ВХОД В САЙТА:

Учебни материали по Математика

Филтър: всички документи по Математика
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Принципи и етапи на моделирането
Реферат на тема "Принципи и етапи на моделирането", материалът се състои от осем страници.... Ако имате нужда от прекалено сложни изчисления, строителство, обикновено в по-малък мащаб, реалната система са предмет на същите правила...
Реферат по Математическо моделиране добавен на 26.06.2014
Разпределение по математика за 8 клас
Примерно годишно разпределение на часовете по математика за 8 клас по учебника на издателство Архимед. Включени са теми за контролни работи и класни работи. Разпределението е за 3 часа седмично....
План по Математика добавен на 23.06.2014
План на фирма за доставка на бонбони на пазара на Република Франция
Курсова работа на тема "План на фирма за доставка на бонбони на пазара на Република Франция", материалът се състои от 28 страници.... Резултат е промени в съотношението на международните пазари. Както вече отбелязахме, засега във ...
Курсова работа по Математика добавен на 09.05.2014
Намиране на най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция
Материалът съдържа 8 страници.... Разглеждайки задачите, давани на изпити, забелязах, че функциите са неизменна част от тестовете за кандидат студентите. Могат да се измислят много задачи, в решението, на които, се използват екстр...
Реферат по Математика добавен на 24.11.2013
Статистическо моделиране на процесите в транспорта
Материалът се състои от 22 страници..... други. Точността на определяне може да се повиши, ако някой от горните фактори се включи в регресионната зависимост. Същността на транспортните процеси е такава, че голяма част...
Тема по Математическо моделиране добавен на 19.07.2013
ПР и Реклама
Учебният материал се състои от девет страници и е на тема "ПР и Реклама".... Често им се приписва двуединна функция, освен че съществува и терменологично съвпадение. Често на ПР се приписват и консултански и изпълнителски функции...
Тема по Математика добавен на 25.06.2013
Динамични иконометрични модели (ДИМ). Модел на авторегресията. Характеристика на моделите с разпределен лаг
Учебният материал се състои от десет страници.... Проблемът за мултиколинеарността в преобразуваният модел на регресия (2) не е напълно отстранен. Но все пак мултиколинеарността на новите променливи zi в по-малка степен се отразяв...
Курсова работа по Математика добавен на 06.06.2013
Тригонометрични функции - урок
Съдържа история на тригонометрията,тригонометрични функции на остър ъгъл,обобщен и насочен ъгъл и приложения на тригонометричните функции, материалът се състои от седем страници.... Положението на точките върху земната повърхност...
Урок по Математика добавен на 19.05.2013
Изследване на линейни типови звена
Материалът се състои от осем страници.... 1. Теоретични пояснения Типови звания Прости модели на елементите на сложни линейни си системи. Переходная характеристика на звената Преходна функция на дадена система (или елемент ...
Протокол по Математика добавен на 25.04.2013
Актив ли е работната сила за отчетната единица?
Учебният материал се състои от четири страници..... За постигането на продуктивен работен процес и оптимално използване на своя персонал, фирмите инвестират все повече в служителите си и в тяхната квалификация и специализация. Так...
Казус по Математика добавен на 30.03.2013
Висша алгебра - пищови
Учебният материал се състои от три страници и разглежда: 1.Числово множество. 2.Сечение на множество А и Б 3.Релация 4.Две уравнения или системи 5.Равенство едно 6.α=а+вi 7.n-ти корен на комплексното число 8. Тригонометричен вид...
Пищов по Математика добавен на 29.03.2013
Системи линейни уравнения. Метод на Крамер за решаване
Пищови по математика на тема "Системи линейни уравнения. Метод на Крамер за решаване", материалът се състои от една страница и разглежда: 1. Системи линейни уравнения. Метод на Крамер за решаване . 2. Скаларно Произведение на вект...
Пищов по Математика добавен на 28.03.2013
Комплексен анализ
Пищови по математика на тема "Комплексен анализ", материалът се състои от две страници и разглежда: 1.Функция на комплексна променлива. 2.Степенни редове. 3. Някои елементарни ф-ии на комплексна променлива. Аналити4ни ф-ии.У-ие на...
Пищов по Математика добавен на 28.03.2013
Обикновенни диференциални уравнения - пищови
Учебният материал се състои от седем страници и разглежда: 1.Обикновени дифер у-ния. 2.Хомогенни дифер у-я и свеждащи се към тях. 3.Линейни дифер у-я от Iви вид. У-я на Бернули и Рикати. 4.Точни дифер у-я.Интегриращ множител.Някои...
Пищов по Математика добавен на 28.03.2013
Вероятност на събитие
Пищов по математика на тема "Вероятност на събитие", материалът се състои от две страници.... Условна вероятност. Определено може да се твърди, че истинската теория на вероятностите започва с определянето на понятието условна вер...
Пищов по Математика добавен на 28.03.2013
Математически анализ - пищови
Учебният материал се състои от пет страници и разглежда: 1. Асимптоти. Изследване на функции и графиките им. 2. Неопределен интеграл. Свойства. Таблични интеграли. Интегриране на някои класове от функции. Неопределен интеграл. 3....
Пищов по Математика добавен на 27.03.2013
Граница на функция - пищови
Пищови на тема "Граница на функция", материалът се състои от една страници.... 1)Ако ф-ята f има в т.а и граница B, то в тази точка тя има и лява и дясна граница равни също на числото b. 2)Ако в т. а ф-ята f има и лява и дясна ...
Пищов по Математика добавен на 27.03.2013
Математически анализ - формули и определения
Материалът представлява формули и определения по Математически анализ, съдържа девет страници.... Изследване на функции. Нарастване и намаляване на функции. Максимум и минимум. 1. ДО – дефиниционна област; 2. Изследване за монот...
Пищов по Математически анализ добавен на 27.03.2013
Неравенства в триъгълник
Проект по математика за девети клас на тема "Неравенства в триъгълник", материалът съдържа двадесет и пет страници.... Шеста Балканска Олимпиада, 1989). Нека ABC е триъгълник с медицентър точка G и l е права, пресичаща страните...
Проект по Математика добавен на 27.03.2013
Диференциални уравнения. Задача на Коши.
Пищови по математика, материалът се състои от три страници и разглежда: 1. Обикновени диференциални у-я- основни понятия, задача на Коши. 2. Обикновени диференциални у-я от 1ви ред. У-я с отделящи се променливи, хомогенни ДУ. 3. Л...
Пищов по Математика добавен на 26.03.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg