ВХОД В САЙТА:

Анализи

Филтър: Анализ по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Анализ на практически управленски проблем в фирма
Материалът се състои от седем страници....Анализ на външната среда • Макросреда (косвени фактори): 1. Политически фактори – промените в политиката влияят на развитието на фирмата и ограничават шансовете за дистрибуция на продук...
Анализ по Мениджмънт добавен на 21.05.2017
Към висини - Христо Смирненски
Анализ на стихотворението „Към висини” на Христо Смирненски, документът се състои от пет страници.... В поезията на Христо Смирненски е съчетано цялото разнообразие на българското литературно развитие. Авторът е приемник на ром...
Анализ по Литература добавен на 06.12.2014
Доктор Живаго - Борис Пастернак
Анализ върху романа на Борис Пастернак - Доктор Живаго, материалът се състои от четири страници.... В романа се разкрива темата за живота и смъртта, за живия и мъртвия човек.Юрий се завръща в стария си дом , където дъщерята на д...
Анализ по Литература добавен на 25.10.2014
Есхил - „Хоефори”
Материалът е на тема "Образът на Орест", документът се състои от три страници.... Продължение на тази трагедия е следващата трагедия на Есхил „Евмениди” Орест, преследван от ерините пристига в храма на Аполон, от където той го пр...
Анализ по Литература добавен на 25.10.2014
Йовковите герои - хармонични и в търсене на хармония
Документът се състои от три страници.... Връзката им със земята, с животните, с природата ни кара да виждаме в тях чистотата на чувствата, които носят в себе си. Героят на селския живот – обикновения човек, бедния селянин, Йордан ...
Анализ по Литература добавен на 25.10.2014
Типология на героя в разказа на 30-40-те години
Учебният материал се състои от петнадесет страници.... Пародийното съчетаване на името и фамилията е подчинено на лансираната от автора идея за човешкото безличие сред “пъстрия мравуняк от човешки същества”. Новият герой на Минков...
Анализ по Литература добавен на 22.10.2014
Средновековният символизъм като културно-исторически тип
Документът се състои от седемнадесет страници.... Отказът от рисуване на тримерни фигури означава откъс да се рисуват чисти предмети – каквито всъщност символизмът не възприема за съществуващи. Западноевропейското средновековие ...
Анализ по Литература добавен на 20.10.2014
Любов и саможертва в „До моето първо либе”
Учебният материал се състои от две страници.... Жертвите/страдащите правят видими и болезнено реални несправедливостите на света и жестокостта на тираните. Те призовават за спасение и дават висши морални основания за героичните по...
Анализ по Литература добавен на 16.10.2014
Анализ на плановете за развитие на Югоизточен район
Доклад на тема "Анализ на плановете за развитие на Югоизточен район", материалът съдържа шест страници..... При селското стопанство се наблюдава ,че технологичните разходи са сведени до минимум, което води до малки добиви и ниско ...
Анализ по Планиране и прогнозиране добавен на 26.09.2014
Права на човека: църковно-правни аспекти
Резюме на книгата на Даниела Калканджиева: Българската православна църква и държавата 1944-1953, материалът се състои от дванадесет страници и разглежда: 1. Увод в историята на отношенията между Църква и Държава в България ...
Анализ по Религия добавен на 10.05.2014
Право на собственост - Конституцията 1971-1991
Сравнителен анализ на тема "Право на собственост - Конституцията 1971-1991", материалът се състои от осем страници.... Еднопартийният режим ,който БКП провъзгласява за ръководна сила на обществото , и се поставя над държавата , пр...
Анализ по Конституционно право добавен на 10.05.2014
История на театъра
Материалът се състои от три страници и на тема " В полите на Витоша " - първо действие..... Мила иска вече да се приключи с тайните им срещи, така и Чудомир вече няма да бъде техен посредник. Той казва на Мила, че последната зарък...
Анализ по Литература добавен на 04.04.2014
Ръководство за подготвяне на бизнес план
Материалът съдържа 40 страници..... Всяка инвестиция в страната, осъществявана от съществуващо, новосъздадено или приватизирано предприятие, което се нуждае от средно или дългосрочно финансиране, като например: - покупка ...
Анализ по Икономика добавен на 24.11.2013
Анализ на учебници по история от три епохи - капитализъм , социализъм и демокрация в България
Курсова работа - Анализ на учебници по история от три епохи - капитализъм , социализъм и демокрация в България на тема "Съединението на Блгария", материалът се състои от шест страници и разглежда: 1. Съединението на България през ...
Анализ по История на България добавен на 04.09.2013
Оспорване на някои административни актове по ЗУТ – пред особена юрисдикция
Учебният материал се състои от 22 страници.... Авторите сочат, че административните юрисдикции извършват правораздавателна дейност. Те заедно със съдилищата изграждат системата на административното правораздаване . Би следвало да ...
Анализ по Административно право добавен на 02.09.2013
Вземане на ценови решения
Материалът се състои от четири страници..... Изборът на ценова стратегия е динамичен процес, който зависи от фазата на жизнения цикъл на продукта, измененията в разходите, колебанията в търсенето, поведението на конкурентите и т.н...
Анализ по Реклама и PR добавен на 09.08.2013
Едгар Алън По - Преждевременно погребение
Анализ на проза: Едгар Алън По - Преждевременно погребение, материалът съдържа единадесет страници..... Най-често повтарящите се теми се занимават с въпроси относно смъртта, включително физически знаци, ефектите от разлагането, пр...
Анализ по Литература добавен на 12.06.2013
Задача по счетоводство
Учебният материал се състои от шест страници.... Фирма продава готова продукция с двугодишна гаранция, съгласно която фирмата поема всички разходи по отстраняване на дефекти, тоест налице е правно задължение. Единичната цена на и...
Анализ по Счетоводство добавен на 02.06.2013
Строителния сектор - икономически анализ
Курсова работа по Обща теория на пазарното стопанство на тема, материалът се състои от шест страници.... В момента заради кризата клиентите, преди да се насочат към покупката на имот внимателно трябва да проучват пазара и строите...
Анализ по Икономика добавен на 11.05.2013
Бюджетна политика на Република България
Учебният материал се състои от две страници.... Ползите до които евентуално ще се достигне ще бъдат в постигането на качествено подобряване на икономическата и социалната среда на българските граждани, подобряване на цялостната си...
Анализ по Икономика добавен на 02.05.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg