ВХОД В САЙТА:

Учебни материали по Макроикономика

Филтър: всички документи по Макроикономика
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Ниската раждаемост и високата смъртност на населението – заплаха за икономическата стабилност на страната
Курсова работа по: Макроикономика на тема "Ниската раждаемост и високата смъртност на населението – заплаха за икономическата стабилност на страната", документът се състои от осемнадесет страници..... Намалението на раждаемостта е...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 20.12.2014
Същност, еволюция и функции на парите. Съвременни форми на парите
Курсова работа по: Макроикономика на тема "Същност, еволюция и функции на парите. Съвременни форми на парите", документът се състои от дванадесет страници.... Тази функция на парите се нарича още средство за измерване на стойностт...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 24.10.2014
Класическа и кейнсианска концепция за равновесието
Курсова работа по: Класическа и кейнсианска концепция за равновесието. Методи за определяне на макроикономическото равновесие – съпоставяне на съвкупните разходи и доходи. Равенството изземвания - добавки към доходите..... Ако едн...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 09.05.2014
Сравняване на основни макроикономически показатели за Германия и Португалия за годините 1998 и 2002-2009
Практическа задача по: Конюнктура и прогнозиране на международните пазари на тема "Сравняване на основни макроикономически показатели за Германия и Португалия за годините 1998 и 2002-2009", материалът се състои от 11 страници.... ...
Казус по Макроикономика добавен на 28.03.2014
Безработица-същност, видове и причини
Курсова работа на тема "Безработица-същност, видове и причини", материалът се състои от дванадесет страници..... То показва каква може да бъде максималната заетост, съответстваща на потенциалното производство. То е отражение на съ...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 12.03.2014
Икономическият растеж зависи от нововъведенията
Материалът се състои от осем страници.... • През 2012 г. Rolls-Royce инвестират $ 570 милиона откривайки фабрика за разработване и производство на двигатели за совалки и самолетни двигатели. Тези и много други Корпорации инвести...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 10.03.2014
Обществен продукт – същност и структура
Учебният материал се състои от 13 страници и разглежда: 1. Обществения продукт според различни школи. 2. Структура на продукта. 3. Изчисляване на обществения продукт и обществения продукт в системата на международните сметки......
Казус по Макроикономика добавен на 27.01.2014
Франчайзинг – същност, характеристика, видове, практика в България
Документът се състои от девет страници.... Най-известната и успешна фирма е МакДоналсд, с която редица поколения сме израснали и дори и да има хора, които не харесват предлаганите от тях храни и напитки, те знаят името и логото на...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 24.01.2014
Диференцираните ставки по ДДС – в чий интерес са? Печелят ли бедните от тях?
Учебният материал представлява курсова работа на тема "Диференцираните ставки по ДДС – в чий интерес са? Печелят ли бедните от тях?", материалът съдържа 13 страници.... Основните проблеми тук биха били по отношение на изчерпателно...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 18.12.2013
Курсова работа по Макроикономика
Учебният материал се състои от 15 страници.... Централната банка може да активизира кредитната дейност на финансовите посредници чрез намаляване на минималните задължителни резерви, което ще доведе до нарастване на паричното пред...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 09.12.2013
Тенденции на жилищния пазар – цени, ново строителство
Документът се състои от шест страници..... По-големите строителни проекти, които в момента се изграждат в България, се броят на пръсти. Строителната продукцията се е свила почти наполовина спрямо пика от 2008 г., а снвестициите в ...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 30.11.2013
Какво показва безработицата – излишното предлагане на труд , или лицата, които в определено време търсят работа? Тя говори ли нещо за търсенето на труд и за незаети работни места?
Курсова работа по Учебна дисциплина: Макроикономика, материалът съдържа пет страници.... Ако тези процес продължава, това може да стане причина за превръщането на икономическия процес в социален, а оттам и в политически. Той подх...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 21.11.2013
Икономическия растеж зависи от нововъведенията
Учебният материал се състои от седем страници..... Коригирането на дисбаланса от миналото е един от ключовите фактори: неотдавнашното съотношение на разходваните средства за научна и развойна дейност между частния и публичния сект...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 21.11.2013
Инфлация – определение и измерване. Видове инфлация. Инфлацията в България 2000-2010 г.
Курсова работа на тема "Инфлация – определение и измерване. Видове инфлация. Инфлацията в България 2000-2010 г.", материалът се състои от 13 страници..... В такива случаи трябва да се реагира своевременно, тъй като развитието на и...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 14.11.2013
Парична политика на България
Учебният материал съдържа 19 страници.... Срокът на такова рефинансиране може да е 3 месеца. Запазването на тази функция е продиктувано главно от крехката стабилност на банковата система при въвеждането на ПС, ограничения достъп н...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 12.11.2013
Мултипликатор на дохода. Акселератор на инвестициите.
Материалът съдържа 6 страници.... Връзката между изменението на обема на съвкупното производство и предизвиканото от това изменение на инвестициите се установява чрез принципа на акселератора.Според него нарастването на съвкупното...
Реферат по Макроикономика добавен на 05.11.2013
Макроикономическо регулиране
Презентация на тема "Макроикономическо регулиране", учебният материал се състои от 11 страници..... Видове икономическа политика 1. Според обекта на въздействие a) Микроикономическа b) Макроикономическа 2. Според характера на...
Друго по Макроикономика добавен на 11.09.2013
Капиталов пазар и инвестиционни решения. пазар на земята
Учебният материал се състои от 29 страници.... Ако се построи химически завод, който излива отпадъци във водите на голяма река, и изхвърля вредни газове, колкото и да е полезна за стопанството продукцията му, той нанася и доста вр...
Тема по Макроикономика добавен на 05.09.2013
Дипломация. Понятие, форми и методи
Материалът се състои от 63 страници и разглежда следните теми: 1. Дипломация. Понятие, форми и методи. 2. Дипломация, външна политика и Международно право. 3. Възникване и развитие на дипломацията и нейното правно регламентиране....
Тема по Макроикономика добавен на 04.09.2013
Същност, видове безработица и измерване на безработицата
Презентацията се състои от 11 страници.... Видове безработица • Текуща-Фрикционната безработица е свързана с естественото движение на работещото население, поради което се нарича още текуща безработица.Обяснява се със следните...
Друго по Макроикономика добавен на 15.07.2013
Страници: 1 2 3
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg