02.2013
Граници на функция
Лекциите съдържат 18 страници и разглежда: I. Граници на функция. Непрекъснатост на функция 1. Граница на функция. 2 Теореми за граници на функции. 3. Непрекъснатост на функция. II. Производна. 1. Дефиниция и тълкуване на понятие...
Лекция по Математика добавен на 11.02.2013
Екстремум на фунция на променливи
Учебният материал се състои от 25 страници и разглежда: I. Екстремум на фунция на променливи. 1. Локален екстремум и необходимо условие за локален екстремум. 2. Достатъчно условие за локален екстремум на функция на две променливи....
Лекция по Математика добавен на 11.02.2013
Показателни уравнения и неравенства
Учебният материал се състои от 39 страници и разглежда: 1. Основни показателни уравнения. 2. Уравнения, които се свеждат до основните показателни уравнения. 3. Параметрични показателни неравенств. 4. Задачи.... Да означим с D дефи...
Тема по Математика добавен на 10.02.2013
Линейни интегрални схеми
Материалът се състои от 21 страници.... Реалните операционни усилватели имат параметри, които се приближават към параметрите на идеалните операционни усилватели, но не могат да ги достигнат. Те имат много голям коефициент на усилв...
Тема по Математика добавен на 10.02.2013
Тригонометрия
Документът съдържа 13 страници.... За означаване на синуса на ъгъл са използвани различни съкращения - s, si, sin, S и др. Авторитетът на Леонард Ойлер спомага да се наложат означенията sin, cos, tg в тригонометрията. Той предлага...
Тема по Математика добавен на 10.02.2013
Математиката през вековете
Учебният материал се състои от четири страници и разглежда: 1. Числа и магия. 2. Първи открития в областта на математиката. 3. От числото към геометрията. 4. Нови математически дисциплини. 5. Операции с пренебрежимо малки числа. 6...
Доклад по Математика добавен на 10.02.2013
Уравнения от втора,трета и четвърта степен
Материалът съдържа 7 страници.... Това уравнение се нарича кубична резолвента на уравнението (14).Корените са неподвижни единствено под действието на групата B4 , следователно L1= L( ).Тъй като групата C2 се състой от единичната...
Тема по Алгебра добавен на 10.02.2013
Многоканална система за масово обслужване с отказ
Учебният материал се състои от шест страници.... Ако сега прекараме равнина през точката M0 (фиг. 6), перпендикулярна на правата g и точка P е пробода на правата с тази равнина, то търсеното разстояние е . Векторът е направл...
Тема по Математика добавен на 10.02.2013
Многоканална система за масово обслужване с отказ
Курсова работа на тема "Многоканална система за масово обслужване с отказ", материалът се състои от 19 страници.... Оказва се, че при изследване на редица икономически процеси често се достига до прост поток от заявки. Тогава, ако...
Курсова работа по Математика добавен на 09.02.2013
Двустенен ъгъл. Перпендикулярни равнини
Материалът се състои от пет страници.... Задача №1: Да се намери двустенният ъгъл между две стени в правилен тетраедър. Решение: Тъй като всички стени на правилния тетраедър са еднакви помежду си равностранни триъгълници, то вся...
Тема по Математика добавен на 09.02.2013
Метод на контурните токове
Материалът се състои от 25 страници.... Метод на възловите потенциали (МВП) Общи сведеняия – този метод неизвесни са потенциалните във възлите, закоито винаги един от тях приемаме, че е с нулев потенциал , а останалите потен...
Тема по Математика добавен на 09.02.2013
Геометрични модели на задачи по вероятности
Учебният материал се състои от шест страници.... Образуване на модел спомагащ решението на задачата (фигура1): Като използваме свойствата на равностранният триъгълник (без да считаме номера, а само цвета) съпоставяме по една от ...
Реферат по Математика добавен на 03.02.2013
Дискретна математика
Лекциите съдържат 20 страници и разглеждат: I. Теория на множествата и математическа логика II. Функции и релации. Алгоритми. Индукция и рекурсия III. Теория на графите. Дървета IV. Азбуки и формални езици. Крайни автомати. Маш...
Лекция по Математика добавен на 03.02.2013
Висша математика 1 част - определения
Документът съдържа три страници.... • Определение на Хайне: А е граница на функцията f(х) при х клонящо към а, ако за всяка числова редица х1, х2.......хn клонящта към а съответства редица от стойността на функцията f(x1), f(x2)…....
Тема по Математика добавен на 03.02.2013
Математическата логика
Лекции по математическа логика, материалът се състои от 49 страници.... Дизюнктивна нормална форма оттук нататък ще означаваме:    = ,  = ; елементарна конюнкция ще наричаме формула от вида: (1p1)(2p2)…(kpk), къд...
Лекция по Математика добавен на 03.02.2013
Управление на потоци чрез теория на масовото обслужване
Учебният материал е на тема "Управление на потоци чрез теория на масовото обслужване. Общи сведения. Системи за масово обслужване с откази и очакване. Вземане на решение в условията на конфликтни ситуации", материалът се състои от...
Тема по Математика добавен на 03.02.2013
Числени методи - 2
Настоящите учебни материали по дисциплината ''Числени методи`` II част са предназначени за студенти-бакалаври от инженерните специалности в ХТМУ, материалът се състои от 60 страници и разглежда: 1. Приближено представяне на функци...
Лекция по Математика добавен на 03.02.2013
Числени методи
Настоящите учебни материали по дисциплината ''Числени методи`` I част са предназначени за студенти-бакалаври от инженерните специалности в ХТМУ. Лекциите са подредени по теми. Всеки числен метод има описание, ограничения, при коит...
Лекция по Математика добавен на 03.02.2013
Диференциално и интегрално смятане
Лекции и семинарни занятия по диференциално и интегрално смятане, материалът се състои от 77 страници.... Дефиниция: Редица е множество от числа, елементите на което са снабдени с индекси (естествени числа), като съответствието е ...
Лекция по Математика добавен на 02.02.2013
Страници: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 33
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Конспекти по Мениджмънт
 Планове по Математика
 Уроци по Български език
 Анализи по Реклама и PR
 Пищови по Музейно дело
 Теми по Електроника
 Реферати по Журналистика
 Теми по Неврология
 Реферати по Електроника
 Курсови работи по Фолклористика
 Дипломни работи по Промишлен дизайн
 Реферати по Лингвистика
 Лекции по Западноевропейска
 Лекции по Съпротивление на материал...
 Доклади по Културология
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg