ВХОД В САЙТА:

Учебни материали по Бизнес комуникации

Филтър: всички документи по Бизнес комуникации
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Лидерът - ключова фигура за изграждането просперитета, глобализацията и интернационализацията на бизнесорганизацията
Документът се състои от 24 страници.... Този курсов проект има за цел да представи в най – широк аспект влиянието на лидера за изграждането просперитета и културата на бизнес организацията като цяло и връзките й с обществеността....
Курсова работа по Бизнес комуникации добавен на 26.11.2014
Електронна комуникация
Курсова работа по: Бизнес комуникации и връзки с обществеността на тема "Електронна комуникация", документът се състои от двадесет страници.... Когато сме извън дома или офиса с други хора, мобилният телефон трябва да се използва ...
Курсова работа по Бизнес комуникации добавен на 15.11.2014
Public Relations – приложение в организацията
Курсов проект по: Бизнескомуникиране и връзки с обществеността на тема "Public Relations – приложение в организацията", материалът се състои от петнадесет страници.... Външният ПР е насочен навън, към интересуващите организацията ...
Курсова работа по Бизнес комуникации добавен на 17.06.2014
Видове медийни аудитори
Курсова работа по: Методи за изследване на масовите комуникации на тема "Видове медийни аудитори", материалът се състои от седем страници.... Напротив, пасивността на потребителите е напълно невъзможна и това се отнася не само до ...
Курсова работа по Бизнес комуникации добавен на 16.06.2014
Влияние на националните културни различия върху лидерството
Курсова работа по: Бизнес комуникации на тема "Влияние на националните културни различия върху лидерството", материалът се състои от 17 страници.... Според резултатите, получени от многобройни изследвания в нашата страна, Българи...
Курсова работа по Бизнес комуникации добавен на 12.02.2014
Влияние на националните културни различия върху лидерството
Учебният материал се състои от седемнадесет страници.... Не управленският екип, а работната група контролира, награждава и наказва отделните членове, ако не спазват нормите на поведение. Причината за постигане на високи производст...
Курсова работа по Бизнес комуникации добавен на 10.02.2014
Анализ на комуникационната политика на банка
Учебният материал се състои от 15 страници и представлява курсова работа по: Комуникационна политика на тема "Анализ на комуникационната политика на Уникредит Булбанк"..... Както вече посочихме между формите на комуникация и комун...
Курсова работа по Бизнес комуникации добавен на 24.01.2014
Логистика и устойчива икономика
Учебният материал съдържа седем страници.... Поощрява се ии използването на горивата ,които не замърсяват и въздуха. Най-важното значение на логистиката е създаването на отмново нови пазари и работни места ,каъто се има в...
Курсова работа по Бизнес комуникации добавен на 23.01.2014
Същностно описание на лидерството
Семестриален проект по: Бизнес преговори на тема "Същностно описание на лидерството", материалът съдържа 15 страници.... Да бъдеш добър лидер е по-самотно развлечениe, отколкото да бъдеш член на добър екип. Положителната енергия ...
Проект по Бизнес комуникации добавен на 24.12.2013
Заседание. Особености. Етапи
Курсова работа по учебната дисциплина „Писмени и устни комуникации“ на тема "Заседание. Особености. Етапи", документът съдържа 11 страници.... УВАЖАЕМИ Господин мениджър, Моля да ни извините за причинените щети върху вашият ...
Курсова работа по Бизнес комуникации добавен на 21.11.2013
Основнен списък от публики на конкретна организация
Учебният материал съдържа 17 страници.... Независимо от това какви приоритети имат родителите в различни моменти, грижата за децата е неизменно необходима и задължителна. Първичните публики не са толкова трудни за идентифициране, ...
Курсова работа по Бизнес комуникации добавен на 30.10.2013
Вътрешнофирмена кореспонденция
Учебният материал се състои от седем страници и разглежда: 1. Общо административни документи. 1.1 Основни характеристики 1.2 Справочно-информационни документи 1.3. Организационно-разпоредителни документи..... В него се посочват пр...
Лекция по Бизнес комуникации добавен на 11.09.2013
Делова Коренспонденция
Курсова работа седем страници.... 1. Начертайте органиграма на фирмата, като коментирате нейната структура от гледна точка на организационната комуникация. 2. Съставете два доклада, отразяващи мнението на изпълнителите за естеств...
Курсова работа по Бизнес комуникации добавен на 26.07.2013
Видове комуникации
Курсова работа на тема "Видове комуникации", материалът съдържа 11 страници и разглежда: 1. Същност и съдържание на комуникационния процес. 1.1. Елементи на комуникационния процес. 2. Видове комуникации. 2.1. Посока на движение ...
Курсова работа по Бизнес комуникации добавен на 03.07.2013
Бизнес комуникации и делово общуване
Курсова работа по: Бизнес комуникации на тема "Бизнес комуникации и делово общуване в „Хмелницки“ с предмет на дейност търговия с хранителни стоки , документи свързани с кандидатсване на работа: изработване на молба-заявление, дл...
Курсова работа по Бизнес комуникации добавен на 11.06.2013
Социология на масовата комуникация
Лекции по - Социология на масовата комуникация, материалът се състои от 22 страници и разглежда: 1. Основи и същност на бизнескомуникацията. Определения. Функции. Видове. Комуникационна компетентност и мотивация. Проблемни зони. ...
Лекция по Бизнес комуникации добавен на 01.06.2013
Разработване на комуникационна програма на Регионалния център за дистанционно обучение-гр.Хасково за привличане на повече студенти през лятото на 2013г
Учебният материал се състои от пет страници и разглежда: 1.Определяне на целите. 2.Комуникационни цели, принципи и основни послания. 3. Определяне на целевите групи и публиките. 4.Избор на медии и техники....
Казус по Бизнес комуникации добавен на 02.05.2013
Бизнес план - Създаване на козметична компания
Учебният материал се състои от двадесет и три страници.... Нежната и чиста младежка кожа става мазна, порите се разширяват и се появяват пъпки. Тази нерадостна картина прибавя нови проблеми към небезпроблемната тийнейджърска възра...
План по Бизнес комуникации добавен на 29.04.2013
Страници: 1
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg