ВХОД В САЙТА:

Учебни материали по Геология

Филтър: всички документи по Геология
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Тектоника на литосферните плочи
Земната литосфера обгръща планетата по подобие на твърда черупка. Тя обаче не е монолитна, а натрошена на огромни фрагменти, наречени литосферни плочи. Плочите се намират в непрекъснато движение, една спрямо друга. В зоните на гра...
Пищов по Геология добавен на 07.02.2011
Земетресенията
Поведение при бедствия, аварий и катастрофи. Обучение за действие при възникване на различни природни явления.Запознаване с оснони дейности за защита при бедствия, аварии и катастрофи....
Упражнение по Геология добавен на 09.06.2010
Лекции по Геология
3. ЗАДАЧИ НА ПЕТРОЛОГИЯТА Задачите на петрологията могат да се формулират по следния начин: а) Полеви изследвания за формата на тялото, размерите му и взаимодействието му с вместващите го скали (оръдия - чук, лупа, теоретична по...
Лекция по Геология добавен на 02.04.2010
Метаморфизъм, седиментни скали и магматизъм
Метаморфизъм – процес, при който магмени, седиментни или по- стари метаморфни скали се преобразуват в метаморфни под въздействието на висока температура и налягане под повърхността на Земята. Може да се определи като физична и хим...
Документ по Геология добавен на 02.04.2010
Разкриване на руднично поле
Разкриване на руднично поле.Разработването на находищата на ПИ представлява последователно прокарване на различни минни изработки в границите на находището или на част от него ,наречено руднично поле .Видове разкриващи изработки:...
Пищов по Геология добавен на 02.04.2010
Метаморфизъм, седиментни скали и магматизъм
Метаморфизъм – процес, при който магмени, седиментни или по- стари метаморфни скали се преобразуват в метаморфни под въздействието на висока температура и налягане под повърхността на Земята. Може да се определи като физична и хим...
Документ по Геология добавен на 02.04.2010
Ерозия на почвата
11 ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА Ерозията на почвата е процес на механично разрушаване и от-насяне на почвената маса от действието на водата и вятъра. Под йното влияние постепенно намалява количеството на хранителни-те вещества и хумусът в п...
Тема по Геология добавен на 02.04.2010
Геоложко картиране
ГЕОЛОЖКО КАРТИРАНЕ ЦЕЛ И ЗАДАЧИ Геоложкото картиране основен метод при геоложки проучвания • Приложна дисциплина, която в различни страни носи различни наименования: Полевая геология, Feld Geology, Geologie de terrain • Две...
Лекция по Геология добавен на 02.04.2010
Геоложка дейност на реки,морета,блата и вятър
Лекция № Геоложка дейност на повърхностно течащите води - Повърхностно течащи води – цялата водна маса, която се стича по земната повърхност В планини, където свършва действието на ледника, започва действието на повърхност...
Лекция по Геология добавен на 02.04.2010
Предварителен статистически анализ на данните
Видове статистически данни Геоложките обекти се изучават, обикновено, с помоща на опробване. Съществуващата природна променливост на изследвания признак, грешката при пробовзимането и анализа и други източници на дисперсия ...
Реферат по Геология добавен на 02.04.2010
Обогатяване на полезните изкопаеми и методи за зърнометрична обработка
Обогатяване на полезните изкопаеми Обогатяването на полезните изкопаеми представлява важен клон от техниката, които имат за задача чрез механична, а напоследък и чрез химична и биохимична преработка на полезните изкопаеми да ...
Реферат по Геология добавен на 02.04.2010
Въведение в открития добив
Въведение в открития добив За добиване на полезни изкопаеми се използват различни начини на разработване на находищата, като основите са открит,подземен,подводен и геотехнологичен. Целта на откритото разработване на находищ...
Тема по Геология добавен на 02.04.2010
Страници: 1
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Пищови по География
 Теми по Физиология на растенията
 Есета по Право
 Проекти по Електроника
 Есета по Геополитика
 Курсови работи по Хигиена
 Курсови работи по Специална психоло...
 Лекции по Политология
 Лекции по История на България
 Теми по Мениджмънт
 Реферати по Религия
 Реферати по Теория на възпитанието
 Други учебни материали по Алгебра
 Конспекти по Музика
 Теми по Стопанска история
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg