ВХОД В САЙТА:

Учебни материали по Право

Филтър: всички документи по Право
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Възлагане на обществени поръчки и нарушения при изпълнението им
Курсова работа по обществени поръчки използвана в Университет за национално и световно стопанство на тема "Възлагане на обществени поръчки и нарушения при изпълнението им", документът се състои от тринадесет страници.... Междунаро...
Курсова работа по Финансово право добавен на 24.02.2015
Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
Примерен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, документът се състои от две страници.... Страните ще сключат окончателен договор най-късно до ……………………………, като промяна на договорения срок може да става само по...
Документ по Право добавен на 04.02.2015
Управление на проекти - теми
Теми по „Управление на проекти” Преподавател: гл.ас.д-р Цветан, документът се състои от 18 страници.... Това предполага планиране на конкретни дейности, постигане на резултати и осигуряване на ресурси т.е. определяне обхват на р...
Казус по Право добавен на 01.02.2015
Лекции по наказателно право – особена част
Лекции по наказателно право – особена част (Проф. Александър Стойнов), документът се състои от 54 страници и разглежда следните въпроси: 1. Престъпления против стопанството 2. Общи стопански престъпления 3. Престъпления против кре...
Лекция по Право добавен на 21.11.2014
Консулско представителство
Учебният материал се състои от единадесет страници.... На практика централният консулски апарат има предназначението да координира, ръководи и контролира цялостната консулска дейност на своя страна, включително и на нейните консул...
Курсова работа по Административно право добавен на 26.10.2014
Видове изборни системи в Република България
Реферат на тема "Видове изборни системи в Република България", материалът се състои от осем страници.... При тази система пропорционално и мажоритарно се прилагат независимо един от друг. Функционално смесените избирателни системи...
Реферат по Право добавен на 23.10.2014
Конституционно устройство на САЩ и Русия
Курсова работа по: Сравнително конституционно право на тема "Конституционно устройство на САЩ и Русия", материалът се състои от петнадесет страници..... Съдебните органи на страната (в това число и висшите) се намират в опосредств...
Курсова работа по Право добавен на 23.10.2014
Избирателна система - курсова работа
Курсова работа по: Основи на правото на тема "Избирателна система", документът се състои от 14 страници.... След това се дава интегрална или обща избирателна бюлетин, тя се подпечатва със сготвения печат на избирателната секция, с...
Курсова работа по Право добавен на 23.10.2014
Анализ на разпоредбите на Спогодбата между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
Курсова задача по: Международно данъчно право на тема "Анализ на разпоредбите на Спогодбата между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци н...
Курсова работа по Право добавен на 23.10.2014
Съпоставка между трите конституции от 1879г. до 1971г.
Документът съдържа девет страници..... България”(1971г.),които откриваме спрямо задълженията,правата и пълномощията на Властта и Народа.Но основната и съществена е във върховното представителство на държавата,което от тоталитарно...
Курсова работа по Право добавен на 23.10.2014
Закон за развитието на академичния състав в Република България
Курсова работа по: Административен процес на тема "Закон за развитието на академичния състав в Република България", документът се състои от десет страници.... В последствие е внесено уточнението, че жалбоподателят не е известен п...
Курсова работа по Административно право добавен на 17.10.2014
Пищови по Данъчно право
Пищови по данъчно право готови за изрязване, документът се състои от три страници.... 1. ДП е част от ФП. Не е самостоятелен отрасъл. Има за предмет само част от обществените отношения, които са предмет на ФП. Отношенията по разп...
Пищов по Право добавен на 09.10.2014
Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи
Курсова работа по: Защита правата на човека на тема "Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи. История по нейното създаване. Способи за защита правата на човека според правото на Европейския съюз.", мат...
Курсова работа по Право добавен на 24.09.2014
Облигации и секюритизация
Курсова работа на тема "Облигации и секюритизация", материалът съдържа седем страници.... Една фирма може да не притежава изключителна специализация в други области на стопанската дейност, например в управлението на активите след ...
Курсова работа по Право добавен на 23.09.2014
Органи на изпълнителната власт
Курсова работа по: Административно право и процес на тема "Органи на изпълнителната власт", материалът се състои от двадесет страници.... Кметските наместници се назначават от кмета на общината в населено място, което не е админис...
Курсова работа по Административно право добавен на 23.09.2014
Концепция на закона
Курсова работа по: Правотворчество на тема "Концепция на закона", материалът се състои от 28 страници.... Легистите защитавали тезата, че обществото и държавата трябвало да се управляват чрез закони, като главен техен творец трябв...
Курсова работа по Право добавен на 23.09.2014
Външна политика, национална и международна сигурност на България
Курсова работа на тема "Външна политика, национална и международна сигурност на България", документът се състои от 89 страници..... Не е така при несиметричните конфликти, към които се отнася международният тероризъм. В тях против...
Курсова работа по Право добавен на 08.09.2014
Електронно гласуване - курсова работа
Курсова работа по дисциплината: Електронно правителство на тема "Електронно гласуване", материалът се състои от осем страници..... Услугите, които се предлагат могат да бъдат насочени, както индивидуално, към отделните граждани ,...
Курсова работа по Административно право добавен на 30.08.2014
Наказателно право – особена част
Учебният материал се състои от 23 страници..... На второ място движимата вещ трябва да се намира в нечие чуждо владение. И на трето място движимата вещ трябва да има стойност – поне 150лв. В противен случай ще бъде наложено админ...
Тема по Наказателно право добавен на 28.08.2014
Етажна собственост
Учебният материал се състои от двадесет страници....  Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите. ...
Друго по Административно право добавен на 10.07.2014
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg