ВХОД В САЙТА:

Учебни материали по Геология

Филтър: всички документи по Геология
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Тектоника на литосферните плочи
Земната литосфера обгръща планетата по подобие на твърда черупка. Тя обаче не е монолитна, а натрошена на огромни фрагменти, наречени литосферни плочи. Плочите се намират в непрекъснато движение, една спрямо друга. В зоните на гра...
Пищов по Геология добавен на 07.02.2011
Земетресенията
Поведение при бедствия, аварий и катастрофи. Обучение за действие при възникване на различни природни явления.Запознаване с оснони дейности за защита при бедствия, аварии и катастрофи....
Упражнение по Геология добавен на 09.06.2010
Лекции по Геология
3. ЗАДАЧИ НА ПЕТРОЛОГИЯТА Задачите на петрологията могат да се формулират по следния начин: а) Полеви изследвания за формата на тялото, размерите му и взаимодействието му с вместващите го скали (оръдия - чук, лупа, теоретична по...
Лекция по Геология добавен на 02.04.2010
Метаморфизъм, седиментни скали и магматизъм
Метаморфизъм – процес, при който магмени, седиментни или по- стари метаморфни скали се преобразуват в метаморфни под въздействието на висока температура и налягане под повърхността на Земята. Може да се определи като физична и хим...
Документ по Геология добавен на 02.04.2010
Разкриване на руднично поле
Разкриване на руднично поле.Разработването на находищата на ПИ представлява последователно прокарване на различни минни изработки в границите на находището или на част от него ,наречено руднично поле .Видове разкриващи изработки:...
Пищов по Геология добавен на 02.04.2010
Метаморфизъм, седиментни скали и магматизъм
Метаморфизъм – процес, при който магмени, седиментни или по- стари метаморфни скали се преобразуват в метаморфни под въздействието на висока температура и налягане под повърхността на Земята. Може да се определи като физична и хим...
Документ по Геология добавен на 02.04.2010
Ерозия на почвата
11 ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА Ерозията на почвата е процес на механично разрушаване и от-насяне на почвената маса от действието на водата и вятъра. Под йното влияние постепенно намалява количеството на хранителни-те вещества и хумусът в п...
Тема по Геология добавен на 02.04.2010
Геоложко картиране
ГЕОЛОЖКО КАРТИРАНЕ ЦЕЛ И ЗАДАЧИ Геоложкото картиране основен метод при геоложки проучвания • Приложна дисциплина, която в различни страни носи различни наименования: Полевая геология, Feld Geology, Geologie de terrain • Две...
Лекция по Геология добавен на 02.04.2010
Геоложка дейност на реки,морета,блата и вятър
Лекция № Геоложка дейност на повърхностно течащите води - Повърхностно течащи води – цялата водна маса, която се стича по земната повърхност В планини, където свършва действието на ледника, започва действието на повърхност...
Лекция по Геология добавен на 02.04.2010
Предварителен статистически анализ на данните
Видове статистически данни Геоложките обекти се изучават, обикновено, с помоща на опробване. Съществуващата природна променливост на изследвания признак, грешката при пробовзимането и анализа и други източници на дисперсия ...
Реферат по Геология добавен на 02.04.2010
Обогатяване на полезните изкопаеми и методи за зърнометрична обработка
Обогатяване на полезните изкопаеми Обогатяването на полезните изкопаеми представлява важен клон от техниката, които имат за задача чрез механична, а напоследък и чрез химична и биохимична преработка на полезните изкопаеми да ...
Реферат по Геология добавен на 02.04.2010
Въведение в открития добив
Въведение в открития добив За добиване на полезни изкопаеми се използват различни начини на разработване на находищата, като основите са открит,подземен,подводен и геотехнологичен. Целта на откритото разработване на находищ...
Тема по Геология добавен на 02.04.2010
Страници: 1
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg