ВХОД В САЙТА:

Уроци

Филтър: Урок по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Урок по литература: Елин Пелин - „По жътва”
План-конспект та урок по литература за 7 клас на тема "По жътва"-Елин Пелин, документът съдържа 17 страници.... I. Цели на урока: 1. Образователни цели: а) Учениците да се запознаят с живота, личността и творчеството на ...
Урок по Литература добавен на 05.03.2015
Класификация (делене) на художествената литература по родове и видове
Написаното е подходящо за ученици от 5. клас и нагоре. Файлът съдържа класификация на всички литературни родове и техните видове с подробно описание. Някои важни факти са написани с различен шрифт. Урокът е написан в две страници ...
Урок по Литература добавен на 14.10.2013
Принцип на политическия плурализъм
Материалът се състои от три страници.... В една политическа реалност, в която всяка партия се опитва да спечели колкото се може повече гласове, като същевременно се съревновава с останалите партии, би трябвало да послужи като осно...
Урок по Право добавен на 17.07.2013
Тригонометрични функции - урок
Съдържа история на тригонометрията,тригонометрични функции на остър ъгъл,обобщен и насочен ъгъл и приложения на тригонометричните функции, материалът се състои от седем страници.... Положението на точките върху земната повърхност...
Урок по Математика добавен на 19.05.2013
Педагогическа ситуация по музика
Педагогическа ситуация по педагогика на музикалната култура в детската градина. Ядро: Музика /деца във възрастова група 3-4 години/, материалът се състои от две страници.... У: Деца, помните ли песента „Войници” ? У: Хай...
Урок по Музика добавен на 27.04.2013
Експресионизъм
Това е текстови документ, изготвен в Microsoft Office Word, даващ информация за Еспресионизма в музиката. Материалът се използва от преподавател с докторска титла по история на музиката и музикална литература в НМУ "Любомир Пипков...
Урок по Музика добавен на 06.04.2013
Въведение в геометрията
Презентация на урок по математика за седми клас на тема "Въведение в геометрията", материалът се състои от седемнадесет страници.... •Геометрични фигури са : - Прави, лъчи, отсечки, триъгълник, кръг и др. •Геометрични тела са ...
Урок по Математика добавен на 24.03.2013
Деление с 10, 20, 30, ...,90
Урок по математика за 4 клас на тема "Деление с 10, 20, 30, ...,90", материалът се състои от пет страници.... 2. Поставяне и мотивиране на темата Зад.1 от учебника- Устно смятане – Мълчанка Децата решават задачите устно и накр...
Урок по Педагогика добавен на 18.03.2013
Сравняване на числата до 100
Урок по математика на тема "Сравняване на числата до 100", целите на урока са: да се формират знания и умения за сравняване на числата от 21 до 100, материалът се състои от две страници.... У: Точно така. • С цифрите 6, 7 и 8 Дин...
Урок по Педагогика добавен на 18.03.2013
Групиране на предмети
Урок по математика за 3 група (5-6 годишни), на тема "Групиране на предмети", вид на ситуацията - за нови знания, материалът се състои от пет страници.... У: Точно така. Следващата задача всеки ще направи сам. Давам ви насоки. Цел...
Урок по Математика добавен на 17.03.2013
Алгебра - уроци
Документът се състои от 22 страници и разглежда: I. Показателни уравнения. 1.) Определение. Уравнение, което съдържа неизвестно и в степенен показател, се нарича показател- но уравнение. Показателните уравнения се решават преди...
Урок по Алгебра добавен на 15.03.2013
Видове показателни уравнения и тяхното решаване
Документът се състои от 17 страници и разглежда: В този материал са включени седем варианта на показателни уравнения и намиране на техните решения. Задачи от показателни уравнения намират приложение и в кандидат – студентските из...
Урок по Математика добавен на 14.03.2013
Решаване на квадратни уравнения
Материалът представлява - Решаване на квадратни уравнения прост алгоритъм, съдържа една страница.... Освен този начин има формула, наречена ‘съкратена формула’. Тя улеснява изчисляването корените на квадратното уравне...
Урок по Математика добавен на 14.03.2013
Интеграли
Лекциите се състоят от 38 страници и разглеждат: §1. Дефиниция и свойства на определен интеграл §2. Теорема на Нютон-Лайбниц 1. Свойства на интеграла. 2. Интеграл с произволни граници. 3. Интегралът като функция на горната си гран...
Урок по Математика добавен на 13.03.2013
Непрекъснатост и производна на функция
Документът се състои от дванадесет страници и разглежда: 1. Непрекъснатост на функция. 2. Непрекъснатост отдясно и отляво. 2.1. Непрекъснатост отдясно. 2.2. Непрекъснатост отляво. 3. Непрекъснатост в интервал. 3.1. Непрекъснатост ...
Урок по Математика добавен на 13.03.2013
Синусова и косинусова теорема и задачи
Математика за 10 клас, учебният материал се състои от пет страници.... 3. За четириъгълниците: 3.1. Ъгли в четириъгълника Сборът от ъглите на четириъгълник е равен на 360º. 3.2. Успоредник Един четириъгълник е успоредник тогава ...
Урок по Математика добавен на 12.03.2013
Действия с вектори
Учебният материал се състои от една страница и разглежда действия с вектори.... Следствие 1: За ненулевите вектори AB→ и CD→ съществува число x различно от 0 така, че AB→ = xCD→ тогава и само тогава, когато AB→ и CD→ лежат върху е...
Урок по Математика добавен на 11.03.2013
Конус. Лице на повърхнина на конус
Урок по математика на шести клас на тема "Конус. Лице на повърхнина на конус", учебният материал се състои от четири страници.... Развивката на конус с радиус r и образуваща l се състои от две части: кръг с радиус r (представляващ...
Урок по Математика добавен на 11.03.2013
Стереометрия - основни понятия
Материалът се състои от седем страници.... Взаимно отношение на две прави в пространството Две прави са кръстосани, ако: • не съществува равнина, която ги съдържа. • Ъгъл между две кръстосани прави е ъгълът между две пресичащи ...
Урок по Математика добавен на 10.03.2013
Приложение и биологично действие на ядрените лъчения
Материалът се състои от две страници... Радиоактивните лъчи и изотопи намират голямо приложение в техниката, медицинатта, селското стопанство и др. 1. Метод на белязаните атоми. Атомът на всеки дариоактивен изотоп притежава същи...
Урок по Физика добавен на 03.03.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg