ВХОД В САЙТА:

Протоколи

Филтър: Протокол по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Защита на практическо обучение
Документът се състои от десет страници.... Собствените приходи са от местни данъци и такси, услуги и права, предоставяни от общината, общинска собственост, глоби и имуществени санкции, лихви и неустоийки и други постъпления. Постъ...
Протокол по Публична администрация добавен на 29.10.2014
Определяне на коефициента на триене
Учебният материал се състои от четири страници..... 1. Всяко тяло, на което не действат сили,остава в състояние на покой,ако първоначално е било неподвижно,или продължава да се движи равномерно и праволинейно,ако първоначално се е...
Протокол по Физика добавен на 26.06.2014
Измерване на специфичното съпротивление при полупроводникови материали
Материалът се състои от пет страници и е на тема "Измерване на специфичното съпротивление при полупроводникови материали"..... Опитна постановка и методика за провеждане на упражнението Образците от изследваните проводникови мате...
Протокол по Електроника добавен на 04.09.2013
Изследване на силови електрически керамични изолатори за вътрешен и външен монтаж
Материалът се състои от четири страници и разглежда: 1. Цел на упражнението. 2. Кратка теория. 3. Схема на опитната постановка. 4. Опитни резултати. 5. Графики.... Опитните резултати показват по висока якостна издръжливост при изо...
Протокол по Електротехника добавен на 25.07.2013
Отлагане на тънки слоеве чрез вакуумно термично изпарение
Материалът съдържа четири страници..... При работните температури материалът на изпарителя трябва: да има незначително налягане на парите, да не взаимодейства с изпарявания материал, да не образува с остатъчната атмосфера окиси и ...
Протокол по Електроника добавен на 23.06.2013
Звукови технически средства
Учебният материал се състои пет страници и разглежда: 1. Основни елементи. 2. Видове аудио запис..... Записът представлява спираловидно разположена пътечка. При промяна параметрите на звука се променя дълбочината и широчината на...
Протокол по Информатика, ИТ добавен на 18.05.2013
Изследване на топлинен режим на електронна апаратура
Документът се състои от четири страници.... Представете опитната постановка за изследване на топлоотдаване с използване на електрическа пещ и резултатите от изследването Резултати: Проведеният опит представляваше нагряване на п...
Протокол по Електроника добавен на 12.05.2013
Дебелослойна техника - структуриране и отлагане на покритие в един процес
Материалът съдържа две страници.... 2. Посочете основните изисквания към подложките и материалите използвани за изготвяне на проводящи, съпротивителни и изолационни слоеве Резултати: Материалът за подложката трябва да има голям...
Протокол по Електроника добавен на 12.05.2013
Протокол 7 - Времеви анализ
Протокол 7 по дисциплина: „Анализ и синтез на електронни схеми”, материалът съдържа 13 страници.... Това води до ускоряване на симулацията. Когато ще се съхраняват резултатите от началния момент в това поле се записва 0. -В по...
Протокол по Електроника добавен на 12.05.2013
Изследване на линейни типови звена
Материалът се състои от осем страници.... 1. Теоретични пояснения Типови звания Прости модели на елементите на сложни линейни си системи. Переходная характеристика на звената Преходна функция на дадена система (или елемент ...
Протокол по Математика добавен на 25.04.2013
Упражняване на събиране и изваждане на числата до 14 с преминаване на десетицата
Материалът съдържа пет страници.... У: Сега ще играем на „Намислих си число”. „Намислих си число. Към него прибавих 5 и получих 12”. Д: Вие сте си намислили числото 7. У: Така. „Намислих си число. Към него прибавих 4 и получих...
Протокол по Педагогика добавен на 21.01.2013
Спектрален анализ на сигнали
Протокол на тема "Спектрален анализ на сигнали", материалът съдържа седем страници.... В случай че реалните хармонични не съвпадат с тези честоти или тяхната амплитуда е голяма, в съседните честоти се отразява част от хармоничната...
Протокол по Математика добавен на 17.01.2013
Тригонометрични функции на удвоен ъгъл
Учебният материал съдържа пет страници и представлява наблюдаван урок по математика в 10 е) клас - Протокол №1 на тема "Тригонометрични функции на удвоен ъгъл".... У: Задачата може да се реши и по др. начин.Може да използваме и др...
Протокол по Педагогика добавен на 25.11.2012
Протокол №1 от наблюдавана ситуация на 3-та възрастова група
Учебният материал се състои от четири страници.... У: Посочва друго дете да изброи всички триъгълници,всички броят с нея. Д: Брои до 6 У: Сега ще броим квадрати Д: Брои квадрати но сбърка. У: Това квадрат ли е? Д: Поправя се ...
Протокол по Математика добавен на 31.10.2012
протокол от хоспитиране
Очаквани резултати: Адекватно възприемане на различен по форма удожествен текст, усвояване на знанията за римите и ритъма в стихотворната реч ,правилна ориентация в речева ситуация-да определя героите в текста и да преразказва тех...
Протокол по Литература добавен на 17.01.2011
Химичен анализ на газове
Улавянето на газове с помощта на химични реагенти се използва понякога в анали¬тичната методика. Например ако за улавянето на серен диоксид се използва водоро¬ден пероксид, чрез титруване със стандартен алкален разтвор се намира к...
Протокол по Химия добавен на 15.01.2011
Получаване на пирофорно желязо
Пирофорното състояние на металите се определя от силно развитата им повърхност. В това състояние и при достъп на въздух те реагират бурно с кислорода от въздуха, при което се отделя топлинна и светлинна енергия. Пирофорното жел...
Протокол по Химия добавен на 29.12.2010
Получаване на m-нитробензен
Експериментално получаване на мета-нитробензен в лабораторни условия, метод на работа, механизъм на протичане на реакцията. Видове заместители (активиращи, дезактивиращи, резонансни структуриметод на работа, добив ...
Протокол по Органична химия добавен на 28.12.2010
Протокол по неорганична химия
Стехиометричните изчисления се основават на основните хи¬мични закони, а именно: 1) закона на Пруст за постоянния състав на веществата; 2) закона на Ломоносов — Лавоазие за запазване на масата; 3) закона на Гей-Люсак за обемните о...
Протокол по Неорганична химия добавен на 23.09.2010
Протокол по стокознание - Алкалоидни и алкохолни стоки
Алкалоидни стоки Към алкалоидните стоки спадат:кафе,чай,какао,тютюн. Към тази група стоки се отнасят стоки, които се използват от човека не за да удовлетворят нуждата му от хранителни вещества, а поради специфичния си вкус или а...
Протокол по Стокознание добавен на 17.05.2010
Страници: 1 2
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg