ВХОД В САЙТА:

Упражнения

Филтър: Упражнение по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Управленско счетоводство - задачи
Задачи по управленско счетоводство на тема Общо производствени, преки и непреки разходи, решени и с обяснение. Задачите за 10 на брой и са за основен курс по Счетоводство и колнтрол - икономисти или неикономисти..... Предприятие...
Упражнение по Счетоводство добавен на 18.01.2015
Моята вълшебна приказка
Домашна работа на тема "Моята вълшебна приказка", материалът се състои от две страници.... Момичетата се опитали да махнат тръните,но когато откъснали един от тях видели как на негово място пораснал много по-силен,дебел и висок ...
Упражнение по Литература добавен на 14.08.2014
Как Ян Карлсон „маркетизира” Скандинавските авиолинии
Учебният материал се състои от 21 страници и разглежда пет задачи.... Фирма за маркетингови изследвания има за задача да определи дали потребителите могат действително да доловят разлика във вкуса на пиво „Загорка”, когато е бутил...
Упражнение по Маркетинг добавен на 14.04.2014
Естествени скални материали
Упражнение по "Строителни материали" на тема: Естествени скални материали Вземане, обработка и изпитване на пробни тела, материалът се състои от четири страници.... Вземане на скална проба и изготвяне на пробни тела Партида - с...
Упражнение по Материалознание добавен на 06.03.2014
Търговска банка
Учебният материал се състои от девет страници..... За откриване на сметка от български юридически лица са необходими следните документи: • Извлечение от Учредителен акт/ Учредителен договор/ Протокол за учредяване; • Удостоверен...
Упражнение по Финанси добавен на 11.06.2013
Как да подходим при решаването на стандартен тест за матура
Документът съдържа девет страници и разглежда: І. Какви задачи съдържа един стандартен тест?. 1. Задачи за четене с разбиране на текст. 2. Задачи за откриване и анализ на логически отношиния. 3. Задачи за проверка на лингвистични...
Упражнение по Български език добавен на 19.05.2013
Счетоводство на бюджетните, осигурителните и застрахователните предприятия
Решени задачи и тестове по - Счетоводство на бюджетните, осигурителните и застрахователните предприятия, учебният материал се състои от 19 страници.... 7. С нареждане – разписка от разплащателната сметка за бюджетни средства в БН...
Упражнение по Счетоводство добавен на 26.04.2013
Решаване на автономни диференциални уравнения
Учебният материал се състои от пет страници.... Изразът e-α(t), който прави лявата страна на (34) точна производна на функция се нарича интегриращ фактор. Можем да използваме (35), за да получим две (еквивалентни) форми на общо...
Упражнение по Математика добавен на 19.03.2013
Задачи по геометрия за 7 клас
Документът се състои от десет страници.... Задача 1: Даден е равнобедрен триъгълник АВС (АС = СВ). а) Ако бедрото се отнася към основата както 3:1, а основата е равна на 10 см, да се намери периметъра на триъгълника. ... Задача...
Упражнение по Геометрия добавен на 16.03.2013
Задача по тригонометрия
Документът се състои от три страници и представлява задача по тригонометрия с решението.... Тези ъгли, които се получават по горните формули, в действителност не са самите посочeни ъгли, а само таблични стойности α Т ( румб) и т...
Упражнение по Математика добавен на 15.03.2013
Финансова математика
Материалът представлява самостоятелна работа по Финансова математика, съдържа пет страници.... 3.3. При оценка на инвестиционни проекти винаги трябва да се има в предвид,че работим с бъдещи периоди и винаги има някаква степен на н...
Упражнение по Математика добавен на 15.03.2013
Задачи от конкурсен изпит по математика в ТУ- София 2007 година
Учебният материал се състои от шест страници.... Забележка: Задачата може да се реши и чрез условията за разположение на корените на уравнението (1) в случая, когато те са положителни и единицата е между тях. Задача 3. В правоъ...
Упражнение по Математика добавен на 15.03.2013
Задачи по Висша Математика
Задачи по Висша Математика II - Доц. Райна Балабанова, материалът се състои от осем страници и разглежда: 1. Производни на основните елементарни функции. 2. Таблични интеграли. 3. Правила за диференциране. 4. Задачи за само...
Упражнение по Математика добавен на 14.03.2013
Таблици с формули по математика
Формули по математика подходящи за 12 клас, учебният материал се състои от четири страници.... Четириъгълник, срещуположните страни на който са успоредни, се нарича успоредник. В успоредника всяка двойка срещулежащи (срещуположни...
Упражнение по Математика добавен на 13.03.2013
Зимни математически състезания - 2008
Задачи и решения от - Зимни математически състезания - 2008, материалът се състои от петнадесет страници... Задача 4. Едно 8-цифрено естествено число се нарича “четирицифрен дубъл”, ако в записа му всяка цифра от 1 до 4 участва то...
Упражнение по Математика добавен на 13.03.2013
ВСУ изпит по математика 2007
Конкурсен изпит по математика за висше строително училище “Любен Каравелов” - 2007 година, документът съдржа шест страници.... I. Алгебра и математически анализ 1. Цели и дробни рационални изрази и действия с тях. Формули за...
Упражнение по Математика добавен на 12.03.2013
Основни елементи на висшата математика
Документът се състои от седем страници... А) При едновременно хвърляне на два зара – пресметнете: 1) Вероятността да се падне пет и пет. 2) Вероятността да се падне чифт, т.е. две еднакви числа. 3) Вероятността да не се падне...
Упражнение по Математика добавен на 12.03.2013
Примерни задачи по математика за кандидатстване след 8 клас
Документът се състои от четири страници.... 3. Даден е квадратният тричлен ƒ(x) = (a - 1)x2 + 2ax + 3a - 2. Да се намерят всички стойности на параметъра a, за които: а) уравнението ƒ(x) = 0 има два равни корена; б) квадратният т...
Упражнение по Математика добавен на 11.03.2013
Метод на интервалите за решаване на неравенства от по-висока степен
Документът се състои от девет страници.... I I.Наличие на множител,повдигнат на нечетна степен Когато в произведението на лявата страна в неравенството участва множитл повдигнат на нечетна степен,то се преписва като този множител...
Упражнение по Математика добавен на 11.03.2013
Класни работи по математика за девети клас
Материалът се състои от четири страници и разглежда четири варианта на класна работа за 9 клас.... Задача 7. Двама работника трябва да свършат определена работа. Първият може да извърши сам работа за два дни по-малко, отколкото вт...
Упражнение по Математика добавен на 10.03.2013
Страници: 1 2 3 4 5
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg