ВХОД В САЙТА:

Казуси

Филтър: Казус по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Логистиката в глобализиращият се свят
Материалът се състои от осем страници.... Дават се основни познания за развитието на логистиката. Показва се нейното развитие и адаптиране към изискванията на глобалната икономика. Проследява се развитието на логистиката в Българи...
Казус по Логистика добавен на 10.04.2015
Управление на проекти - теми
Теми по „Управление на проекти” Преподавател: гл.ас.д-р Цветан, документът се състои от 18 страници.... Това предполага планиране на конкретни дейности, постигане на резултати и осигуряване на ресурси т.е. определяне обхват на р...
Казус по Право добавен на 01.02.2015
Маркетингово проучване на пазара на верига ресторанти за бързо хранене Макдоналдс
Документът се състои от 11 страници.... Нашият анализ се основава на търговско дружество "Макдоналдс", и по-специално на на техния продукт Биг Мак. За него ще започнем нашето проучване с кратък преглед на принципите на "Макдоналдс...
Казус по Маркетинг добавен на 17.11.2014
Външнотърговска сделка за покупко-продажба. Условия (клаузи) на външнотърговския договор
Документът се състои от шест страници.... Инициативата за осъществяването на търговски контакт е прието, че би могло да се осъществи, както от страна на продавача така и от страна на купувача. Официалното търговско предложение за ...
Казус по Икономика добавен на 14.10.2014
Стратегически контрол
Стратегически контрол в Девин АД. Курсова работа по Стратегически мениджмънт. Обектът на стратегически контрол, избран за нуждите на настоящата курсова работа, е фирма „Девин“ АД, материалът се състои от осем страници..... Стратег...
Казус по Мениджмънт добавен на 06.09.2014
Интегрирaни мaркетингови комуникaции
Документът се състои от шест страници.... Рaзрaботенa комуникaционнa кaмпaния зa брaндa Wendy’s в Бългaрия с продължителност от еднa годинa. 1.Предстaвяне нa компaниятa. • Реклaмa • Пъблик рилейшънс • Нaсърчaвaне нa продaжбите...
Казус по Икономика добавен на 27.05.2014
Ефектът на котвата
Казус по: Поведенчески икономикс на тема "Ефектът на котвата", материалът се състои от пет страници.... На практика това може да изглежда по следния начин: Продавач говори с потенциалният купувач и го разпитва за продуктите, коит...
Казус по Икономика добавен на 16.05.2014
Анализ на персоналното финансово състояние
Семестриален казус по: Персонални финанси на тема "Анализ на персоналното финансово състояние", материалът се състои от 13 страници.... Главно за хранителни продукти, алкохолни напитки, тютюневи изделия, ресторанти, нови дрехи и п...
Казус по Финанси добавен на 25.04.2014
Задания за допълнителна задължителна самостоятелна работа по маркетинг
Учебният материал съдържа 21 страници.... • За разлика от стандартните сайтове за онлайн пазаруване, във Fashion days продуктите се предлагат в кампании на различни марки, т.е. не са налични в сайта постоянно, а за ограничен пери...
Казус по Маркетинг добавен на 25.04.2014
Сравняване на основни макроикономически показатели за Германия и Португалия за годините 1998 и 2002-2009
Практическа задача по: Конюнктура и прогнозиране на международните пазари на тема "Сравняване на основни макроикономически показатели за Германия и Португалия за годините 1998 и 2002-2009", материалът се състои от 11 страници.... ...
Казус по Макроикономика добавен на 28.03.2014
Младежка заетост и безработица (национален и сравнителен аспект)
Казуса:Младежка заетост и безработица (национален и сравнителен аспект)е използван в НБУ и е защитен с отлична оценка, съдържа 10 страници: Увод, Основни причини за младежката безработица, Образователна система, както и качество н...
Казус по Маркетинг добавен на 09.03.2014
Обществен продукт – същност и структура
Учебният материал се състои от 13 страници и разглежда: 1. Обществения продукт според различни школи. 2. Структура на продукта. 3. Изчисляване на обществения продукт и обществения продукт в системата на международните сметки......
Казус по Макроикономика добавен на 27.01.2014
Новата длъжност в козметична фирма
Казус по: Управление на човешките ресурси, на тема "Новата длъжност в козметична фирма", материалът се състои от седем страници.... Също така, ако те бъдат интегрирани успешно организационните взаимоотношения шансовете да останат ...
Казус по Икономика добавен на 27.01.2014
Анализ на съдебна практика, свързана с прогласяване на нищожност на един административен акт
Самостоятелната работа по: Административно право и процес, материалът съдържа девет страници.... Административният акт е юридически акт, властническо волеизявление на държавен орган на управление или друг овластен да действа к...
Казус по Право добавен на 18.01.2014
Организиране дейността на УМБАЛ
Казус на тема "Организиране дейността на УМБАЛ „Св. Анна” – гр.София АД", материалът се състои от десет страници.... Самата здравна каса също постоянно иска повече пари и дори когато получи, те не й стигат. За капак, фармацевти по...
Казус по Здравен мениджмънт добавен на 17.01.2014
Симиотика - курсова работа
Материалът е на тема "Връзката между информация, култура и качество на живот от гледна точка на семиотичната теория на културата", съдържа пет страници.... Напоследък науката заема все повече място в живота на всеки един човек. Тя...
Казус по Биология добавен на 03.01.2014
Моделиране - казус
Материалът се състои от шест страници.... 2. Метод за моделиране. Ще използваме линеен метод за моделиране. Този метод се характеризира със съставяне на линейно уравнение в което се отразяват известните и неизвестните величини к...
Казус по Икономика добавен на 21.12.2013
Автоматизирана система за обслужване на фирма за топлофикация
Материалът се състои от 16 страници..... Данните, които съдържа системата за изготвяне на трудов договор, са: Вид на договора (безсрочен/срочен, ако е срочен има поле за срок от- до дата), номер на договора, дата, код на служител,...
Казус по Информатика, ИТ добавен на 05.12.2013
Българската финансова борса
Материалът се състои от 9 страници.....„Българска фондова борса – София” АД е единствения регулиран пазар на финансови инструменти в България, чиято вътрешна организация и структура осигуряват извършването на нейната дейност в съо...
Казус по Финанси добавен на 24.11.2013
Различни институции в Европейския съюз
Казус по: Европейска икономическа интеграция на тема "Различни институции в Европейския съюз", материалът съдържа 12 страници.... В зависимост от различните видове спорове Евросъдът действа различно напрример като конституционен д...
Казус по Икономика добавен на 24.11.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg