ВХОД В САЙТА:

Учебни материали по Биология

Филтър: всички документи по Биология
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Изработване на яки
ПЛАН – КОНСПЕКТ за провеждане на държавен изпит на урок по специалността „ТТТ”, документът се състои от седем страници.... 1.Вид на урока - за формиране на нови знания,умения навици 2.Дидактически цели: ...
План по Биология добавен на 02.07.2015
Формиране на екип за управление в кризисни ситуации
Курсов проект на тема "Формиране на екип за управление в кризисни ситуации", документът се състои от единадесет страници.... Неговата функция, обаче не спира до тук, защото човекът е социално животно и той живее и работи в колекти...
Курсова работа по Биология добавен на 22.11.2014
Вредата и риска за човешкото здраве и околната среда от генно модифицираните организми
Курсов проект по: Анализ и оценка на риска на тема "Вредата и риска за човешкото здраве и околната среда от генно модифицираните организми"...... От друга страна, наличието и прилагането на тази технология може да бъде оправдано с...
Курсова работа по Биология добавен на 03.11.2014
Организация и форми на провеждане на тактически действия за възстановяване на обществения ред при безредици
Курсова работа по: Оперативно-тактическа подготовка на тема "Организация и форми на провеждане на тактически действия за възстановяване на обществения ред при безредици", материалът съдържа 35 страници.... Стремежът е да се избягв...
Курсова работа по Биология добавен на 19.09.2014
Биотехнологии
Материалът се състои от четири страници.... Еднояйчните близнаци при животните и човека също са пример за природно клонирани организми. Учените успешно клонират насекоми, риби, земноводни, а отскоро птици и бозайници. Използването...
Тема по Биология добавен на 12.09.2014
Развитие на земноводни
Учебният материал съдържа пет страници.... образуването на кръговия бластопорус, микромерите от анималната зона започват да се размножават и да се движат във вегетативна посока /вегетопетално/, което представлява процес на активна...
Тема по Биология добавен на 12.09.2014
Квантова парадигма на сигурността
Реферат по: Система на сигурността в България на тема "Квантова парадигма на сигурността", материалът се състои от седем страници..... Теорията, върху която тя лежи в миналото вероятно е изглеждала непонятна, но днес всички са зап...
Реферат по Биология добавен на 26.06.2014
Бройлерни линии във птицевъдството
Реферат на тема "Бройлерни линии във птицевъдството", материалът се състои от дванадесет страници.... Този метод се използва често в практиката на някой фирми и институти и представлява евтин начин за получаване на генна плазма за...
Реферат по Генетика добавен на 25.06.2014
Управление на техническите средства за наблюдение и измерване
Курсова работа по: Системи за управление на качеството на тема "Управление на техническите средства за наблюдение и измерване", материалът се състои от осем страници.... 1.Цел на процедурата- Да се гарантира качествения контрол в...
Курсова работа по Биология добавен на 16.06.2014
Влияние на шума върху здравето
Реферат на тема "Влияние на шума върху здравето", материалът се състои от девет страници..... В насоките се представят нови доказателства за увреждането на здравето при излагане на шум през нощта и се препоръчват гранични стойност...
Реферат по Биология добавен на 16.06.2014
Влияние на физичните фактори върху развитие на микроорганизмите
Реферат по: Микробиология на тема "Влияние на физичните фактори върху развитие на микроорганизмите", материалът се състои от десет страници.... Това е така, защото всички членове на популацията притежават еднаква чувствителност и ...
Реферат по Микробиология добавен на 07.05.2014
Нобелови награди за физиология или медицина (1961-1970)
Учебният материал се състои от 13 страници.... То почита значението на работата и изследването на Хъгинс , която влияе на други учени и техните изследвания, свързани с поведението на раковите клетки. Неговото откритие отвори една ...
Курсова работа по Биология добавен на 07.05.2014
Отдел Мъхове
Реферат по: Ботаника II на тема "Отдел Мъхове", материалът се състои от 12 страници и разглежда: Разпостранение. Характеристика. Класификация. Разпространени видове. Значение и стопанско използване..... Всяка спора има тънка вътре...
Реферат по Ботаника добавен на 07.05.2014
Образуване на бактериални биофилми в хранително-вкусовата промишленост – проблем за безопасността на храните
Материалът се състои от четири страници.... Инфекциозните заболявания, с източник хранителни продукти винаги са били заплаха за здравето на хората в глобален мащаб. За редица огнища на хранителни инфекции е било установено, че са ...
Тема по Биология добавен на 05.05.2014
Семейство сложноцветни
Учебният материал се състои от седем страници.... Срещат се предимно във влажните тропични райони.Мого видове орхидеи са световно защитени.У нас се срещат 55 вида. Цветовете са неправилни,двуполови. Околоцветникът е съставен от 6...
Тема по Биология добавен на 14.02.2014
Филария - реферат
Реферат по: Социален аспект на тропическите паразити на тема "Филария", материалът се състои от девет страници.... В днешно време ние се намираме в обстановка на пълна неосведоменост по въпросите за опасността от хелминтози, като ...
Реферат по Биология добавен на 03.02.2014
Едномембранни органоиди в еукариотната клетка
Документът съдържа пет страници.... Първичните са малки мембранни везикули около 100 нм, запълнени с безструктурно вещество с киселофосфатазна активност. Доказано е, че съдържат кисела фосфатаза. Те се движат активно в хиалоплазм...
Тема по Биология добавен на 16.01.2014
Иван Шопов - биография
Курсова работа по специалност: Национална библиография на тема "Иван Шопов", материалът се състои от 4 страници.... Шопов е първият българин, който изработва самостоятелна библиография на българските печатни произведения на бълга...
Курсова работа по Биология добавен на 06.01.2014
Социално-икономическа обусловеност на раждаемостта
Курсова работа по: Демография на тема "Социално-икономическа обусловеност на раждаемостта", учебният материал съдържа осем страници.... Липсата на житейска перспектива, особено засилена в последните години от икономическата криза,...
Курсова работа по Биология добавен на 03.01.2014
Симиотика - курсова работа
Материалът е на тема "Връзката между информация, култура и качество на живот от гледна точка на семиотичната теория на културата", съдържа пет страници.... Напоследък науката заема все повече място в живота на всеки един човек. Тя...
Казус по Биология добавен на 03.01.2014
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg