ВХОД В САЙТА:

Тестове

Филтър: Тест по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Тестове по счетоводна политика на нефинансовите предприятия
Това са въпроси от on line тестовете в СА Д. А. Ценов, използвани по магистърска програма Счетоводство и одит в нефинансови предприятия в първи курс. Отговорите които са маркирани в зелено са окончателния верен отговор.... Консоли...
Тест по Счетоводство добавен на 27.04.2014
Дискриминация по отношение на жените
Материалът се състои от двадесет страници.... Искам да кажа, че otchayas намерят тази дискриминация , но , който желае да го даде на подходящо тегло и zloveschnost и сплетени отвратителните си неща , но за да има дискриминация ням...
Тест по Религия добавен на 18.04.2014
Тест по счетоции и стандарти
Тест по счетоции и стандарти специалност Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия, магистърскка степен в стопанска академ Димитър Ценов Свищов. Теста включва въпросите от онлайн тестовете в системата.... Кое от изброените ...
Тест по Счетоводство добавен на 24.03.2014
Валутен и митнически контрол
Тестове по валутен и митнически контрол от закрит тип, с повече от един верен отговор. 1. Срокът на валидност на разрешенеието за режим Обработка под митнически контрол не може да надвишава: 1. 36 месеца 2. 24 месеца 3...
Тест по Финанси добавен на 13.09.2013
Тест по: Електронна търговия
Учебният материал се състои от 17 страници и представлява тест с верни отговори..... Хибридна електронна търговия означава: Изберете едно едновременно виртуално и физическо присъствие за посрещане нуждите на потребителя въз...
Тест по Икономика добавен на 08.07.2013
Банково посредничество
Vjl тестове по банково посредничество - счетоводен аспекти магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия" в Стопанска академия "Д.А.Ценов" гр.Свищов.... 9. Кога се капитализира начислената лихва по разплащ...
Тест по Счетоводство добавен на 16.04.2013
VJL тестове - одит на финансовите отчети
Файлът съдържа online тестове от VJL системата на СА "Д.А. Ценов" град Свищов за студенти дистанционна форма - магистратура по специалност "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия" оценени с максимални оценки.... Посочете ...
Тест по Счетоводство добавен на 10.04.2013
Изпитен казус по - Управленско счетоводство
Учебният материал се състои от пет страници.... Критичният обем е този при който финансовият резултат е нула. Той се бележи с qbe и е отношение на постоянните разходи за периода и разликата между цената на еденица p и средният про...
Тест по Счетоводство добавен на 05.04.2013
Кандидатстудентски задачи
Кандидатстудентски задачи за Лесотехническия университет от 1996 до 2004 година, материалът се състои от 9 страници.... 2. През точка М, вътрешна за изпъкналия четириъгълник АВСD са построени окръжности, които имат равни радиуси с...
Тест по Математика добавен на 25.02.2013
Тест по Маркетинг
Теста по маркетинг е предназначен за Великотърновски университет както и за Земеделски колеж, теста е изпитен и е с оценка 6 разглежда се втори изпитен вариант... Получавате анкетна карта със следните въпроси. Само един от тях е ф...
Тест по Маркетинг добавен на 19.02.2013
Дидактика - тест
Тестът е предназначен за студенти от предучилищна и начална училищна педагогика от учебна дисциплина Дидактика! Проверен е и е оценен с отлична оценка от преподавател. Състои се от двадесет и един въпроса и отговора.... 16. Какв...
Тест по Педагогика добавен на 18.02.2013
Курсова работа по висша математика
Учебният материал се състои от седем страници и представлява тест по математика с 35 въпроса и верните отговори.... Крайната оценка се определя така : - от 0 до 6 верни отговора – слаб 2; - от 7 до 16 верни отговора – среден 3; ...
Тест по Математика добавен на 29.01.2013
Великденско математическо състезание за четвърти клас
Учебният материал се състои от една ст 1 страница и представлява - Великденско математическо състезание , съдържа 15 задачи със верните отговори.... Времето за решаване е 120 минути. Регламент: Всяка задача от 1 до 15 има само е...
Тест по Математика добавен на 20.01.2013
Теореми по математика за 12 клас
Учебният материал се състои от две страници.... • С1-проекцията на всяка права g,перпендикулярна на проекционната равнина π,е точка-прободът на g с π . • С2-проекцията на всяка права g,която не е перпендикулярна на пр...
Тест по Математика добавен на 15.01.2013
Задачи на контролно за 6 клас
Решени задачи от контролно за шести клас, материалът се състои от пет страници.... Задача 6.1. Първо приемаме страниците за еденица. Сега намираме каква част е прочел през втория и третия ден общо трябва да извадим от общия брой ...
Тест по Математика добавен на 15.01.2013
Тест по Ценова политика
Тест по Ценова политика с посочените отговори... Тест 2 по Цени и ценова политика 1.Какви отношения отразява договорното ценообразуване?.. 2.Най-голямо значение за определяне на фирмените цени за кратък период от време имат .....
Тест по Маркетинг добавен на 09.01.2013
Макроикономика - тест
Тест по макроикономика за УНСС с верните отговори.... Предметът на науката Икономикс е : A) взаимодействието между макро и микро икономиката. B) изследване поведението на хората и институци...
Тест по Макроикономика добавен на 17.12.2012
Счетоводна политика на нефинансовите предприятия
Учебният материал представлява решени тестове по дисциплината "Счетоводна политика на нефинансовите предприятия" използвани в системата vjl... Кой принцип на счетоводството се спазва при лизинговите договори? текущо оценяван...
Тест по Счетоводство добавен на 13.12.2012
Маркетинг - изпитен тест
Теста е използван във Великотърновски и Пловдивски университет и е с оценка 6 Предназначен е за студенти икономика на туризма и маркетинг. 1. Маркетинга се занимава с всимко, освен с:.. 2. Търговската концепция на първо място е:....
Тест по Маркетинг добавен на 30.11.2012
Дистрибуционна политика - изпитен тест
Изпитен тест по дистрибуционна политика в НБУ, оценен е с шест. 1. Разходи на единица доставена продукция е показател за: 2. В теорията, свързана с дистрибуцията са обособени...............етапа: 3. Хоризонталната интеграция се пр...
Тест по Маркетинг добавен на 29.11.2012
Страници: 1 2 3 4 5
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg