ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Алгебра, Геометрия, Теория на вероятностите и...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Нционално състезание – тест по математика областен кръг
Материалът се състои от 16 страници.... По този начин имате възможност да направите до три поправки за всяка задача. Отговорите на задачите, за които не са посочени възможни отговори, запишете на празните места срещу номера на съо...
Упражнение по Математика добавен на 02.02.2013
Приложна математика
Учебният материал се състои от 17 страници.... Фирма “Зора-5” ООД произвежда продукт, за който се знае, че се търси в сравнително ограничени количества. Анализът на приходите от продажбите и производствените разходи показва, че те...
Лекция по Математика добавен на 02.02.2013
Основна теорема на аритметиката
Документът се състои от 12 страници.... Теорема 1. За всеки две естествени числа a и b ≠ 0 съществуват при това еднозначно определени,естествени числа q и r наречени съответно непълно частно и остатък такива,че е изпълнено равенс...
Лекция по Математика добавен на 02.02.2013
Определен интеграл. Формула на Нютон-Лайбниц
Учебният материал се състои от 17 страници и разглежда: 1. Интегрални суми. Определен (Риманов) интеграл. 2. Критерии за интегруемост и класи от интегруеми функции. 3. Свойства на определения интеграл. 4. Интегралът като функция н...
Лекция по Математика добавен на 02.02.2013
Граници на функции на една променлива
Лекции на тема "Граници на функции на една променлива", материалът се състои от 8 страници.... Дефиниция 2(на Хайне). Числото А е граница на y = f(x), ако за произволно избрана числова редица , xn D, xn ≠ с граница (т.е...
Лекция по Математика добавен на 02.02.2013
Задачи за изпита по математика. Тренировъчна тема
Материалът се състои от пет страници.... Темата за изпита по математика е взета от сайта на ПМГ-Стара Загора. Задача 1. Да се реши уравнението 2x + 3x = 4x + 9x. Задача 2. Радиусът на вписаната окръжност на правоъгълен триъ...
Тема по Математика добавен на 02.02.2013
Модел и моделиране
Документът се състои от 7 страници.... Обща постановка на детерминиран модел в без отношение към вида на задачата по икономическото й съдържание, когато всички фактори за успеха на дадена дейност се разделят на две групи: - задад...
Лекция по Математика добавен на 02.02.2013
Преобразуване на целите числа от една бройна система в друга
Материалът се състои от 11 страници.... Как се извършват аритметичните операции в позиционните бройни системи? Да разгледаме основните аритметични операции: събиране, изваждане, умножение и деление. Правилата за изпълнение на тез...
Тема по Математика добавен на 02.02.2013
Параметрични уравнения и неравенства
Проект по математика за 10 клас на тема "Параметрични уравнения и неравенства", материалът се състои от 11 страници.... Параметричните квадратни неравенства представляват неравенства от вида: , където са изрази, съдържащи реал...
Проект по Математика добавен на 02.02.2013
Метод на лицата
Проект по математика за 10 клас на тема "Метод на лицата", съдържа 19 страници и разглежда: 1.Изчерпателна теория. 2.Примерни задачи с решения от всички видове. 3.Конкурсни (ВУЗ), състезателни задачи. 4.Решена комбинация от зад...
Проект по Математика добавен на 02.02.2013
Вариации, пермутации, комбинации
Лекции на тема "Вариации, пермутации, комбинации", материалът съдържа осем страници и разглежда: 1. Общи правила на комбинаториката. 2. Вариации, пермутации и комбинации без повторения. 3. Нютонов бином. Свойства на биномните коеф...
Лекция по Математика добавен на 02.02.2013
Разпределение на резултатите от многократни измервания. Гаусова крива
Учебният материал се състои от четири страници.... Задача 1: Построяване на хистограма и експериментална крива на разпределението на резултатите от измерванията. При направените N=301 измервания е получена съвкупност от резул...
Доклад по Математика добавен на 02.02.2013
Комплексни числа. Действия с комплексни числа.
Учебният материал се състои от пет страници и разглежда: 1. Комплексни числа. Видове представяния. 2. Действия с комплексни числа.... Дефиниция 2. Две комплексни числа са равни, ако са равни реалните и имагинерните им части. Дефи...
Лекция по Математика добавен на 01.02.2013
Курсова работа по количествени методи и статистика
Учебният материал се състои от седем страници... Намерете следното разпределение: max Заплащане при условие, че работно място Р1 трябва задължително да бъде заето. Решение: Броят на редовете и стълбовете на матрицата е ра...
Курсова работа по Математика добавен на 01.02.2013
Граф - основни понятия, видове, значение, представяне (външно вътрешно). алгоритми за графи
Материалът се състои от седем страници.... Статичното представяне се задава с два масива. В единия масив за всеки възел се дават съседните последователни клетки, но не се знае къде започва списъка за съседните възли. Затова се зад...
Тема по Математика добавен на 01.02.2013
Числото ПИ
Материалът се състои от две страници.... Японец бил собствения си световен рекорд по запаметяване на цифрите, съставящи числото Пи, съобщи АФП. 60-годишният мъж рецитирал в продължение на 16 часа 100 000 цифри след десетичната з...
Доклад по Математика добавен на 31.01.2013
Избрани глави от комбинаториката и теория на графите
Курсова работа на тема "R(C5, C5) = 9", материалът съдържа 7 страници.... След като разгледахме 3-те възможни случая, установихме, че в граф с 9 върха същетвува едноцветен 5-цикъл. Остава да докажем, че минималното число с това св...
Курсова работа по Математика добавен на 31.01.2013
Линейни уравнения.
Материалът се състои от 35 страници и разглежда: 1.Уравнения от първа степен с едно неизвестно. 2. Уравнения от вида (a1x + b1).(a2x + b2) = 0. 3. Параметрични уравнения. 4. Уравнения с модули. Модул.... Модул(абсолютна стойност...
Курсова работа по Математика добавен на 31.01.2013
Измерване на геометрични величини. Дължина на отсечка. Лице на многоъгълник. Дължина на окръжност. Лице на кръг. Лице на сфера. Обем на тяло. Ъгъл и измерването му.
Темата се състои от 11 страници.... Определение: Процесът на измерване се състои в нанасяне на единичната отсечка или на нейни равноделни върху измерваната отсечка, като се броят на нанасянията. В резултат на броенето се получа...
Тема по Геометрия добавен на 31.01.2013
Разделителни задачи
Материалът се състои от 10 страници.... Задача 4.3. Задача за назначенията. Във фирма се овакантяват n видове работи (длъжности), за които се обявява конкурс, на който се явяват m кандидати. Всеки кандидат има право да участва ...
Упражнение по Математика добавен на 30.01.2013
Страници: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 33
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Лекции по Химия
 Теми по Туризъм
 Теми по История на България
 Реферати по Теория на възпитанието
 Казуси по Микроикономика
 Реферати по Микроикономика
 Доклади по Психология
 Есета по Макроикономика
 Реферати по Социална медицина и орг...
 Курсови работи по Енергетика
 Лекции по Електротехника
 Лекции по Икономика
 Проекти по Стопанска история
 Реферати по Теория и история на кул...
 Курсови работи по Маркетинг
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg